spicybrown - 08.02.2019

Hostesing

Súčasný zamestnanec Pred 2 mesiacmi Trenčín

Pozitíva firmy

Vždy vyplatia peniaze načas

Negatíva firmy

Žiadne

Ďalšie recenzie firmy spicybrown

Súčasný zamestnanec Pred 6 mesiacmi Trenčín Perspektíva

Pozitíva firmy

Praca na zaujímavých projektoch

Negatíva firmy

Platové podmienky, benefity, nestarostlivosť o zamestancov,

spicybrown - 17.08.2018

Hodnotenie

Súčasný zamestnanec Pred 8 mesiacmi Trenčín

Pozitíva firmy

Nič

Negatíva firmy

Komunikácia s vedením pod úroveň