Východoslovenská energetika Holding

Skupina VSE Holding?

Sme tradičná, stabilná a zároveň moderná a inovatívna firma. Zo srdca Košíc riadime naše dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii a dodávke elektriny a zemného plynu. Poskytujeme im zdieľané služby v oblasti personálnych služieb, podnikateľského poradenstva, finančných, účtovných a IT služieb či služieb v oblasti nákupu a logistiky. Zároveň ich reprezentujeme aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

Poznáme kľúč k úspechu …

a ním sú spokojní zamestnanci. Preto im poskytujeme mnoho zaujímavých benefitov, ktoré vnášajú rovnováhu do ich pracovného a súkromného života. Vytvárame pracovné prostredie, ktoré je založené na tímovej práci, motivácii a otvorenej komunikácii. Interná kultúra je niečo, čím žijeme a každým dňom ju budujeme. Počas roka sa stretávame pri mnohých firemných aktivitách, nezabúdame ani na dobrovoľníctvo.

"TO NAJVIAC je pre mňa tím ľudí, ktorý chce niečo vytvoriť, posunúť, jednoducho robiť na dobrej veci - nech to pre nich znamená čokoľvek. Je to o sebarealizácii a hrdosti byť súčasťou firmy, ktorej záleží na svojom okolí - komunite, ako aj na životnom prostredí."

Diana Legdanová, vedúci úseku Security

"U nás to nie je len o pracovných výkonoch. Ide hlavne o ľudí, kolektív a ako bonus o pomoc komunite a okoliu."

Michal Novák, špecialista - kontroling

Dobrý zamestnávateľ

Záleží nám na tom, aby sme si získali a udržali kvalitných a motivovaných zamestnancov. Preto im šijeme školenia na mieru, počúvame ich nápady a pravidelne si pýtame spätnú väzbu. V rokoch 2017 až 2019 bola Skupina VSE Holding na základe verejného hlasovania druhým najatraktívnejším zamestnávateľom na Slovensku v kategórii výroba a priemysel. Získali sme aj množstvo ďalších ocenení, napr. za najlepší vzdelávací program roka 2017.

Práca pre každého

Právnici, účtovníci, IT špecialisti, auditori...to je len zlomok pozícií, ktoré priebežne obsadzujeme. Hľadáme seniorov ale aj čerstvých absolventov. Záleží nám najmä na tom, aby si nováčikovia sadli s kolegami a práca ich bavila. Ponúkame aj množstvo benefitov ako home office, mobil a notebook aj na súkromné účely, finančnú odmenu ku Dňu energetikov, dovolenku naviac, možnosť zúčastniť sa na firemných eventoch, flexibilný pracovný čas alebo príspevok na DDS.

Žiaden stres

Pred pohovorom uchádzač vždy dostane informácie, kde-kedy-ako dlho a s kým absolvuje pohovor. Výber pozostáva z osobného pohovoru, niekedy si však potrebujeme preveriť uchádzača v praxi, preto realizujeme testovanie, kde kandidáti riešia úlohy, s ktorými sa môžu stretnúť pri svojej práci. Máme veľmi ochotných recruiterov, na ktorých sa záujemci o prácu môžu kedykoľvek obrátiť. Po výberovom konaní môžu očakávať aj spätnú väzbu.

Zelená iniciatíva

Ochrana životného prostredia patrí medzi naše priority. Preto sme zaviedli bezodpadové kancelárie. Posilnili sme infraštruktúru triedeného odpadu. Zefektívňujeme procesy, aby sme odbúrali množstvo tlače, ale ak predsa musíme, tlačíme na recyklovaný papier. Na streche našej centrály v Košiciach máme úle či bylinkovú záhradu. V rámci Skupiny sa nám rozrastá sieť ambasádorov, ktorí realizujú rôzne aktivity na podporu zeleného chodu firmy.

Fotogaléria

Pracovné ponuky (17x)

Hodnotenie firmy (16x)

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Košice

Pozitíva firmy

Stabilná spoločnosť ponúkajúca rôzne benefity pre zamestnancov a firma, ktorá sa aktívne angažuje v dobrovoľníckych aktivitách.

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Košice Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

VSEH je profesionálny a stabilná spoločnosť, v ktorá ponúka množstvo benefitov. Dáva možnosť rozvíjať sa po odbornej stránke a veľa prostriedkov investuje aj do individuálnych rozvojov vašich kompetencií. V rámci spoločnosti je veľa možností postupu na manažérske pozície. Čo je výborné, že vedúci zamestnanci pravidelne komunikujú so svojimi podriadenými a dávajú im spätnú väzbu, chvália podriadených a ohodnocujú ich. Som hrdá na to, že tu pracujem a že sa mi darí niektoré procesy inovovať a zmeniť.

Negatíva firmy

VSEH je materská spoločnosť pre dodávateľa aj pre distribútora a niekedy je to problém pre zákazníkov.

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Košice

Pozitíva firmy

Výsledky našej práce sú viditeľne (ale často krát aj neviditeľné a brané ako samozrejmosť) v každej firme či démácnosti (nie len) na východe Slovenska

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Košice Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

Pozitívom je inovatívny prístup k novým možnostiam, stabilná situácia na trhu, starostlivosť o zamestnancov, zmena v myslení.

Negatíva firmy

Dĺžka trvania interných procesov, niekedy zbytočná duplicita v práci.

Súčasný zamestnanec Pred 1 rokom Košice Perspektíva Odporúča

Pozitíva firmy

Priestor pre zavádzanie nových trendov, priestor pre rozvoj odborný i osobnostný. Skvelí spolupracujúci, príjemní a ústretoví kolegovia - nielen v najbližšom tíme. Priamy nadriadený, ktorý je skvelý človek, dokonale pozná svojich ľudí, úprimne sa o nich zaujíma - nielen po pracovnej stránke. Automatizácia jednoduchých procesov - úkonov.

Negatíva firmy

Veľká firma, viac procesov - viac krokov k získaniu niektorých rozhodnutí (ale už aj na tom sa pracuje :-) ) 51% účasť štátu a 49% akcionár - strategické rozhodnutia na týchto úrovniach niekedy trošku znižujú pocit istoty a stability v spoločnosti.