Pozitíva firmy

Pekné prostredie Dobré vzťahy s kolegami

Negatíva firmy

Sprievodca je tu posledná osoba, o ktorú sa vedie stará. V prípadných konfliktoch s návštevníkmi je vždy chybou zamestnanec a nikto ho nedodrží. Keďže cena na hodinu je taká nízka, že do minimálnej mzdy musia doplácať, tak aj keď robíte navyše, zarobíte rovnako..len treba menej doplatiť. Dalo by sa napísať mnoho ďalších negatív, no toto miesto a túto prácu mám rada, škoda, že podmienky nie sú vyhovujúce.