Dohoda o pracovnej činnosti 2022

Ak vás zamestnávateľ zamestná na dohodu o pracovnej činnosti, potrebujete vedieť zopár dôležitých informácií. V tomto článku vám popíšeme ako dohodu uzavrieť, koľko si pri nej môžete zarobiť a aké sú jej výhody s porovnaní s dohodou o vykonaní práce.

Existujú tri druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práce študentov. Na dohodu o pracovnej činnosti môže pracovať kdokoľvek a môže pri nej vykonávať rôzny druh práce.

Na ako dlho sa dohoda o pracovnej činnosti uzatvára

Dohoda sa uzatvára iba na dobu určitú, maximálne na 12 mesiacov. Ďalší rok je možné uzavrieť novú dohodu. Rozsah dohody za celý kalendárny rok nieje limitovaný.

V akom rozsahu možno dohodu o pracovnej činnosti v roku 2022 vykonávať?

Pracovníci na dohodu o pracovnej činnosti pracujú maximálne 10 hodín týždenne. Za mesiac možno maximálne odpracovať 40 hodín a za rok môžeme pracovať až 520 hodín. Odmena je vyplácaná na konci nasledujúceho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sme na dohodu pracovali.

Čo obsahuje dohoda o pracovnej činnosti?

Dohoda sa uzatváta písomne a to v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie náleží zamestnancovi a druhé si nechá zamestnávateľ. Mala by obsahovať aký druh práce bude zamestanec u zamestnávateľa vykonávať, dohodnutú odmenu za prácu, pracovnú dobu a čas na ako dlho sa dohoda uzatvára.

Ukončenie dohody o pracovnej činnosti

Ak spôsob ukončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, prácu je možné ukončiť dohodou učastníkov, k určitému dňu, alebo jednostrannou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. U tejto výpovede nám plynie 15 denná výpovedná doba, ktorá sa počíta odo dňa doručenia písomnej výpovede.

Aká bude výška mojej odmeny za prácu na dohodu o pracovnej činnosti v roku 2022?

Ak pracujete na dohodu o pracovnej činnosti, vzťahuje sa na vás ustanovenie o výške minimálnej mzdy. Nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2022 sa mesačná minimálna mzda zvýšila z 623 Eur na sumu 646 Eur platnú pre rok 2022.

V roku 2022 vzrastie minimálna hodinová mzda na 3,713 Eur v porovnaní so sumou 3,58 Eur, ktorá platila v roku 2021.

Odvody o DPČ

Ak nieste študent alebo nepoberáte dôchodok, platíte odvody rovnako ako zamestanncec pracujúci na HPP. Teda 10 % zdravotné poistenie a 25,2 % sociálne poistenie.

Ak máte príjem do 200 Eur mesačne, odvody u DPČ neplatíte. Ak je však vaša odmena stanovená na 200 Eur a viac, odvody už musíte zaplatiť.

Rozdiel medzi dohodou o pracovnej činnosti a dohodou o vykonaní práce

Pri výbere dohody bude záležať na tom, či si hľadáte pravidelný prídel práce po celý rok s obmedzeným počtom hodín mesačne, alebo len jednorázovú prácu. Dohoda o vykonaní práce sa tiež uzatvára písomne a možno ju ukončiť dohodou účastníkov a teda odstúpením zo strany zamestnávateľa alebo zamestnanca. Rozdiel je ale v počte hodín, pretože u DVP môžete pracovať maximálne 29 hodín za mesiac u všetkých zamestnávateľov a za rok len 350 hodín súhrnne u všetkých zamestnávateľov. Toto patrí medzi hlavné nevýhody práce na dohodu o vykonaní práce.

Hľadáte vhodné pracovné uplatnenie pre vás? Pozrite si ponuku voľných pracovných miest a vyberte si to pravé. Chcete nám povedať niečo o svojom zamestnávateľovi, u ktorého ste pracovali na dohodu o pracovnej činnosti? Ohodnoťte vášho zamestnávateľa a podeľte sa o svoj názor s ostatnými.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Ďalšie články