Chránená dielňa: Príspevok na zriadenie v roku 2018

Chránená dielňa alebo chránené pracovisko slúžia najmä na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Viete, ako ju zriadiť? A aký v roku 2018 dostanete príspevok na zriadenie chránenej dielne?

Čo je chránená dielňa alebo chránené pracovisko?

Tieto dve miesta slúžia na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím, ktorí si nevedia nájsť uplatnenie a prácu v inom zamestnaní. No medzi chránenou dielňou a pracoviskom je istý rozdiel. A to aj v podmienkach chranenej dielne.

  • Chránená dielňa musí spĺňať podmienku, kedy aspoň 50 % pracovníkov je so zdravotným postihnutím.
  • Chránenému pracovisku naopak stačí, ak tu pracuje jeden človek so zdravotným postihnutím.

Pracovné podmienky sú odlišné

Podmienky pre prácu v chránenej dielni či na chránenom pracovisku sa od normálneho pracoviska odlišujú. A to najmä tým, že pracovná doba ale aj tempo práce sa musí prispôsobiť danému človeku a jeho postihnutiu. Nie je možné očakávať, že zdravotne postihnutý človek dokáže pracovať v rovnakom tempe ako iné osoby.

Chránené pracovisko je možné zriadiť aj v domácnosti osoby so zdravotným postihnutím na rozdiel od chránenej dielne, pre ktorú je nutné vytvoriť nové zázemie.

Založenie chránenej dielne

Ak by ste chceli založiť chránenú dielňu, musíte najprv na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o povolenie a prejsť si okruh vypĺňania tlačív. Tie nájdete priamo na stránkach ÚPSVaR. Je možné žiadať aj o rôzne príspevky, napr. príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo aj príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a iné.

K žiadosti budete potrebovať zákonné informácie ako obchodné meno, IČO a či ste platiteľom DPH. A samozrejme aj predmet činnosti, ktorá sa bude v chránenej dielni vykonávať.

Príspevok na zriadenie chránenej dielne v roku 2018

Rozhodli ste sa zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko? Môžete žiadať aj o príspevok na ich zriadenie. Žiadate oň na ÚPSVaR, avšak jedná sa o príspevok, ktorý pokryje len časť nákladov na zriadenie takéhoto miesta.

A aká je výška príspevku?

V roku 2018 je príspevok na zriadenie chránenej dielne vypočítaný z priemernej mzdy v danom kraji. V bratislavskom je tak príspevok vo výške 5 002,36 €. V krajoch s nižšou alebo rovnakou nezamestnanosťou ako je priemer na celom Slovensku, je príspevok v sume 6 002,83 € a naopak v krajoch s vyššou nezamestnanosťou je až 6 503,06 €.

Na získanie príspevku musíte úradu najneskôr do 6 mesiacov predložiť doklady o vynaložených nákladoch.


Chystáte sa zriaďovať chránenú dielňu? Nezabudnite sa oboznámiť aj s legislatívou, informujte sa o potrebných veciach na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a nájdite vhodné priestory. Tiež nezabudnite navštíviť Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý je potrebné požiadať o povolenie na založenie chránenej dielne – na základe neho podávate žiadosť na ÚPSVaR.

V neposlednom rade už len stačí nájsť zamestnancov. Skúste tiež využiť aj regionálnu alebo miestnu správu, ktorá vám môže pomôcť sa zviditeľniť alebo nájsť kontakty. Mnohé z chránených dielní tento krok podceňujú.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Zdravotné poistenie 2018: SZČO majú od nového roku vyššie odvody

Zdravotné poistenie si musí platiť každý z nás. Alebo lepšie povedané každý zamestnanec. Aká je jeho výška? A koľko zaplatíme na odvodoch do zdravotnej poisťovne?

Skončenie práce zo zdravotných dôvodov. Ako na to?

Nechcete si už ďalej ničiť zdravie? Alebo vám zo zdravotných dôvodov súčasná práca nevyhovuje? Možno ste dlhodobo chorý a je pre vás lepšie pracovný pomer ukončiť. Ako na to, ak k tomu máte zdravotné dôvody?

Zamestnajte dlhodobo nezamestnaného a získajte príspevok

Zamestnať niekoho, kto už dlhšiu dobu nevie nájsť prácu a je evidovaný na úrade práce, sa vám môže vyplatiť. ÚPSVaR spustil projekt, vďaka ktorému môžete dostať príspevok za zamestnanie dlhodobo nezamestnaného. Čo musíte spĺňať?

Ďalšie články