ČaSS - 20.11.2018

Kritika

Súčasný zamestnanec Pred 7 mesiacmi Poproč Perspektíva

Pozitíva firmy

Že dostávame pracovné odevy

Negatíva firmy

Nie je to fér firma

Odporúčanie pre management

Rovnaké kritériá pre všetkých