Ako sa zaevidovať na úrade práce? Zoberte si potrebné doklady

Viete, ako funguje evidencia na úrade práce? A aké dokumenty k tomu potrebujete? Na úrade práce by ste sa mali zaevidovať, keď ste bez práce alebo ste absolventom. Nemáte na to však veľa času a treba konať rýchlo.

Na začiatok si povedzme, že evidencia na úrade práce je dobrovoľná. Je však výhodné sa na úrad práce prihlásiť, pretože nebudete musieť sám platiť sociálne a zdravotné poistenie. To za vás bude platiť štát. Pravdou však zostáva, že evidencia na úrade práce so sebou nesie aj menšie „komplikácie“, teda podmienky, ktoré musíte dodržiavať.

Ako sa evidovať na úrade práce?

Dostali ste výpoveď a zostali nezamestnaný? Alebo ste práve skončili vysokú školu a ako absolvent ste si ešte nenašli prácu? V tom prípade vaše kroky pravdepodobne povedú na úrad práce. Už sme hovorili, že evidencia je dobrovoľná, rozhodnutie, či tak urobíte, je teda čisto na vás.

Ak sa rozhodnete pre evidenciu na úrade práce, je nutné prísť na úrad osobne a podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To získate priamo na úrade alebo na stránkach ÚPSVaR.

Ak sa nechcete stať samoplatiteľom, mali by ste sa na úrade stihnúť prihlásiť do 7 dní po ukončení pracovného pomeru alebo po ukončení štúdia. Do evidencie budete zaradí dňom nasledujúcim po ukončení zamestnania alebo štúdia.

Aké doklady potrebujete?

Ak sa chystáte na úrad práce, určite by ste si nemali zabudnúť občiansky preukaz, kópiu výpovede alebo iného dokladu o skončení pracovného pomeru, kópiu zápočtového listu a tiež kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, teda diplom či vysvedčenie.

V prípade absolventa školy potrebujete potvrdenie o ukončení štúdia a rovnako kópiu vysvedčenia alebo diplomu.

Kedy sa dozviete, či vám žiadosť schválili?

Po vybavení nutnej administratívy si musíte ešte pár dní počkať na rozhodnutie. Ak ste dostali odmietavú odpoveď je možné, že ste zamestnanec alebo ste v inom pracovnoprávnom vzťahu, vykonávate zárobkovú činnosť u nás či v EÚ. Rovnako vás do evidencie nezaradia, ak ste študent alebo sa sústavne pripravujete na povolanie, ste dočasne práceneschopný alebo máte nárok na materské, starobný dôchodok či ste nepredložili doklady potrebné k evidencii.

Nárok na dávku v nezamestnanosti

Pri podávaní žiadosti dostanete tiež informácie o tom, či a kedy môžete poberať dávku v nezamestnanosti. Jej vyplácanie je však v kompetencii Sociálnej poisťovne, a teda všetky potrebné doklady prekladáte práve tam.

Pre získanie nároku na dávku v nezamestnanosti musíte splniť podmienku, ktorá hovorí, že musíte byť poistený v nezamestnanosti aspoň 730 dní z posledných 4 rokov.

Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % hrubej mzdy a vymeriavacieho základu za posledné dva roky pred zaradením do evidencie o uchádzačov o prácu.

Aké povinnosti musíte splniť na úrade práce?

Zaradenie do evidencie uchádzačov o prácu sa nesporne spája aj s povinnosťami, ktoré je potrebné dodržiavať, ak nechcete byť z evidencie vyradený. K hlavný povinnostiam patrí aktívne hľadanie práce a pravidelný kontakt s prideleným referentom, ktorému toto hľadanie musíte doložiť príslušným potvrdením. Ak sa u vás niečo zmení, napríklad ste chorý, sťahujete sa, musíte každú takúto zmenu oznámiť úradu do 8 kalendárnych dní.

Aj popri evidencii na úrade práce môžete pracovať, podmienky práce nezamestnaných sú však iné. Viac sa dočítate v článku: Ste evidovaný na úrade práce? Možnosti práce nezamestnaných sa zmenili.


Ak ste zostali bez práce, nezabúdajte najmä na lehotu 7 dní, ktoré máte na prihlásenie sa do evidenciu na úrade práce. Inak si tieto dni od ukončenia pracovného pomeru a evidencii na úrade po uplynutí lehoty, doplatíte za zdravotné poistenie sami. Ak si hľadáte prácu, pozrite si ponuku práce u nás a veríme, že medzi nimi nájdete to, čo hľadáte.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Vyradenie z evidencie uchádzačov o prácu: Kedy, ako, prečo?

Viete kedy a prečo vás môžu vyradiť z evidencie úradu práce? A ako o vyradenie požiadať? Pozor by ste si mali dať najmä na situácie, kedy vás vyradia pre porušenie pravidiel. Odísť však môžete aj dobrovoľne. Kedy budete vyradený z evidencie?

Ste evidovaný na úrade práce? Možnosti práce nezamestnaných sa zmenili

Nikoho nepoteší situácia, keď sa ocitne bez práce. V takom prípade sa najčastejšie eviduje na úrade práce, a aby mal aspoň nejaké euro naviac, chce popri evidencii na úrade práce pracovať. Ale môže, ak je evidovaný na úrade práce zároveň pracovať?

Ďalšie články