Ako model RACE ušetrí marketérom prácu?

Premýšľate nad vytvorením online marketingovej stratégie, ktorá by vám pomohla zvýšiť konverzie? V tomto článku si predstavíme model RACE, ktorý vám tvorbu marketingovej stratégie uľahčí.

Model vznikol v roku 2010, aby pomohol firmám plánovať a spravovať svoje aktivity štruktúrovanejším spôsobom. RACE integruje všetky marketingové nástroje do jednej zrozumiteľnej online marketingovej stratégie a prináša prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré by mala firma pri svojej ceste k úspechu sledovať.

Model RACE, lepšie povedané (p) RACE, označuje proces tvorený z piatich krokov, ktoré majú za účel zasiahnuť človeka v každej fáze životného cyklu zákazníka. Tento cyklus je znázornený ako lievik, kde zákazník prechádza od hora nadol a firmy by mali nasledovať tieto kroky, aby ho zasiahli v každej fáze.

Plan

Prvý krok modelu v sebe zahŕňa určenie dlhodobých cieľov firmy, celkovej online marketingovej stratégie, definovanie ukazovateľov výkonnosti kampaní aj cieľových publík pre každý nasledujúci krok. „Plan“ je veľmi rozsiahly krok a patrí doň aj analýza konkurencie firmy a jej podnikového okolia. Väčšina firiem však analýzu svojich konkurentov a podnikového okolia vypracovanú má, a preto je dobré sústrediť sa najmä na vyššie zmienené.

Reach

Tento krok, ktorý sprevádza ľudí vo fáze objavovania. Podľa modelu je v tomto bode kľúčová opakovaná komunikácia s publikom, s použitím kombinácie viacerých nástrojov online komunikácie. Obsah a kreatíva reklamných kampaní by sa mali časom meniť, aby publikum nebolo zahltené rovnakým obsahom. V tejto fáze by sa mali firmy zamyslieť aj nad tým, ako využívajú offline kanály k tomu, aby prilákali nových ľudí na svoje online kanály.

Act

V tomto kroku by sa mala firma zamerať na tú časť publika, ktorá vyvíja interakciu s jej značkou a je vo fáze rozhodovania. Odporúča sa využiť obsah, na ktorý publikum najlepšie reagovalo v predošlej fáze. Dôležité je uvedomiť si, či je v kroku „Act“ cieľom publikum poučiť, zabaviť, inšpirovať alebo presvedčiť a na základe toho obsah prispôsobiť.

Convert

V tejto fáze ide o zasiahnutie zákazníkov, ktorí chcú vykonať nákup. Model pokladá za najdôležitejšie vytvoriť jednoduchú navigáciu stránky, aby ľudia nezačali prehnane premýšľať, a tak prípadne začať pochybovať o svojom nákupe či využití služby.

Engage

Posledný krok cieli na zákazníkov po ich prvom nákupe. Dlhodobá komunikácia vytvára lojálnych zákazníkov. Model hovorí, že nadšení zákazníci sú spokojní zákazníci, a preto by im malo byť venované rovnaké množstvo pozornosti.

Nasledujúci obrázok zobrazuje prehľad tých najdôležitejších nástrojov, ktoré by sa mali využívať v jednotlivých krokoch, ktoré kopírujú životný cyklus zákazníka podľa online modelu RACE.

Nástroje v modeli RACE

Z obrázku je na prvý pohľad vidno spojenie druhého a tretieho kroku „Act“ a „Convert“, z čoho vyplýva, že nástroje a aj metriky pre zistenie výkonnosti kampaní v týchto dvoch krokoch budú rovnaké. Zároveň sa dá spozorovať aj skutočnosť, že model prichádza s balíčkom nástrojov pre každý z krokov, pre „Reach“, „Act + Convert“ a „Engage“.

