MEDIATEL - 30.03.2021

Sklamanie

Bývalý zamestnanec Pred 15 dňami Bratislava I Perspektíva

Pozitíva firmy

Dlhoročná tradícia, firma, ktorá má potenciál

Negatíva firmy

Nevyužívajú svoj potenciál, bezhlavé vedenie, žiadna stratégia a vízia do budúcnosti, zadĺženosť, podstatná je pre nich len fakturácia, nič iné ich nezaujíma. Žiadny záujem o klienta a zamestnancov.

Odporúčanie pre management

Dosadiť tam ľudí, ktorí vedia čo robia.

Ďalšie recenzie firmy MEDIATEL

MEDIATEL - 23.01.2019

A

Súčasný zamestnanec Pred 2 roky Bratislava I Perspektíva

Pozitíva firmy

Dlhoročná tradícia

Negatíva firmy

Bezhlavé vedenie. Nejasná budúcnosť.

Odporúčanie pre management

Vytvoriť funkčné vedenie so zameraním na ekonomický rast firmy a nie len na osobné záujmy.

MEDIATEL - 23.01.2019

Neodporúča

Súčasný zamestnanec Pred 2 roky Bratislava I

Pozitíva firmy

Firma mala potenciál, terajšie vedenie to celé kazí

Negatíva firmy

Nedoplatky na daniach a odvodoch žiadne benefity

Súčasný zamestnanec Pred 2 roky Bratislava I Odporúča

Pozitíva firmy

Dobrý kolektív Flexibilná pracovná doba Vhodné pre stážistov a juniorov na získanie praxe

Negatíva firmy

Absencia developerov Minimálna technická podpora zo strany materskej firmy Nevyužívanie dát pri rozhodovaní Inovácie sú síce vítané, ale ich realizácia je možná len bez budgetu a pracovnej sily Zrušené finančné a nefinančné benefity Zrušené parkovacie miesta pre bicykle Nespokojní zákazníci kvôli absencii klientskej podpory Neflexibilné a zastaralé CRM

Odporúčanie pre management

Okamžité zriadenie krízového manažmentu zo skúsených externistov, zvýšenie investícii do inovácií procesov aj produktov a tiež do klientskej podpory.