TUBEX - 09.09.2019

Tubex

Súčasný zamestnanec Pred 6 mesiacmi Žarnovica Perspektíva

Pozitíva firmy

Žiadne

Negatíva firmy

Po odrátaní príplatkov = minimálna mzda

Ďalšie recenzie firmy TUBEX

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Žarnovica Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

Mzda načas, dobré mzdové podmienky, rôzne benefity- 13. a 14. plat, doprava zdarma alebo príspevok na dopravu, bonus za dochádzku, príspevok do 3.piliera, dobrý kolektív, komunikácia s nadriadenými,

Negatíva firmy

Nepretržitá prevádzka, menej času na rodinu

Odporúčanie pre management

Zmena 8-hod. pracovnej doby na 12 hod. pracovnú dobu=viac voľna = viac času na rodinu