Skončenie práce zo zdravotných dôvodov. Ako na to?

Nechcete si už ďalej ničiť zdravie? Alebo vám zo zdravotných dôvodov súčasná práca nevyhovuje? Možno ste dlhodobo chorý a je pre vás lepšie pracovný pomer ukončiť. Ako na to, ak k tomu máte zdravotné dôvody?

Či už ste mali úraz, máte dlhodobé zdravotné problémy alebo danú prácu už zo zdravotného hľadiska nemôžete vykonávať, máte niekoľko možností ako pracovný pomer ukončiť.

Nemôžete pracovať kvôli zdravotným problémom?

Boli ste u lekára, ktorý vám napísal posudok, že danú prácu kvôli zdraviu už vykonávať nemôžete. Čo teraz? Postup je celkom jednoduchý. Ak u zamestnávateľa chcete zostať, mali by ste ho požiadať o preradenie na inú pracovnú pozíciu, samozrejme s priloženým posudkom. Zametsnávateľ má potom 15 dní na to, aby sa vyjadril.

Nemáme pre vás vhodné miesto

Môže sa stať, že pre vás žiadne iné vhodné miesto vo firme nebude. V takom prípade vám môže dať výpoveď. Nezabudnite, že vám v takom prípade plynie výpovedná doba, máte však nárok na odstupné. Alebo sa obaja dohodnete na skončení pracovného pomeru dohodou. Prípadne máte možnosť okamžite pracovný pomer skončiť.

Ako môžem pracovný pomer ukončiť?

Ako zamestnanec, môžete v práci skončiť okamžite. Musíte to však stihnúť do jedného mesiaca od doby, kedy ste zistili problém. V takomto prípade musíte uviesť dôvody skončenia, prípadne je dobré pripojiť aj lekársky posudok.

Túto možnosť využite vtedy, ak by ďalšia práca na pozícii vážne ohrozovala vaše zdravie. Ďalej môžete využiť klasickú výpoveď alebo skončenie pracovného pomeru dohodou.

Mám nárok na odstupné?

Ak ste výpoveď podali sami, nemáte nárok na odstupné. Ak ju dostanete od zamestnávateľa, tak naopak na nejaké odstupné nárok máte. V prípade dohody musíte s podmienkami obaja súhlasiť. Na odstupné máte nárok aj pri dohode o skončení PP. Výška sa bude odvíjať od počtu odpracovaných rokov v danej firme.

Čo je najlepšie urobiť?

V prípade, že chcete skončiť hneď a nechcete byť preradený, je najlepšie ukončiť pracovný pomer dohodou. Viac možností ale máte práve vtedy, keď požiadate o preradenie, počkáte na vyjadrenie a potom môžete pracovný pomer ukončiť. Či už dohodou alebo okamžitou výpoveďou. Alebo vám výpoveď dá zamestnávateľ. Vždy do výpovede alebo dohody uveďte aj presný dôvod ukončenia pracovného pomeru. Teda z akých zdravotných dôvodov končíte (môžu to byť pokojne aj zdravotné dôvody, napr. ošetrovanie člena rodiny).

Najlepšie je pripojiť aj lekársky posudok. Nedôjde tak k zámene týchto dôvodov. A všetko majte v písomnej forme.


Nezostávajte v zamestnaní, ktoré by ste nemali kvôli zdraviu vykonávať príliš dlho. Radšej si nájdite inú vhodnejšiu prácu alebo požiadajte o preradenie na inú pozíciu. Môžete tiež ohodnotiť svojho zamestnávateľa na našich stránkach.

Ak vás zaujíma ošetrovné a s ním súvisiaca aktuálna legislatíva, určtite si nezabudnite prečítať článok, ktorý popisuje ošetrovanie člena rodiny.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Práceneschopnosť po skončení pracovného pomeru

Skončili ste v práci alebo ste dostali výpoveď? A chcete ísť na PN? Môžete. Aká je ochranná lehota po výpovedi? Môžete ísť na PN po skončení pracovného pomeru?

Nemocenské dávky a náhrada mzdy na PN

Ste chorý? Nemusíte sa báť, že zostanete bez príjmu. Máte nárok na nemocenské dávky. Kto vám ich vyplatí a čo všetko k tomu potrebujete sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Ďalšie články