ALFOPA - 24.08.2022

Chaos

Súčasný zamestnanec Pred 1 mesiacom Košice Perspektíva

Pozitíva firmy

Vyplata nacas

Negatíva firmy

Chaos - nekomunikativnost v riadeni procesov výroby - plán výroby reálne neznamená nic

Ďalšie recenzie firmy ALFOPA

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Košice

Pozitíva firmy

dodržiavanie pravidiel, rešpektovanie ZP, férovosť, príspevok do DDS, pôžičky zo SF, firemné akcie, možnosť vzdelávania, klimatizované priestory

Negatíva firmy

staršie výrobné stroje

ALFOPA - 14.04.2021

Hodnotenie

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Košice

Pozitíva firmy

Okolie firmy

Negatíva firmy

Zly koncept

Bývalý zamestnanec Pred 4 roky Košice

Pozitíva firmy

Napriek chaosu a nekoncepčnosť i to vo firme relatívne funguje, najmä vďaka zopár zodpovedným a poctivým pracovníkom

Negatíva firmy

Nedostatočná, zlá komunikácia vedenia smerom k zamestnancom. Neprimerane vysoké nároky na schopnosti, zručnosti zamestnanca v porovnaní s neochotou na adekvátne platové ohodnotenie za odvedenú prácu a nadčasy. Neoprávnená kritika, dvojaký meter na zamestnancov. Znevažovanie dosiahnutých pracovných výsledkov. Chaos vo vedení firmy, aj ľudí. Nedodržané prísľuby ohľadom platového ohodnotenia. Veľmi chabé zásady BOZP, nečistota vo výrobnej časti firmy.