Pozitíva firmy

stály plat

Negatíva firmy

stály tlak