spicybrown - 08.02.2019

Hostesing

Súčasný zamestnanec Pred 6 mesiacmi Trenčín

Pozitíva firmy

Vždy vyplatia peniaze načas

Negatíva firmy

Žiadne

Ďalšie recenzie firmy spicybrown

Súčasný zamestnanec Pred 10 mesiacmi Trenčín Perspektíva

Pozitíva firmy

Praca na zaujímavých projektoch

Negatíva firmy

Platové podmienky, benefity, nestarostlivosť o zamestancov,

spicybrown - 17.08.2018

Hodnotenie

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Trenčín

Pozitíva firmy

Nič

Negatíva firmy

Komunikácia s vedením pod úroveň