Súčasný zamestnanec Pred 3 roky Košice Odporúča

Pozitíva firmy

Mnohé zamestnanecké benefity Postupná robotizácia Malá firma s dobrými vzťahmi na pracovisku

Negatíva firmy

Náročné pracovné prostredie

Ďalšie recenzie firmy HKS Forge

HKS Forge - 28.11.2019

1*

Bývalý zamestnanec Pred 1 rokom Košice Odporúča

Pozitíva firmy

rast firmy

Negatíva firmy

-