Pozitíva firmy

vhľad do toho ako to v neziskovom sektore funguje keďže je to v kocke všade u nás rovnaké.

Negatíva firmy

- Za samozrejmosť pokladajú prácu nadčas a počas víkendov, Samozrejme za nulové ohodnotenie, náhradné voľno si človek musí vybojovať. - veľmi nízke platovné ohodnotenie na to čo od človeka očakávaju a akú prácu robí. - Hrozný chaos v práci, žiadny pracovný systém, zamestnanec sa nemá na koho obrátiť v prípade nejasností. Jedna informácia sa mení milion krát kým príde do praxe - za obrovské negatívum hodnotím zavádzajúce vyjadrenia nadriadených vo vzťahu k zamestnancom v akomkolvek smere čo je veľmi zmätočné, urážajúce a frustrujúce. Je to akási politika firmy. - Obrovská fluktulácia zamestnancov keďže dlhodobo v tom nikto nevidí zmysel a cítia sa byť využívaný bez nároku na osobný život. Co je skoda. Odchádza veľa kvalitných ľudí.

Odporúčanie pre management

záujem o zamestnancov z dlhodobého hľadiska, Nebrať ich iba ako nástroj obohatenia a zaplátania diery pracovného úväzku na určitý čas.