Práceneschopnosť po skončení pracovného pomeru

Skončili ste v práci alebo ste dostali výpoveď? A chcete ísť na PN? Môžete. Aká je ochranná lehota po výpovedi? Môžete ísť na PN po skončení pracovného pomeru?

Maródka po skončení pracovného pomeru?

Povedzme si napríklad, že ste podali výpoveď (alebo vám ju dal zamestnávateľ). Nechcete v práci zostať po celú výpovednú dobu. Ak nemôžete využívať benefit sick days, môžete ísť na PN po skončení pracovného pomeru? Áno, môžete. Výpovedná doba sa vám nepredlžuje a PN-ka sa do nej započíta, rovnako ako napr. ošetrovné. Ak ste skončili pracovný pomer dostanete sa do ochrannej lehoty po výpovedi, ktorá trvá 7 dní a nesúvisí s tým, akým spôsobom ste pracovný pomer ukončili a ani s dĺžkou výpovednej doby.

A čo skúšobná doba?

Ste v skúšobnej dobe? Nárok na PN máte aj v skúšobnej dobe, rovnako tak ako aj nárok na ošetrovné, no skúšobná doba vám ale predĺži o dobu PN. Chcete skončiť? V skúšobnej dobe môžete kedykoľvek. Ale pozor, ukončiť pracovný pomer môže aj zamestnávateľ a aj počas PN-ky.

Ako zamestnanec môžete podať výpoveď aj vtedy, keď ste PN. Pracovný pomer ukončíte aj počas PN, ak vám výpovedná lehota uplynie počas nej. Práceneschopnosť vám nepredlžuje pracovný pomer.

Dajte si však pozor, že dodržujete všetky pravidlá. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že vás skontroluje, a ak zistí porušenie pracovných povinností, môžete skončiť aj počas PN-ky.

Môžem ísť na PN po skončení pracovného pomeru?

Áno. Ochranná lehota po výpovedi je 7 dní od ukončenia pracovného pomeru. Nemocenské vám platí Sociálna poisťovňa, ktorej by ste mali oznámiť začiatok PN. Zároveň by ste sa mali v tejto dobe zaevidovať na úrade práce. Zdravotné poistenie vám potom bude hradiť štát. Avšak, aby ste mohli poberať nemocenské dávky, musíte splniť podmienku, ktorá stanovuje, že ste museli byť nemocensky poistený aspoň 270 dní v posledných 2 rokoch.

Kedy som v ochrannej lehote?

Ak zostanete práceneschopný napríklad 2 dni po skončení pracovného pomeru, nachádzate sa v ochrannej lehote. A vzniká vám aj nárok na nemocenské dávky. Na dávky počas PN máte nárok do jej ukončenia. Najviac však do uplynutia 52 týždňov.

Počas tejto ochrannej lehoty vám dávky, narozdiel od benefitu sick days, vypláca od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Konkrétne je to pobočka, ktorá patrí k sídlu posledného zamestnávateľa. Tejto pobočke zároveň odovzdávate aj žiadosť o nemocenské dávky.

Musím sa evidovať na úrade práce?

Toto je čisto na každom z vás. Ak ste ale dostali výpoveď alebo odchádzate sám, odporúčame však sa na úrade práce evidovať. Máte tak totiž nárok na podporu a nemusíte sa starať o platenie zdravotného poistenia. Musíte si však hľadať prácu, aktívne, a preukázať svoju snahu úradu.

Ste tehotná a končíte v práci?

Ak ste tehotná a zároveň vám napríklad končí pracovná zmluva, je pre vás výhodnejšie ísť nasledujúci deň po skončení pracovného pomeru na PN v ochrannej lehote a úrad práce nemusíte vôbec riešiť. Na PN po výpovedi môžete nastúpiť aj neskôr (rovnako ako aj na ošetrovné), keďže ochranná doba po skončení PP je v prípade tehotenstva 8 mesiacov. Zbytočne to však neodkladajte.


Nárok na nemocenské dávky máte aj po skončení pracovného pomeru. Ochranná lehota po výpovedi je v takom prípade 7 dní. Práceneschopný teda môžete byť aj po skončení pracovného pomeru, ak sa však nachádzate v ochrannej dobe 7 dní po výpovedi. Nemýľte si ale práceneschopnosť s dovolenkou. Ak v období práceneschopnosti porušíte pravidlá, môžete niesť nepríjemné následky. Inak sa však nemáte čoho báť a môžete ísť na PN aj po výpovedi.

Ak ste PN, ale hľadáte si novú prácu, prezrite si naše ponuky práce, určite vás niektorá osloví. Alebo ohodnoťte svojho zamestnávateľa.

Ak vás zaujíma ošetrovné a s ním súvisiaca aktuálna legislatíva, určtite si nezabudnite prečítať článok, ktorý popisuje nárok na ošetrovné.

Chcete nájsť jednoduchšiu variantu ako PN? Určite by ste si potom mali prečítať článok, ktorý popisuje to, čo sú tzv. sick days.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Nemocenské dávky a náhrada mzdy na PN

Ste chorý? Nemusíte sa báť, že zostanete bez príjmu. Máte nárok na nemocenské dávky. Kto vám ich vyplatí a čo všetko k tomu potrebujete sa dozviete na nasledujúcich riadkoch.

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Skončenie práce zo zdravotných dôvodov. Ako na to?

Nechcete si už ďalej ničiť zdravie? Alebo vám zo zdravotných dôvodov súčasná práca nevyhovuje? Možno ste dlhodobo chorý a je pre vás lepšie pracovný pomer ukončiť. Ako na to, ak k tomu máte zdravotné dôvody?

Ďalšie články