Daňové priznanie za rok 2018: Aké zmeny nás čakajú?

S novým rokom sa nevyhnutne blíži aj čas podania daňového priznania za rok 2018. V roku 2019 nás v daňovej oblasti čaká niekoľko zmien, na ktoré by sme si mali dať pozor. Podanie daňového priznania za daň z príjmov však bude o trochu jednoduchšie.

Daňové priznanie k dani z príjmu podáva každý, kto mal v roku 2018 nejaký príjem. Teda zamestnanci aj podnikatelia a živnostníci. Zamestnanci to majú zväčša jednoduché, keďže to za nich vybaví ich zamestnávateľ. No ostatní si s ním musia poradiť sami.

Lehota na podanie daňového priznania v roku 2019

Daňové priznanie za rok 2018 treba podať do presne určeného termínu. Riadny termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018 je najneskôr do 1.4.2019.

Podanie daňového priznania si môžete aj odložiť. Odložený termín je najneskôr do 1.7.2019 pri tuzemských príjmoch. Ak máte zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí, odložený termín je do 30.9.2019.

Dátum podania daňového priznania si postrážte. Ak ho nestihnete, budete sa veľmi ťažko domáhať odloženého termínu. Radšej si všetko vyriešte hneď, aby ste neskôr neplakali nad rozliatym mliekom.

Kto podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Každá fyzická osoba má povinnosť podať si daňové priznanie za rok 2018, ktorej celkové zdaniteľné príjmy presiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane. Nezdaniteľná časť základu dane je 1915,01 €.

Ak ste teda v roku 2018 zarobili viac ako 1915,01 €, musíte podať daňové priznanie.

Za zamestnancov zväčša daňové priznanie vyrieši zamestnávateľ, prípadne ho o to stačí požiadať. Avšak, ak ste mali aj iný príjem okrem mzdy, napríklad prenajímate byt, daňové prizananie ka dani z príjmov si musíte podať sami.

Daňové priznanie a študenti

Najmä študenti a brigádnici môžu naopak niečo získať naspäť. Je totiž možné, že zamestnávateľ platil preddavky na daň. Týka sa to zamestnancov v trvalom, ale aj skrátenom pracovnom pomere.

V tomto prípade môžete požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu. Musíte to však stihnúť do 15.2.2019.

Vďaka tomuto zúčtovanie sa môže stať, že aj keď váš príjem bol pod hranicou, váš zamestnávateľ za vás platil daňový preddavok a tieto peniaze tak môžete získať naspäť. Musíte však podať daňové priznanie a požiadať tak o vrátenie preplatku na dani.

Preplatok na dani vám vrátia do 30 dní od prijatia vašej žiadosti o vrátenie.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Rozlišujeme dva typy daní:

 • Daňové priznanie typu A – podáva ho fyzická osoba, ktorá mala príjmy len zo závislej činnosti a jej príjmy presiahli 1915,01 €.
 • Daňové priznanie typu B – podáva ho fyzická osoba, ktorá dosiahla aj iné príjmy (napríklad z predaja nehnuteľnosti).

V roku 2019 môžete daňové priznanie podať aj online. Veď aj s Finančnou správou SR už je povinné komunikovať len elektronicky. Na podanie daňového priznania online formou dnes už existuje veľa aplikácií, ktoré vám s tým dokážu pomôcť.

Fyzicky podávate daňové priznanie na pobočke Finančnej správy podľa trvalého bydliska. Je potrebné vyplniť tlačivo na daňové priznanie buď typu A alebo B.

Príjmy oslobodené od dane

Nie každý príjem je zdaniteľný. Od dane sú oslobodené mnohé príjmy, napríklad z predaja hnuteľných vecí, dávky a rôzne príspevky sociálneho poistenia a iné.

Konkrétne sú od dane z príjmov oslobodené tieto príjmy:

 • Dávky nemocenského poistenia
 • Dávky dôchodkového poistenia
 • Dávky úrazového poistenia
 • Príspevky z nemocenského poistenia
 • Ošetrovné príspevky
 • Materské dávky
 • Dávky v nezamestnanosti
 • Starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • Prídavok na dieťa
 • Rodičovský príspevok
 • Príspevok pri narodení dieťaťa
 • Dávka v hmotnej núdzi
 • Dávky a podpory z verejného zdravotného poistenia

Zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmu za rok 2018

Toho, kto v roku 2019 bude podávať daňové priznanie čaká niekoľko zmien.

Daňové priznanie k dani z príjmu typu A

V daňovom priznaní je napríklad doplnená možnosť uplatniť nové daňové zvýhodnenie prostredníctvom uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť. A to buď na daňovníka, manžela/manželku a vyživované deti v domácnosti daňovníka.

V novom vzore tlačiva sa tiež nachádza nový oddiel "Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona". Týmto si môže znížiť daň z príjmov ten, kto v zdaňovacom období 2018, kto si ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie bude mať najviac 35 rokov. Jedná sa o tzv. Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018.

Daňový bonus uplatníte na zaplatené úroky, ktoré sú vypočítané z výšky úveru na bývanie, najviac však do sumy 50 tisíc eur.

A poslednou novinkou je možnosť uviesť zahraničný účet, ktorého nie ste majiteľom a na ktorý chcete vrátiť daňový preplatok alebo vyplatiť daňový bonus na dieťa či daňový bonus na zaplatené úroky.

Daňové priznanie k dani z príjmu typu B

Aj tu nájdete možnosť uplatnenia časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť rovnako ako v prípade typu A. A tiež možnosť daňového bonusu na zaplatené úroky.

V časti výpočtu základu dane z ostatných príjmov nájdete doplnené nové druhy príjmov – príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov a príjmy z predaja virtuálnej meny.

A v neposlednom rade tu, rovnako ako v tlačive typu A, nájdete možnosť uvedenia zahraničného účtu pre vyplatenie daňového bonusu či preplatku na daniach.


Noviniek teda veľa nie je. Všetko je takmer rovnaké ako v predošlých rokoch. Hlavné je si poriadne zapísať dátumy pre podanie daňového priznania, teda riadny termín podania daňového priznania k dani z príjmov je najneskôr do 1.4.2018. Ak už teraz viete, že to nestihnete, pošlite si žiadosť o predĺženie čo najskôr.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Odvody 2019: Koľko vám ukroja zo mzdy?

Minimálna mzda v roku 2019 opäť stúpa. Ako je to však s odvodmi? K tomu, aby sme sa dopočítali k čistej mzde potrebujeme odčítať zdravotné a sociálne poistenie aj daň z príjmu. Čo sa zmení v odvodoch v roku 2019.

Minimálna mzda 2019: Novela zákonníku práce priniesla zmeny

Ako bude vyzerať minimálna mzda v roku 2019? O koľko sa zvýši? Vyššiu minimálnu mzdu sme získali už v roku 2018 a každým rokom sa, zdá sa, o niečo zvyšuje. Koľko si v novom roku zarobíme?

Rekreačné poukazy pre zamestnancov: Na dovolenku aj letný tábor

Príspevok na rekreáciu alebo tzv. Rekreačné poukazy môžete žiadať už od 1.1.2019. Na koho čakajú zmeny? A ako to celé funguje? Na zamestnávateľov čakajú nové povinnosti a nie každý zamestnanec má na poukazy nárok.

Ďalšie články