Súčasný zamestnanec Pred 6 mesiacmi Košice

Pozitíva firmy

Stabilná spoločnosť ponúkajúca rôzne benefity pre zamestnancov a firma, ktorá sa aktívne angažuje v dobrovoľníckych aktivitách.

Ďalšie recenzie firmy Východoslovenská energetika Holding

Súčasný zamestnanec Pred 6 mesiacmi Košice Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

VSEH je profesionálny a stabilná spoločnosť, v ktorá ponúka množstvo benefitov. Dáva možnosť rozvíjať sa po odbornej stránke a veľa prostriedkov investuje aj do individuálnych rozvojov vašich kompetencií. V rámci spoločnosti je veľa možností postupu na manažérske pozície. Čo je výborné, že vedúci zamestnanci pravidelne komunikujú so svojimi podriadenými a dávajú im spätnú väzbu, chvália podriadených a ohodnocujú ich. Som hrdá na to, že tu pracujem a že sa mi darí niektoré procesy inovovať a zmeniť.

Negatíva firmy

VSEH je materská spoločnosť pre dodávateľa aj pre distribútora a niekedy je to problém pre zákazníkov.

Súčasný zamestnanec Pred 6 mesiacmi Košice

Pozitíva firmy

Výsledky našej práce sú viditeľne (ale často krát aj neviditeľné a brané ako samozrejmosť) v každej firme či démácnosti (nie len) na východe Slovenska

Súčasný zamestnanec Pred 6 mesiacmi Košice Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

Pozitívom je inovatívny prístup k novým možnostiam, stabilná situácia na trhu, starostlivosť o zamestnancov, zmena v myslení.

Negatíva firmy

Dĺžka trvania interných procesov, niekedy zbytočná duplicita v práci.