Súčasný zamestnanec Pred 3 roky

Pozitíva firmy

pracovná doba

Negatíva firmy

plat, vzťahy