Súčasný zamestnanec Pred 3 roky Nitra Perspektíva

Pozitíva firmy

Firemne akcie

Negatíva firmy

Niektorí ľudia v vedení

Odporúčanie pre management

Netreba