FINGO - 01.12.2019

Držia slovo.

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom

Pozitíva firmy

Samé garancie a sloboda.

Negatíva firmy

Neviem.

Ďalšie recenzie firmy FINGO

FINGO - 20.06.2018

????

Súčasný zamestnanec Pred 3 roky Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

Voľnosť , maximálna podpora z akéhokoľvek oddelenia

Negatíva firmy

Nemá žiadne ;)

Odporúčanie pre management

Niet čo dodať