Doprastav - 01.11.2018

Dps

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Bratislava Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

Kolektiv

Negatíva firmy

Nízky plat