Ako napísať výpoveď alebo dohodu o skončení PP?

Rozhodli ste sa v práci skončiť. Či vás už nebaví práca alebo vám vadia kolegovia či prostredie, je na vás. Ale viete ako napísať výpoveď? A nechcete radšej skončiť dohodou? Všetko, čo potrebujete vedieť sa dočítate v tomto článku.

Tak je to tu. Dospeli ste do bodu, kedy sa už v práci necítite dobre alebo len skrátka potrebujete zmenu. Končíte. A rozhodli ste sa podať výpoveď. Ale viete aké sú úskalia výpovede a ako výpoveď napísať?

Ako skončiť pracovný pomer?

Samozrejme, prvou možnosťou je výpoveď. Treba si však uvedomiť, že ak ju podáva zamestnanec, vo väčšine prípadov nemá nárok na odstupné. Taktiež vám po podaní výpovede bude plynúť výpovedná doba, a to najmenej mesiac. Výhodou však je, že ako zamestnanec nemusíte uviesť dôvody ukončenia pracovného pomeru. Pri ukončení pracovného pomeru sa tak isto dá uplatniť aj preklenovací úver.

Možno ale bude výhodnejšie skončiť pracovný pomer dohodou. Ak nemáte spory alebo problémy so šéfom, mohli by ste sa s ním ľahšie dohodnúť práve týmto spôsobom. V tomto prípade tiež neuvádzate dôvody a končíte dňom, ktorý v dohode uvediete, teda vám väčšinou neplynie ani výpovedná doba. Zistite ako napísať výpoveď alebo ako napísať výpoveď dohodou v tomto článku.

Rozmyslite si to

Porozmýšľajte nad tým, akým spôsobom pracovný pomer ukončíte. Potrebujete skončiť hneď, kvôli novej práci alebo vám neprekáža zostať tam ešte po dobu výpovednej lehoty? Pozrite si aj vzory výpovedí, aby vás nič nezaskočilo.

Ako napísať výpoveď?

V prvom rade musí výpoveď obsahovať vaše osobné údaje a údaje o zamestnávateľovi. Samozrejme je treba uviesť, že sa jedná o výpoveď z pracovného pomeru. Potom nasleduje samotná výpoveď, kde uvediete pracovnú pozíciu, na ktorej v súčasnosti pracujete, kedy ste nastúpili do pracovného pomeru a deň, kedy ho ukončujete. Nakoniec už len dátum, miesto a vlastnoručný podpis. Dôvody uvádzať nemusíte. Aby ste vedeli, ako výpoveď napísať, pozrite si vzor.

Čo napísať do dohody o ukončení pracovného pomeru?

Rovnako ako u výpovede by ste mali uviesť vaše osobné údaje a informácie o zamestnávateľovi a tiež, že sa jedná o dohodu o ukončení pracovného pomeru. Takisto je treba uviesť, odkedy pracovný pomer trval, pracovnú pozíciu a deň, kedy ste sa dohodli, že ukončíte pracovný pomer. Nakoniec znova miesto, dátum a vlastnoručný podpis. Rovnako ako u výpovede nemusíte uvádzať dôvody.

Majte všetko písomne

Zamestnávateľ by vám nemal odmietnuť písomne potvrdiť, že prijal vašu výpoveď. Takisto aj pracovný posudok. Vždy si nechávajte všetky doklady o odoslaní či prevzatí výpovede. Prípadne, ak výpoveď odovzdávate osobne, nechajte si podpísať jej prevzatie.


Už viete ako napísať výpoveď? Dbajte na správnosť údajov a presné vymedzenie dôvodov. A nezabudnite mať všetko písomne.

Dali ste výpoveď a hľadáte nové príležitosti? Možno vám v tom pomôže naša ponuka práce.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpovedná doba, ak výpoveď podal zamestnanec

Stojíte pred rozhodnutím, či zostať alebo odísť? Rozmýšľate, či sa podmienky zlepšia alebo nie? Súčasná práca už vás nenapĺňa? To sú otázky, ktoré by vám mali napovedať, že je čas na zmenu.

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Ďalšie články