Slovalco - 15.05.2018

Dobre už bolo

Bývalý zamestnanec Pred 3 roky Žiar nad Hronom

Pozitíva firmy

+

Negatíva firmy

-

Ďalšie recenzie firmy Slovalco

Súčasný zamestnanec Pred 3 roky Žiar nad Hronom

Pozitíva firmy

Platí 30% nad priemer SR