Ochranná lehota 2018: Pre niekoho kratšia, pre iných dlhšia

Spojenie ochranná lehota počujeme stále častejšie. Spája sa s nemocenským poistením a dávkami. Ale viete presne, čo to znamená a ako dlho ochranná lehota trvá? Pre niektorých stanovuje zákonník práce ochrannú lehotu dlhšie. Prečo?

Ochranná lehota, je doba, ktorá vás ako zamestnávateľa chráni pred výpoveďou. V tejto dobe s vami nemôže skončiť pracovný pomer aj v prípade, že na to má dôvod. V ochrannej lehote ste však len v niektorých prípadoch.

Kedy ste v ochrannej lehote?

Ochranná doba sa na vás bude vzťahovať v prípadoch, kedy ste dočasne práceneschopný, avšak len do tej doby, ak ste si stav, vďaka ktorému ste PN nespôsobili sami alebo pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu. Tiež ak vykonávate prácu vo výkone mimoriadnej služby v krízovej situácii, ste tehotná, na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

Ochranná doba niekedy výpoveď nezadrží

V prípade, že sa na vás vzťahuje ochranná lehota, nemôže vám zamestnávateľ dať výpoveď. Samozrejme len do tej doby, ak vám výpoveď nedáva z dôvodu zrušenia firmy alebo zmeny miesta pracoviska, s ktorou nesúhlasíte, ak ste boli odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ste porušili pracovnú disciplínu.

Ako dlho trvá ochranná doba?

Dĺžka ochrannej doby je rôzna. Záleží najmä napríklad na dĺžke pracovnej neschopnosti či iných prípadoch, na ktoré sa ochranná lehota vzťahuje. Počas PN-ky môže byť ochranná lehota kľudne aj rok, ak ste dlhodobo práceneschopný.

Iné to však je v prípade ochrannej doby po skončení pracovného pomeru. Aj keď dostanete výpoveď, môžete ísť na PN. Práceneschopnosť po výpovedi však musíte Sociálnej poisťovni nahlásiť do 7 dní po skončení pracovného pomeru.

Ochranná lehota po skončení pracovného pomeru je 7 dní. Pre všetkých je vždy rovnaká, je však dobré sa tiež evidovať na úrade práce, a to aj v prípade, že budete PN hneď po skončení PP.

Ochranná lehota a výpoveď

Už sme vyššie zmienili, že ak sa nachádzate v ochrannej lehote, teda ste napríklad PN, zamestnávateľ vám nemôže dať výpoveď. Ak sa však počas PN-ky rozhodnete podať výpoveď ako zamestnanec, tak vám v tom nič nebráni. Výpovedná lehota vám plynie ako zvyčajne a nič sa nemení.

A čo skúšobka?

V skúšobnej dobe sa na vás ochranná lehota, bohužiaľ, nevzťahuje. Preto vám zamestnávateľ môže pracovný pomer ukončiť aj počas vašej PN-ky. Tá vám zároveň predlžuje skúšobnú dobu. Teda, ak budete chorý napríklad 2 týždne alebo kľudne aj mesiac, vaša skúšobná doba sa o túto dobu predĺži.

Tehotenstvo a ochranná lehota

Ak ste tehotná a dostali ste výpoveď, ale zároveň ste boli tehotná ešte v čase trvania pracovného pomeru, teda v čase zániku nemocenského poistenia, bude sa na vás po skončení pracovného pomeru vzťahovať ochranná lehota v trvaní 8 mesiacov. Počas nich môžete kedykoľvek nastúpiť na PN a nemocenské vám bude od prvého dňa vyplácať Sociálna poisťovňa. V tomto prípade nie ani nutná evidencia na úrade práce.

Dostali ste výpoveď ešte pred začiatkom ochrannej doby?

Môže nastať aj situácia, kedy vám výpoveď bola doručená ešte pred tým, než vám začala plynúť ochranná lehota. V takom prípade vám pracovný pomer nekončí uplynutím výpovednej doby, ale až ukončením PN-ky.

Príklad:

Dňa 15.4.2018 vám bola doručená výpoveď, podľa ktorej trvá výpovedná doba 2 mesiace. Pracovný pomer by sa tak mal skončiť 30.6.2018. Nanešťastie vás 29.6.2018 lekár uzná práceneschopným. V takomto prípade platí, že pracovný pomer neskončí 30.6.2018, ako bolo pôvodne stanovené, ale až po uplynutí práceneschopnosti, teda kľudne aj po niekoľkých mesiacoch.


Ochranná lehota sa na vás nevzťahuje v skúšobnej dobe, ani v prípadoch, kedy ste si napríklad práceneschopnosť spôsobili vlastným zlyhaním či ak ste boli pod vplyvom omamných látok či alkoholu. Ak ste tehotná, ste tiež v ochrannej dobe, kedy vám zamestnávateľ nesmie dať výpoveď z dôvodu vášho tehotenstva. A ak ste dostali výpoveď, ale nemocenské poistenie vám zaniklo v čase tehotenstva, ochranná lehota je 8 mesiacov. V inom prípade je vždy a pre každého ochranná lehota 7 dní po skončení pracovného pomeru.

Nezabudnite, že ochranná lehota by sa nemala zneužívať. Je tu hlavne na ochranu zamestnancov.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Práceneschopnosť po skončení pracovného pomeru

Skončili ste v práci alebo ste dostali výpoveď? A chcete ísť na PN? Môžete. Aká je ochranná lehota po výpovedi? Môžete ísť na PN po skončení pracovného pomeru?

Vstupná lekárska prehliadka do zamestnania

Nastupujete do nového zamestnania, ale musíte mať vstupnú lekársku prehliadku? Ste povinný si ju vybaviť? Kedy a kto musí mať lekársku prehliadku do zamestnania? Čítajte ďalej a dozviete sa to.

Podpora v nezamestnanosti: V roku 2018 ju získate jednoduchšie

Ste nezamestnaný? Prišli ste o prácu a novú ste si ešte nenašli? Nezúfajte. V takýchto prípadoch môžete využiť podporu v nezamestnanosti. V roku 2018 je ľahšie ju získať. Menia sa podmienky aj jej výška.

Ďalšie články