Kedy máte nárok na odstupné? A aká je jeho výška?

Odchádzate z práce? A podali ste výpoveď sami alebo vám ju dal zamestnávateľ? V akých prípadoch máte nárok na získanie odstupného?

Ak sa chystáte ukončiť váš pracovný pomer, určite si kladiete otázku ako je to s odstupným? Máte naň nárok? A koľko prípadne dostanete? Hneď na začiatok vám povieme, že získať odstupné nie je také ľahké ako sa spočiatku môže zdať. Najmä, ak výpoveď podávate vy sami a nie váš zamestnávateľ.

Čo je to odstupné?

Odstupné môžeme charakterizovať ako finančnú kompenzáciu za to, že ste prišli o zamestnanie. Avšak len vtedy, keď ste si túto situáciu nezavinili sami. Odstupné môžete získať aj viackrát a získa ho každý, kto spĺňa podmienky.

Odstupné nie je odchodné. Odchodné je určené ľuďom, ktorí dosiahli dôchodkový vek a môžete ho získať len raz.

Kto má nárok na odstupné?

Ak končíte pracovný pomer, môže vám náležať aj odstupné. V akých prípadoch? Najmä vtedy, keď výpoveď podal zamestnávateľ zamestnancovi, a to z dôvodov:

  • zdravotného stavu zamestnanca, ktorý mu nedovoľuje ďalej jeho prácu vykonávať a ak ho zamestnávateľ nepreradil na inú prácu,
  • zamestnancovi vo výkone práce bráni pracovný úraz, choroba z povolania,
  • zamestnávateľ sa zrušuje,
  • zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta práce,
  • na strane zamestnávateľa nastali iné organizačné dôvody (napríklad sa ruší pôvodné miesto zamestnanca a tento nesúhlasí s preradením na iné miesto).

Nárok na odstupné vzniká na základe výpovede podanej zamestnávateľom a len z uvedených dôvodov. V iných prípadoch nárok zaniká.

A čo odstupné pri skončení dohodou?

Áno, aj v tomto prípade máte nárok na odstupné. V tomto prípade platia rovnaké dôvody ako v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Aj v dohode musí byť jasne a presne určený dôvod skončenia.

Uveďte dôvod

Ak ukončujete pracovný pomer dohodou, dajte si pozor, aby v nej vždy bol uvedený dôvod ukončenia, inak sa vystavujete riziku, že odstupné nedostanete.

Kedy na odstupné nemáte nárok?

V prvom rade sú to prípade, kedy prekážky v práci boli spôsobené zamestnancom, napríklad nedodržaním bezpečnostných opatrení, bol pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok a zamestnávateľ nemohol úrazu zabrániť.

Ak bola výpoveď podaná z iných ako vyššie uvedených dôvodov, nárok na odstupné nevzniká.

Aká je výška odstupného?

To, aké dostanete odstupné sa odvíja od toho, ako dlho ste v danej firme pracovali. A tiež sa líši tým, či ste pracovný pomer ukončili výpoveďou alebo dohodou. Výška odstupného sa teda odvíja od dĺžky trvania pracovného vzťahu a vašej priemernej mesačnej mzdy.

Odstupné vám bude vyplatené po ukončení pracovného vzťahu spolu s poslednou výplatou mzdy.


Odstupné vám teda náleží len v prípadoch, pre ktoré vám výpoveď dáva zamestnávateľ. Jeho výška záleží na tom, ako dlho ste u daného zamestnávateľa pracovali a na priemernom zárobku za mesiac. Podľa toho môžete dostať odstupné až vo výške 5-násobku vášho priemerného mesačného platu. Pri ukončení pracovného vzťahu výpoveďou či dohodou je výška stanovená zákonom pre jednotlivé prípady, avšak zamestnávateľ môže určiť aj vyššie odstupné ako je zákonom stanovené. A vyplatené vám bude po ukončení pracovného pomeru v termíne poslednej výplaty mzdy.

Ak ste sa ocitli v situácii, kedy ste dostali výpoveď a hľadáte nové uplatnenie, skúste sa poobzerať po voľných pracovných miestach na našom webe. A rovno môžete aj ohodnotiť svojho zamestnávateľa.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Ako napísať výpoveď alebo dohodu o skončení PP?

Rozhodli ste sa v práci skončiť. Či vás už nebaví práca alebo vám vadia kolegovia či prostredie, je na vás. Ale viete ako napísať výpoveď? A nechcete radšej skončiť dohodou? Všetko, čo potrebujete vedieť sa dočítate v tomto článku.

Skončenie v skúšobnej dobe. Ako na to?

Určite to poznáte. Konečne ste boli úspešný, prešli ste všetkými kolami pohovorov a nastúpili ste do práce. No po pár dňoch alebo týždňoch zistíte, že nie všetko vám vyhovuje. Čo robiť? Najjednoduchšie je skončiť ešte v skúšobnej dobe. Ako na to?

Končíte v práci dohodou? Takéto je odstupné

Nech už ste sa rozhodli z akýchkoľvek dôvodov, chcete ukončiť pracovný pomer. A chcete ho ukončiť dohodou. Máte v takom prípade nárok na odstupné? A aká je jeho výška?

Ďalšie články