Pre skupinu „Reach“ je charakteristický cieľ vybudovať povedomie o značke a priviesť návštevníkov na webové stránky alebo stránky na sociálnych sieťach. Tento krok je spojený s maximalizáciou dosahu, pre vygenerovanie interakcií s použitím viacerých kontaktných bodov s publikom, a preto budú v tomto kroku prevažovať brandingové kanály.

Cieľ by mal byť podľa RACE dosiahnutý s využitím sociálnych sietí, nástrojov SEO, PPC, display reklamy, PR a napokon affiliate, teda predajom produktov s využitím sprostredkovateľa. Výkonnosť týchto nástrojov sa sleduje pomocou počtu fanúšikov na jednotlivých sociálnych sieťach či podielu unikátnych návštev na webe.

Krok „Act + Convert“ má na starosť povzbudiť návštevníka k tomu, aby vykonal interakciu s obsahom na webe alebo stránkach sociálnych sietí, kam zavítal. Môže ísť napríklad o vyhľadávanie na stránke, nahlásenie k odberu noviniek alebo registráciu na stránke. Ak tieto kroky nie sú zanedbané, môžu priviesť zákazníka priamo do nákupnej fázy, teda fázy konverzie.

Dôležitý je prehľadný dizajn domovskej stránky a konkrétnych landing pages. Využiť sa dá A/B testovanie, nástroj CRO, teda optimalizáciu konverzného pomeru, nástroj e-commerce, do ktorého patria postupy ako merchandising či bezpečnostná optimalizácia pri platbe a napokon nástroj lead generation. Ten sa využíva na získavanie zákazníkov, ktorí prejavia o produkt či službu preukázateľný záujem.

Výkonnosť spomenutých nástrojov zistíme napríklad pomocou miery okamžitých odchodov zo stránky či času stráveného na webe.

„Engage“ je synonymom pre vybudovanie trvalého vzťahu so zákazníkom, s cieľom udržať si ho. Podľa modelu RACE sa na tento účel hodia nástroje ako e-mailing, obsahový marketing, mobilný marketing a napokon aj samotný ponákupný servis s managementom vzťahov so zákazníkmi.

Krok „engage“ zohráva dôležitosť pri získavaní pozitívnych recenzií pomocou komunikácie so zákazníkmi. Tie môžu pomôcť v rozhodovaní potenciálnym zákazníkom a zároveň posilniť dôveru existujúcich zákazníkov k značke.

Online marketingový model RACE je veľmi rozsiahly, prepracovaný a operuje s viacerými nástrojmi, metrikami a kanálmi, pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Už len samotný krok „Plan“ v sebe zahŕňa niekoľko analýz týkajúcich sa okolia firmy, ktoré by samé o sebe vyžadovali množstvo ľudského kapitálu. Ak sa však firma pustí do online modelu, ako je tento, výstup by mal niesť patričnú kvalitu a dopad by mal byť po jeho aplikácii rozhodne viditeľný.

Baví vás marketing, no na vašom aktuálnom mieste nie ste spokojný? Pozrite sa na voľné pracovné miesta v oblasti marketingu a rozbehnite svoju kariéru.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako naplánovať meeting a nič nevynechať?

Meetingy sú mocným nástrojom avšak často bývajú podceňované. Pre mnohých totiž znamenajú stratu času, kvôli zlej organizácii. Nižšie sa dočítate, ako vaše meetingy naplánovať a na nič dôležité nezabudnúť.

Finančná pomoc pre začínajúcich podnikateľov v roku 2019

Začali ste podnikať na vlastnú päsť a chcete využiť všetky dostupné možnosti, ktoré by vám pomohli vyrásť? Pripravili sme si pre vás prehľad zdrojov, odkiaľ sa dajú čerpať finančné prostriedky v roku 2019.

Ranné rituály, ktoré zvýšia vašu produktivitu behom dňa

Ak vediete svoj vlastný biznis alebo ste vo všeobecnosti kariérne založený, je viac než pravdepodobné, že ste už zažili pocit únavy, ktorý vám ani nedovolí vstať z postele. Urobte zmenu a dostaňte svoju produktivitu na maximum.

Ďalšie články