Sociálne siete a prevzatie zodpovednosti

Sociálne siete sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Obsahom sú informácie, ktoré sú rôzne naprieč celým spektrom, avšak ako zistíme čo je pravda a kto zverejňuje hoaxy a nepravdivé informácie?

Sociálna sieť

Hneď na úvod je dôležité vysvetliť pojem sociálna sieť.

Sociálna sieť = webová služba, ktorá funguje pomocou webovej stránky a je určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi

SC môže byť orientovaná dvoma smermi a to:

 • súkromne
 • pracovne

Každý človek je novým a ďalším používateľom sociálnych sietí. Vytvorí si vlastný profil, kde uvedie o sebe základné informácie, avšak nemusia byť pravdivé a je veľmi náročné overiť ich pravdivosť. Tieto základné informácie sú dôležité hlavne preto, že vďaka nim používateľ nadväzuje nové vzťahy s ďalšími používateľmi, ktorí sa spájajú do skupín. Keď sa vzájomne prepoja používatelia a tieto skupiny, tak vzniká sieť vzťahov.

Typy sociálnych sietí

 • Informačné - sú zložené u ľudí, ktorí hľadajú odpovede na každodenné problémy
 • Profesijné - sú nápomocné pre zamestnancov, ktorým pomáhajú pokročiť vo svojej kariére alebo odvetví
 • Vzdelávacie - je to zoskupenie študentov, ktorí sú pripravení spolupracovať s ostatnými študentmi na akademických projektoch
 • Koníčky - najpopulárnejší druh sociálnej siete, sú zamerané na komunikáciu ľudí s rovnakými záľubami
 • Novinky - publikuje sa komunitný obsah, ktorý často nie je kontrolovaný a zo stránky sa môže stať propagačný blázinec plný reklám

Hoaxy

Hoax = slovo anglického pôvodu, ktoré označuje podvod, žart

Je to elektronické šírenie nepravdivých informácií, najmä e-mailov, prostredníctvom internetu, ktoré sú nepravdivé a nezmyselné, avšak aj tak vyzývajú na to aby boli preposielané ďalším používateľom systému.

Témy hoaxov

Témy hoaxov sú rôzne, môžeme ich zadeliť do skupín a to:

 • hoaxy, ktoré varujú pred údajne vážnym nebezpečenstvom, ktoré spravidla neexistuje
 • hoaxy, ktoré informujú o možnosti spoplatnenia často používaných internetových služieb, čomu sa dá zabrániť jedine preposielaním ďalej
 • hoaxy, ktoré prosia o pomoc v núdzi. Tieto hoaxy mohli byť v minulosti pravdivé ale šíria sa a rotujú ešte niekoľko rokov
 • hoaxy, ktoré tvrdia, že prinášajú šťastie, prípadne sľubujú peniaze za preposielanie

Ochrana pred šírením

Množstvo odborníkov sa zhoduje na tom, že ak vy dostane takýto mail alebo správu na facebook, ktorá je hoaxom, tak je dobré poučiť ľudí, ktorí ho posielali o zbytočnosti a aj škodlivosti ich dobrého úmyslu.

Zaujímavosti o hoaxoch

Jedným spôsobom ako odhaliť hoax je, že ho napíšete do internetového prehliadača a jednoducho si overíte pravdivosť šírenej informácie. Hoaxy sú často písané iným spôsobom. To znamená, že sa môžu šíriť od ľudí, ktorí nemajú gramatické cítenie, či základy pravopisu. Informácie sú plné chýb a často sú aj bez diakritiky. Ľudia, ktorí posielajú hoaxy a prispievajú k ich šíreniu nepoznajú pojem hoax.

Zodpovednosť na sociálnych sieťach

V Ústave SR je explicitne uvedené, že Slovenská republika je právnym štátom. S tým sa spája najmä legalita, legitimita, či rovnosť a taktiež demokracia. Keďže sme demokratickou spoločnosťou, je dôležité dbať o to aby tu bola prítomná sloboda slova, sloboda prejavu svojho názoru. Každý z nás má rôzne práva, ktoré musia byť rešpektované. Populárne je zverejňovať svoje názory na sociálnych sieťach. Avšak čo robiť, keď sú tieto názory hanlivo nasmerované proti menšinám? Majú členovia spoločnosti právo urážať iných?

Sloboda prejavu

Sloboda prejavuje je dôležitým právom v demokratickej spoločnosti. Avšak nemala by byť zneužívaná pre politický marketing, či na podnecovanie nenávisti medzi ľuďmi. Demokracia by mala byť natoľko vyspelá, aby vedela sama regulovať takéto správanie. Sú tu prítomné rôzne prostriedky militantnej demokracie. Tento pojem slúži na pomenovanie spoločnosti, ktorá sa vie sama chrániť pred nežiadúcimi vplyvmi. V podstate každý si môže napísať na sociálnu sieť, čo si myslí a môže sa obhajovať tým, že to je jeho názor.

Kybernetická neposlušnosť

Kybernetická neposlušnosť je jednou z podôb občianskej neposlušnosti, ktorej cieľom je poukázať napríklad s vládnou politikou alebo upozorniť na zásadný spoločenský problém ako je diskriminácia, či vojna. Kybernetická neposlušnosť sa vyznačuje špecifickým internacionálnym, čiže bezhraničným priestorom, v ktorom sa realizuje. Špecifickými znakmi sú:

 • anonymita - osoby, ktoré stoja ta týmto nesúhlasom sú osoby pod maskami a prezývkami
 • nelegálne aktivity
 • špecifická forma nenásilného konania
 • snaha vyhnúť sa sankcii - toto je spojené najmä s anonymitou, ktorá je pre kybernetický svet typická

Tip na film

V dnešnej dobe je snaha o to, aby ľudia pochopili a zistili, čo sú to vlastne tie sociálne siete a aké riziká so sebou prinášajú. Česká televize v roku 2020 vydala dokumentárny film s názvom ,,V síti". Tento dokumentárny film nám predstavuje tri dospelé ženy, ktoré predstierajú, že majú dvanásť rokov. Tieto dievčatá si píšu a telefonujú so sexuálnymi predátormi, ktorí sú na rôznych sociálnych sieťach. Následne sa vyvodzuje aj zodpovednosť pre týchto ľudí. Strata zamestnania a neschopnosť nájsť si nové, môže byť tiež dôsledkom takéhoto protiprávneho konania.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Pracovné ponuky cez LinkedIn –⁠ ako si vytvoriť žiadosť o prijatie do zamestnania

To, že sociálne siete sú dnes veľkým pomocníkom pri získavaní práce nie je žiadnou novinkou. LinkedIn je práve takou sociálnou sieťou. Pomôže vám vytvoriť si online životopis a nájsť prácu. Ako? Čítajte ďalej a dozviete sa to.

V čom začať podnikať? Tipy, kde sa to vyplatí

Chceli by ste byť pánom svojho času? Už vás nebaví neustála rutina v práci, ranné vstávanie a neskorý návrat domov? Skúste podnikať. V čom? Prinášame pár nápadov, v čom sa dnes vyplatí začať podnikanie.

Ako bojovať so syndrómom vyhorenia?

Máte pochmúrnu náladu, žiadnu energiu ani motiváciu? Ste frustrovaný a neustále sa cítite vyčerpaný? Možno sa už dostal aj k vám. Tichý zabijak, ktorý vás pomaly oberie o radosť zo života a zničí vám psychické aj fyzické zdravie. Je to syndróm vyhorenia.

Ďalšie články