Mesto Nitra - 25.07.2018

Malo pláce

Bývalý zamestnanec Pred 3 roky Nitra

Pozitíva firmy

Kulturne a sportove aktivity

Negatíva firmy

Firemne rekreacie