Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektu

S ohľadom na zákon upravujúci ochranu osobných údajov a na čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) spoločnosť VimVic.cz, s.r.o. ako prevádzkovateľ údajov Vám, ako dotknutej osobe poskytuje informácie o ich spracúvaní a poučenie o Vašich právach.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť VimVic.cz, s.r.o., so sídlom Na Poříčí 1067/25, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, e-mailová adresa: info@vimvic.cz.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba za účelom, o ktorom ste informovaný. To, aké osobné údaje o Vás spracúvame a za akým účelom záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje poskytli. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje poskytnúť nasledovnými spôsobmi:

1. Registračný formulár

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť sa zaregistrovať k webovému portálu www.ekariera.sk. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedeného tu:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul
Registrácia klienta Meno, priezvisko, emailový kontakt, verejný profil pri prihlásení cez facebook, prípadne dátum narodenia, pohlavie, adresa, pracovný obor, platové rozmedzie Nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre výkon opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu
Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti Emailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponuke relevantných služieb

Uvedenie týchto osobných údajov je z Vašej strany úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia Vám nie sme schopní zaregistrovať.

Popritom spracúvame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať služby podobné tým, o ktoré sa zaujímate. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných podmienok a spracúvaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).

2. Formulár firemného profilu

Prostredníctvom objednávkového formuláru máte možnosť zaregistrovať Vašu spoločnosť. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedeného tu:

Účel Rozsah spracovaných informácií Právny titul
Kontaktovanie spoločnosti Meno, priezvisko, emailový kontakt, telefónny kontakt, pracovná pozícia Oprávnený záujem kontaktovať klienta
Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti Emailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponuke relevantných služieb

Uvedenie týchto osobných údajov je z Vašej strany úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia Vám nie sme schopní kontaktovať.

Popritom spracúvame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať služby podobné tým, o ktoré sa zaujímate. Proti spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných podmienok a spracúvaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).

Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme k splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje budú spracúvané maximálne po dobu piatich rokov od Vašej registrácie, prípadne od Vášho posledného prihlásenia, pokiaľ by sme k ich spracúvaniu nemali iný právny titul.

Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

Všetky poskytnuté služby nie sme schopný zaistiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením prečo by mohlo k poskytnutí Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca Dôvod sprístupnenia
Osoba zabezpečujúca chod webu a nášho software (počítačových systémov) V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa poskytuje servis našich internetových stránok a zabezpečuje chod počítačových systémov.
Osoba zabezpečujúca rozosielanie emailov Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním emailov poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu emailovú adresu.
1. Osoby zabezpečujúce cloudové služby 1. V súčasnej dobe využívame služby poskytovateľa, cloudových služieb.

  Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje poskytnuté.
Poučenie o právach subjektu údajov

Aktualizované dňa: 30. 9. 2018