Minimálna mzda 2019: Novela zákonníku práce priniesla zmeny

Ako bude vyzerať minimálna mzda v roku 2019? O koľko sa zvýši? Vyššiu minimálnu mzdu sme získali už v roku 2018 a každým rokom sa, zdá sa, o niečo zvyšuje. Koľko si v novom roku zarobíme?

Minimálna mzda v roku 2019

V roku 2018 sme sa s minimálnou mzdou vyšplhali na 480 €. Stále sme však nedosiahli výšky, ktorú by sme chceli. A stále sme na chvoste pomyselného rebríčka medzi ostatnými štátmi EÚ.

Od roku 2013 sa minimálna mzda zvyšuje každý rok a už stúpla o viac ako 100 €. V čistom sme si v roku 2018 z minimálnej mzdy mohli prísť na 397 €. Mnohým to však nepokryje ani nutnú časť nákladov. Aj napriek tomu, že v roku 2018 vzrástla minimálna mzda najviac, o 45 €.

V novom roku 2019 sa minimálna mzda bude znova zvyšovať. Nebude to však také markantne zvýšenie ako tomu bolo teraz. Nárast minimálnej mzdy v roku 2019 bude o 8,33 %. Konečne teda v novom roku prekročíme hranicu 500 €. Odborárom sa však bohužiaľ nepodaril presadiť ich pôvodný cieľ, a to 635 € v hrubom.

Minimálna mzda v roku 2019 je stanovená na 520 €.

Ako je možné zvýšiť si minimálnu mzdu v 2019?

V roku 2018 sa zmenila výška príplatkov za prácu v noci, cez víkendy alebo počas sviatkov. Vďaka týmto príplatkom si tak môžete prísť na niekoľko eur navyše. O koľko si môžete prilepšiť?

Príplatky za prácu v noci 2019

Za nočnú prácu sa považuje práca medzi 22. a 6. hodinou. V roku 2018 už prebehla 1. etapa zvyšovania príplatkov za nočnú, v ktorej sa príplatok za nočnú zvýšil o 30 % z hrubej hodinovej mzdy.

V 2. etape v roku 2019 sa príplatok za nočnú zvýši až o 40 % z hrubej hodinovej mzdy. U rizikových povolaní to bude o celých 50 %.

Príplatok za prácu vo sviatok 2019

Aj príplatky za sviatky sa v roku 2018 zmenili. Od 1.5.2018 tak za prácu vo sviatok získate 100 % z hrubej hodinovej mzdy. V roku 2019 sa výška príplatku za prácu vo sviatok nezmení.

Príplatok za prácu cez víkend 2019

Rovnako ako pri práci vo sviatok, aj cez víkend si od 1.5.2018 prilepšíte. Od roku 2019 za prácu cez víkend získate až 50 % hrubej hodinovej mzdy.

Všetky zmeny týkajúce sa príplatkov sú uvedené aj v Zákonníku práce. Novela zákonníku práce, ktorá zahrnuje aj časť o mzdách a príplatkoch je platná od 1.5.2018. Tieto zmeny budú platné v zákonníku práce aj v roku 2019.

Minimálna hodinová mzda 2019

So zmenou minimálnej mzdy ide ruku v ruke aj hodinová mzda. V roku 2019 je minimálna hodinová mzda stanovená na 2,989 €. Takže si v budúcom roku vylepšia svoj príjem aj dohodári.

Minimálna mzda 2019 podľa náročnosti práce

Existuje niekoľko stupňov náročnosti práce od 1 do 6. Každá pracovná pozícia však má svoju špecifickú náplň práce a nie je na 100 % možné presne určiť pozície, ktoré do jednotlivých kategórií patria. Môžeme len všeobecne charakterizovať jednotlivé kategórie.

Do 1. kategórie môžeme zaradiť väčšinu pozícii, v ktorých sa vyžaduje manuálna práca.

Do 2. kategórie zaradíme rutinné odborné práce, kde má zamestnanec hmotnú zodpovednosť.

V 3. kategórii nájdeme prácu, ktorá má zložitú agendu a spadajú sem aj tvorivé remeselné práce aj tie, ktoré so sebou nesú zodpovednosť za zdravie iných osôb alebo práce.

4. kategóriu tvoria pozície s odbornou agendou a práce, ktoré vyžadujú určitú psychickú odolnosť.

Do 5. kategórie zaradíme koncepčné, tvorivé a metodické práce, ku ktorým je potreba zvýšená psychická odolnosť a pozície, v ktorých zodpovedáte za mimoriadne náročné procesy.

Do poslednej 6. kategórie patria pozície, kde je potrebné riešiť tvorivé úlohy neobvyklým spôsobom a vyžaduje si vysokú mieru zodpovednosti.

Týmto kategóriám je preto prispôsobená aj ich minimálna mzda, ktorá so zvyšujúcim sa stupňom náročnosti stúpa.

1. stupeň – 520 €

2. stupeň – 624 €

3. stupeň – 728 €

4. stupeň – 832 €

5. stupeň – 936 €

6. stupeň – 1040 €

Čistá mzda v roku 2019

Už vieme, že minimálna mzda sa v roku 2019 zvýši na 520 €. Musíme však ešte odčítať sociálne a zdravotné poistenie a tiež daň z príjmu. Dokopy nám teda z 520 € zmizne 13,4 % za poistenie a 19 % za daň.

Vo výsledku získame z minimálnej mzdy v roku 2019 v čistom celých 428,65 €.

Výšku čistej mzdy však môžu ovplyvniť aj ďalšie veci, napríklad zrážky zo mzdy za stravné lístky alebo odvody na zdravotné poistenie osoby so zdravotným postihnutím. Samozrejme čistú mzdu v roku 2019 ovplyvní aj daňový bonus alebo nezdaniteľná časť základu dane.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Vyššia minimálna mzda v roku 2018

Od nového roku sa mení výška minimálnej mzdy. Tá sa zvyšuje hneď o niekoľko desiatok eur. Možno sa vám to nezdá veľa, ale každé euro tu robí rozdiel. Koľko si teda po novom môžeme zarobiť?

Spočítaj si čistú mzdu v roku 2018: Čo treba odčítať od hrubej mzdy?

Väčšina zamestnancov na svojej výplatnej páske vidí číslo, ktoré je menšie než to, ktoré majú napríklad uvedené v zmluve. Prečo? Hrubá mzda zahrnuje niekoľko položiek, ktoré musíte odrátať, aby ste dostali čistú mzdu. Ako čistú mzdu vypočítate?

Zdravotné poistenie 2018: SZČO majú od nového roku vyššie odvody

Zdravotné poistenie si musí platiť každý z nás. Alebo lepšie povedané každý zamestnanec. Aká je jeho výška? A koľko zaplatíme na odvodoch do zdravotnej poisťovne?

Ďalšie články