Súčasný zamestnanec Pred 3 mesiacmi Trebišov

Pozitíva firmy

neustále vzdelávanie sa , kariérny i osobnostný postup , benefity , ludia...

Ďalšie recenzie firmy DeutschMann Internationale Spedition

Súčasný zamestnanec Pred 3 mesiacmi Trebišov Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

Firma sa neustále stará o zamestnancov v najlepšej možnej miere a robí to dobre.Podporuje úspešné akcie svojich ľudí,charitu,deti zamestnancov a stará sa aj o firmy aj v jeho blízkom okolí.Pomoc potrebuje každý a táto firma je toho dôkazom,že ak je ochota tak aj vôľa sa nájde.Navyše je stabilná a to je dobrý základ pre fungovanie a život v tomto regióne.Je skvelé,že mám možnosť sa pripojiť a aktívne sa zúčastňovať na jeho fungovaní a raste.

Negatíva firmy

Neviem čo im vytknúť.Všetko je o kompromisoch a pomoci. A pomoci v tejto firme je dostatok. Našťastie že tu stále existuje.Bez nej by bol život šedý.

Odporúčanie pre management

Svoju robotu zvládate bravúrne,nepoľavte,len tak ďalej. Ste úžasní.

Súčasný zamestnanec Pred 3 mesiacmi Trebišov

Pozitíva firmy

Som rád,že môžem pracovať v tak skvelom tíme ako je DeutschMann. Vedenie firmy je nápomocné v každej situáci svojim zamestnancom a tiež poskytuje veľa úžasných akcií ako pre svojich zamestnancov,tak aj pre širokú verejnosť.

Negatíva firmy

Nemám.

Pozitíva firmy

Je to zaujímavá práca, ktorá mi umožňuje komunikovať denne s rôznymi ľuďmi a riešiť každý deň iné situácie, ktoré si vyžadujú tvorivý prístup. To všetko v kolektíve skvelých ľudí.