Končíte v práci dohodou? Takéto je odstupné

Nech už ste sa rozhodli z akýchkoľvek dôvodov, chcete ukončiť pracovný pomer. A chcete ho ukončiť dohodou. Máte v takom prípade nárok na odstupné? A aká je jeho výška?

Ukončenie pracovného pomeru dohodou je jedným zo spôsobom ako skončiť. Na rozdiel od výpovede je dohoda obojstranný právny akt. To znamená, že je potrebné, aby s ňou súhlasili obe strany. Je to aj podstatne jednoduchšie a môžete sa dokonca vyhnúť výpovednej lehote. Rovnako si môžete určiť aj výšku odstupného, ak však naň máte nárok.

Čo je odstupné?

Pod pojmom odstupné si môžete predstaviť finančnú kompenzáciu. Teda určité financie, ktoré dostanete, ak ukončíte pracovný vzťah výpoveďou alebo dohodou. Nie vždy však naň máte nárok. Ten vzniká len v prípadoch, kedy vám výpoveď dáva zamestnávateľ a aj vtedy musia byť splnené určité požiadavky.

Máte nárok na odstupné?

Na odstupné máte nárok len pri výpovedi z dôvodov, ktoré vznikli na strane zamestnávateľa. Tie sú také, že sa zamestnávateľ zrušuje, premiestňuje alebo iné organizačné dôvody, ďalej zamestnancovi vo výkone práci bráni pracovný úraz alebo mu jeho zdravotný stav nedovoľuje naďalej v práci zostať.

Kedy na odstupné nemáte nárok?

Ak výpoveď podáva zamestnanec z dôvodov, ktoré neboli spôsobené zamestnávateľom alebo ak napríklad zamestnanec porušil pracovný poriadok či prišiel do práce pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Nárok vzniká len v prípade vymedzených dôvodov na strane zamestnávateľa uvedených vyššie.

Odstupné pri skončení dohodou

Áno, aj v tomto prípade môže vzniknúť nárok na odstupné. A to vtedy, ak sa dohodou ukončuje pracovný pomer z rovnakých dôvodov ako pri výpovedi. Teda prekážky na strane zamestnávateľa.

Dajte si však pozor, aby tieto dôvody boli v dohode vždy uvedené, inak sa s odstupným môžete aj rozlúčiť.

Aká je výška odstupného pri skončení dohodou?

Tu platia už o niečo iné pravidlá ako pri výpovedi. Na rozdiel od nej môžete získať aj vyššie odstupné. Samozrejme, to môžete získať aj v prípade, že sa na jeho výške pri skončení pracovného pomeru dohodnete so zamestnávateľom. Zo zákona však máte nárok na takéto odstupné, ak ste u zamestnávateľa pracovali:

  • menej ako 1 rok – nárok na odstupné nemáte.
  • menej ako 2 roky – nárok je vo výške priemerného mesačného zárobku.
  • 2 až 5 rokov – nárok je vo výške dvojmesačného priemerného zárobku.
  • 5 až 10 rokov – nárok máte vo výške trojmesačného priemerného zárobku.
  • 10 až 20 rokov – nárok máte vo výške štvormesačného priemerného zárobku.
  • viac ako 20 rokov – nárok máte vo výške až päťmesačného priemerného zárobku.

Odstupné a jeho vyplatenie

Výška odstupného sa odvíja od dĺžky pracovného pomeru a priemerného mesačného zárobku. Môže však byť dohodnuté aj vyššie odstupné, ak sa na ňom obe strany dohodnú. Vyplatená vám bude po ukončení pracovného pomeru s poslednou výplatou mzdy.


Chystáte sa ukončiť pracovný pomer dohodou? Teraz už viete kedy a na aké odstupné máte nárok. Možno práve hľadáte novú prácu. Prečo sa nepozriete na ponuky práce na našom webe? A rovno môžete aj ohodnotiť svojho zamestnávateľa a povedať iným svoj názor.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Odchodné a čo o ňom potrebujete vedieť?

Skončili ste pracovný pomer? Za určitých podmienok máte nárok na odchodné. Ktoré to sú? A aká je výška odchodného? Čo všetko potrebujete? Odpovedi nájdete v tomto článku.

Kedy máte nárok na odstupné? A aká je jeho výška?

Odchádzate z práce? A podali ste výpoveď sami alebo vám ju dal zamestnávateľ? V akých prípadoch máte nárok na získanie odstupného?

Ďalšie články