Bývalý zamestnanec Pred 1 rokom Bratislava

Pozitíva firmy

Pracovný čas

Negatíva firmy

Nezaplatené hodiny, 12 dní práce 2 dní voľna, práca nadčas bez upozornenia vedúceho aspoň deň vopred, nedostatočná komunikácia vedúcej,, za odrobene dní sme nedostali stravné listky

Ďalšie recenzie firmy COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Pozitíva firmy

iba jedna jediná - najväčší podiel Slovenských výrobkov

Negatíva firmy

Vedenie hrozné, manažérky zbytočne platené, neriešené problémy na prevádzkach, prácu vykonávate za 5 zamestnancov, mzda veľmi nízka za ten výkon, na pozíciu zástupca vedúceho zamestnávajú nevyškolených zamestnancov, vedúca predajne pracuje neskutočne veľa, je Brezno to vždy nad rámec pracovného času-čiže osobný život 0 bodov,

Odporúčanie pre management

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Bratislava Perspektíva

Negatíva firmy

maly plat, prehadzovanie medzi predajnami, rušenie dovoleniek.

Bývalý zamestnanec Pred 1 rokom Bratislava

Pozitíva firmy

dobrá reklama, kvalita produktov

Negatíva firmy

Neváženie si zamestnancov, zneužívanie "obyčajných " predavačiek, ktoré sú oddané práci. celé dni sa snažia, robia pre firmu aj to posledné za hotovú almužnu, minimálnu mzdu, aj nad rámec svojho pracovného času, najmä pokial ide o vedúce predajni. Jednoducho sa riadi od stola, ak daná osoba v živote nerobila na predajni a o veci nevie poriadne ani tú teóriu, pričom prax je zvačša o niečom inom. Spamatajte sa COOP Jednota, Hanba Vám za Vaše zaobchádzanie s personálom. Na nešťastie, sme na Slovensku a vačšina zamestnancov nerieši, lebo je rada aj za tú almužnu. Poznám viacero predavačiek, aj bývalých kolegyň. Cˇasto sú to šikovné ženy, ktoré by v inom zamestnaní na rukách nosili.