Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Rozhodli ste sa, že podáte výpoveď. Ak však nechcete skončiť okamžite, napríklad pomocou dohody o skončení pracovného pomeru, v danej práci ešte nejaký čas musíte zotrvať. Ak ako zamestnanec podáte výpoveď, plynie vám výpovedná doba.

Čo je to výpoveď?

Výpoveď, na rozdiel od dohody o skončení, je jednostranný právny akt. Podať ju môžete kedykoľvek a dôvodom môže byť všetko aj nič. Nie ste totiž ako zamestnanec povinný dôvody vašej výpovede uvádzať. Výpoveď by mala mať písomnú formu. Nesmiete ju zabudnúť doručiť zamestnávateľovi, či už poštou alebo osobne, inak nie je platná.

Ako vyzerá výpoveď?

Výpoveď má niekoľko náležitostí. Okrem mena a priezviska je treba uviesť aj dátum ukončenia. Avšak ako zamestnanec nemusíte uviesť dôvody odchodu. Pozrite si Výpoveď z pracovného pomeru 2021.

Aká dlhá je výpovedná doba?

Výpovedná doba, či lehota, je ten čas, ktorý musíte v práci zostať po doručení výpovede. Teda neskončíte dňom doručenia, ale uplynutím tejto doby. Tá sa líši a môže byť v rozmedzí 1 až 3 mesiacov.

Pozor na začiatok výpovednej doby!

Dávajte si pozor na to, odkedy vám začne plynúť výpovedná doba. Je to až od prvého kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca, kedy bola výpoveď doručená. Je teda praktickejšie podávať výpoveď ku koncu mesiaca. Ak ju podáte povedzme 6. januára, výpovedná doba plynie od 1. februára.

Ako dlho budete ešte pracovať?

To záleží na tom, ako dlho ste u zamestnávateľa zamestnaný. Ak ste u daného zamestnávateľa menej ako rok, po podaní výpovede uňho strávite ešte jeden mesiac. Ak už to bolo viac rokov, sú to dva mesiace. V prípade piatich a viac rokov, bude vaša výpovedná doba 3 mesiace. Do doby, kedy ste boli zamestnancom viac ako rok či dva sa vám započíta aj čas, kedy ste mali zmluvu na dobu určitú.

Chcete skončiť skôr ako uplynie výpovedná doba?

Mali by ste vedieť, že v takom prípade po vás môže zamestnávateľ žiadať náhradu škody, ak mu vašou neprítomnosťou nejaká vznikne. Takejto situácii sa môžete vyhnúť napríklad čerpaním zostávajúcej dovolenky. Odporúčame však pracovať tak, ako doteraz.

Nezabúdajte

Doručením či podaním výpovede váš pracovný pomer nekončí. Plynie vám ešte výpovedná doba, počas ktorej v práci musíte zotrvať po doručení výpovede. Výpovedná doba je zväčša 2 mesiace.


Výpoveď ste podali a doručili zamestnávateľovi. Začala vám plynúť výpovedná doba. Čo teraz? Ak ešte nemáte novú prácu, je čas preklikať sa ponukou voľných pracovných miest. Rovno môžete ohodnotiť vášho zamestnávateľa a dať mu tak vedieť, čo by mal zlepšiť. Tak teraz hurá do nového života v novej práci.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Ako si hľadať prácu?

Ste absolvent a hľadáte uplatnenie? Alebo vás už vaša práca nebaví? Chcete zmenu? Alebo sa vám jednoducho nedarí získať prácu? Možno robíte niečo zle. Prezradíme vám, ako si nájsť prácu. Čítajte ďalej.

Pracovné ponuky cez LinkedIn –⁠ ako si vytvoriť žiadosť o prijatie do zamestnania

To, že sociálne siete sú dnes veľkým pomocníkom pri získavaní práce nie je žiadnou novinkou. LinkedIn je práve takou sociálnou sieťou. Pomôže vám vytvoriť si online životopis a nájsť prácu. Ako? Čítajte ďalej a dozviete sa to.

Ďalšie články