Odvody 2019: Koľko vám ukroja zo mzdy?

Minimálna mzda v roku 2019 opäť stúpa. Ako je to však s odvodmi? K tomu, aby sme sa dopočítali k čistej mzde potrebujeme odčítať zdravotné a sociálne poistenie aj daň z príjmu. Čo sa zmení v odvodoch v roku 2019.

Aby sme si vedeli vypočítať čistú mzdu, teda to, čo nám reálne pristane v peňaženke, musíme si od základu, teda od hrubej mzdy, odčítať niekoľko položiek. Mimo iné sa najviac skloňujú zdravotné a sociálne poistenie. Zabudnúť by sme nemali ani na daň z príjmu.

V roku 2019 sa postup výpočtu čistej mzdy nijako nemení. Rovnaké zostávajú aj odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Sociálne poistenie v roku 2019

V novom roku sa výška odvodov do sociálnej poisťovne nijako nemení. Percento odvodov teda zostáva rovnaké a aj naďalej platí, že práve sociálne poistenie nám zoberie najväčší kus.

Zamestnanec zo svojej hrubej mzdy odvedie 9,4 %. Zamestnávateľ však už podstatne väčšiu časť, a to 25,2 %.

Sociálne poistenie sa rozkladá na niekoľko častí – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Teda je veľmi dôležité platiť si odvody do Sociálnej poisťovne, keďže práve toto poistenie budeme potrebovať v prípade práceneschopnosti, odchodu do dôchodku alebo v prípade, že zostaneme nezamestnaný. Budeme tak môcť poberať aj rôzne dávky v nezamestnanosti, nemocenské a iné.

Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie v roku 2019 je 6 678 €.

Zdravotné poistenie v roku 2019

Ani tu nenastali žiadne zmeny a výška zdravotného poistenia v roku 2019 zostane rovnaká. To, koľko presne odvediete záleží na výške vašej hrubej mzdy a neexistuje tu žiadny vymeriavací základ. Prečo platíte zdravotné poistenie? Práve to vám zabezpečí bezplatnú ambulantnú starostlivosť či napríklad lacnejšie lieky a zdravotné pomôcky.

Na zdravotné poistenie odvediete z hrubej mzdy ako zamestnanec 4 %. Zamestnávateľ odvedie až 10 % zo superhrubej mzdy.

Daň z príjmu a nezdaniteľná časť základu dane v roku 2019

Z hrubej mzdy zamestnanec odvádza aj daň z príjmu. Tá sa však počíta zo zostatku hrubej mzdy, z ktorej už sme odčítali sociálne a zdravotné poistenie a tiež nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2019 je vo výške 328,12 € za mesiac. Oproti roku 2018 sa zvýšila o 8,96 €. Daň z príjmov v roku 2019 je 19 %.

Daňový bonus na dieťa 2019

Daňovým bonusom na dieťa je myslená úľava na dani, teda akýsi bonus na dieťa žijúce s vami v domácnosti. Daňový bonus si môže uplatniť vždy len jeden z rodičov a to buď mesačne alebo v ročnom zúčtovaní.

Daňový bonus na dieťa je v roku 2019 22,17 € na dieťa.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Spočítaj si čistú mzdu v roku 2018: Čo treba odčítať od hrubej mzdy?

Väčšina zamestnancov na svojej výplatnej páske vidí číslo, ktoré je menšie než to, ktoré majú napríklad uvedené v zmluve. Prečo? Hrubá mzda zahrnuje niekoľko položiek, ktoré musíte odrátať, aby ste dostali čistú mzdu. Ako čistú mzdu vypočítate?

Zdravotné poistenie 2018: SZČO majú od nového roku vyššie odvody

Zdravotné poistenie si musí platiť každý z nás. Alebo lepšie povedané každý zamestnanec. Aká je jeho výška? A koľko zaplatíme na odvodoch do zdravotnej poisťovne?

Daňové priznanie za rok 2017

Daňové priznanie už nám dýcha na krk. Zdanenie príjmov sa týka osôb, ktoré v roku 2017 vykázali príjem v určitej výške. V akej? Do kedy musíte daňové priznanie podať? A kedy sa vám zdanenie vyhne?

Ďalšie články