Rekreačné poukazy pre zamestnancov: Na dovolenku aj letný tábor

Príspevok na rekreáciu alebo tzv. Rekreačné poukazy môžete žiadať už od 1.1.2019. Na koho čakajú zmeny? A ako to celé funguje? Na zamestnávateľov čakajú nové povinnosti a nie každý zamestnanec má na poukazy nárok.

Už v októbri minulého roku bola schválená novela niekoľkých právnych predpisov. Medzi nimi nájdeme aj novinku platnú od roku 2019, a to príspevok na rekreáciu zamestnancov. Táto povinnosť sa však netýka všetkých zamestnávateľov. Rovnako sú stanovené aj pravidlá pre zamestnancov. Aké sú výhody a nevýhody tejto novinky?

Kto musí príspevok na rekreáciu poskytovať?

Povinnosť poskytovať rekreačné poukazy má len ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Počet zamestnancov sa však počíta ako priemer z predchádzajúceho roku. To znamená, že ak by v roku 2018 zamestnával priemerne 48 zamestnancov, ale v novom roku už ich má viac ako 50, tak rekreačný príspevok v roku 2019 poskytovať nemusí.

Výška príspevku

Príspevok na rekreáciu je vo výške 55 % nákladov, maximálne však len do sumy 275 € za rok. Čo to znamená? Ak zamestnanec bude mať náklady na rekreáciu 500 € a viac, zamestnávateľ mu z toho prispeje maximálne 275 €. Pri nižších nákladoch platí, že zamestnávateľ poskytne práve 55 % z danej sumy.

Príspevok na rekreáciu je oslobodený od daní z príjmov a odvodov, a to práve do výšky 275 € v prípade nákladov do 500 €. Pre zamestnanca je to teda čistý príjem, pre zamestnávateľa je to daňový výdavok, ktorý mu bude znižovať základ dane z príjmov.

Kto má na príspevok nárok?

Tak ako u zamestnávateľov, ani všetci zamestnanci nemajú na príspevok na rekreáciu nárok. Pre zamestnávateľ so 49 zamestnancami a menej, fungujú príspevky na dobrovoľnej báze, teda sa môže sám rozhodnúť, či tento príspevok bude poskytovať alebo nie.

Nárok vzniká len tomu, kto má u zamestnávateľa odpracovaných najmenej 24 mesiacov. A žiadať o príspevok na rekreáciu môžu od 1.1.2019.

Nárok má zamestnanec aj dohodár, ktorý sa do počtu zamestnancov počíta tiež. Teda nezáleží na tom, či zamestnávateľ má 10 zamestnancov na pracovnú zmluvu a ďalších 40 na dohodu. Celkový počet je viac ako 49 zamestnancov, a preto je povinný poskytovať príspevok na rekreáciu.

Ako to funguje?

Príspevok na rekreáciu vám, bohužiaľ, nepokryje všetky náklady. Použiť sa môže len na ubytovanie a služby s ním spojené na Slovensku. Akým spôsobom zamestnávateľ tento príspevok poskytne je na ňom.

Náklady môže zamestnávateľ preplatiť, ak si ich uplatníte do 30 dní od pobytu v slovenskom zariadení. Dĺžka prenocovania musí byť minimálne dve noci. Preplatiť náklady môže zamestnávateľ tiež elektronicky vo forme poukazu.

V podobe elektronickej karty by mal rekreačný príspevok fungovať ako stravovacie karty. Má to však háčik – zamestnávateľ bude platiť poplatok za vydanie takéhoto poukazu, a to maximálne 3 % z hodnoty poukazu.

Na čo sa môže príspevok na rekreáciu použiť?

  • Na služby spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenska.
  • Na pobytový balík obsahujúci najmenej dve prenocovania a stravovacie a iné služby v rámci rekreácie na území Slovenska.
  • Na ubytovanie na dve noci na území Slovenska, ktorého súčasťou môže byť aj stravovanie.
  • Na organizované aktivity a zotavovacie podujatia v čase školských prázdnin na území Slovenska, a to pre dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu alebo osemročné gymnázium, pričom sa nachádza v jednom z prvých štyroch ročníkov.

Príspevok na rekreáciu platí aj pre rekreáciu dieťaťa (napríklad letné tábory), rekreáciu manžela/ky alebo inej osoby, ktorá so zamestnancom žije v spoločnej domácnosti a zúčastňuje sa s ním rekreácie. Platia však rovnaké podmienky – zamestnanec, ktorý o príspevok žiada musí vo firme pracovať minimálne 2 roky.

Prečo s a rekreačné poukazy zaviedli?

Mnoho firiem, keď už poskytovalo nejaké príspevky na rekreáciu, ich malo ako benefity a zamestnanci ich využívali najmä na zahraničné cesty. Na domácu rekreáciu ich využili len 4 % zamestnancov priemerne v hodnote 210 €. Rekreačné poukazy sa teda zaviedli najmä na podporu domácej turizmu. Príspevok na rekreáciu po zavedení poukazov by malo začať využívať viac zamestnancov, podľa prieskumov približne 60 % vo veľkých firmách.


Ako ste na tom? Budete využívať rekreačné poukazy alebo ich vidíte ako zbytočnosť? Pravdou je, že pre veľa ľudí sa príspevok na rekreáciu stane žiadaným benefitom, najmä v prípade, keď ním budú môcť pokryť časť nákladov za letný tábor pre deti, ktorý veľa rodičov využíva. Ako to však bude v skutočnosti ukáže čas.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Minimálna mzda 2019: Novela zákonníku práce priniesla zmeny

Ako bude vyzerať minimálna mzda v roku 2019? O koľko sa zvýši? Vyššiu minimálnu mzdu sme získali už v roku 2018 a každým rokom sa, zdá sa, o niečo zvyšuje. Koľko si v novom roku zarobíme?

Odvody 2019: Koľko vám ukroja zo mzdy?

Minimálna mzda v roku 2019 opäť stúpa. Ako je to však s odvodmi? K tomu, aby sme sa dopočítali k čistej mzde potrebujeme odčítať zdravotné a sociálne poistenie aj daň z príjmu. Čo sa zmení v odvodoch v roku 2019.

Home office: Benefit modernej doby

Home office alebo „prácu z domu“ v súčasnosti využíva čoraz viac ľudí. A mnohé firmy ho majú na zozname benefitov, ktoré poskytujú. Ako to ale je v skutočnosti? A ako home-office funguje?

Ďalšie články