Náhradné voľno alebo peniaze? Kedy a na čo máte nárok?

Pracujete nadčas? A ste za hodiny odrobené navyše odmenený? Možno ste dostali náhradné voľno alebo náhradu mzdy. Kedy a na ktorú odmenu máte nárok?

Asi ste už zaznamenali, že v tomto roku sa 1. mája zvýšili príplatky za prácu vo sviatok, v noci aj cez víkendy. A preplatené by ste mali mať aj to, čo odrobíte navyše. V takomto prípade máte nárok na peniaze alebo na voľno. Avšak musíte sa na čerpaní tej ktorej odmeny vopred dohodnúť so zamestnávateľom.

Práca nadčas

Za prácu nadčas sa považuje doba odpracovaná nad rámec pracovného času, teda viac ako 8 hodín denne, resp. 40 hodín týždenne. Za týždeň by ste však nemali prekročiť viac ako 48 hodín pracovného času. Ročne si dobrovoľne môžete odpracovať až 400 hodín nadčasov.

Prácu nadčas vám môže nariadiť aj šéf, ale len v rozsahu 150 hodín.

Je to nadčas alebo nie?

Pracujete viac ako 8 hodín, ale ďalší deň odídete skôr? V tomto prípade sa nejedná o prácu nadčas, preto za tieto hodiny nebude odmenený. Ak jeden deň odídete skôr a ďalší zostanete v práci dlhšie, nadpracúvate si voľno.

Príplatky za nadčas v roku 2018

V tomto roku sa okrem príplatkov za sviatok alebo víkend zvýšili aj príplatky za nadčasy. Za ne vám v tomto roku náleží minimálne 25 % priemernej mzdy. A u rizikových zamestnaní je to až 35 %.

Odmeny za nadčasy

Zo zákona musia byť nadčasy odmenené, či už to bude peniazmi alebo inou formou. Za nadčas tak môžete získať aj náhradné voľno. Musíte sa ale vopred dohodnúť so zamestnávateľom, akou formou chcete byť za nadčas odmenený.

Peňažná odmena

Práca nadčas vám bude preplatená, ak sa tak dohodnete so zamestnávateľom alebo si v určitom termíne nevyčerpáte nadčasy. Sú to vlastne príplatky, ktoré sme spomenuli už vyššie. Na toto mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas strácate nárok v momente, kedy si za nadčasy budete čerpať náhradné voľno.

Náhradné voľno

Náhradné voľno je voľno v takom rozsahom, v akom máte nadčasy. Ak ste teda nadčas odpracovali napríklad 8 hodín, aj náhradné voľno budete mať v rozsahu 8 hodín. Ak sa rozhodnete si čerpať práve náhradné voľno, už nemáte nárok na finančné odmeny za nadčasy.

Musíte však dať pozor aj na to, dokedy si môžete náhradné voľno vyčerpať a dokedy vám ho zamestnávateľ musí poskytnúť. Termín čerpania si dohodnete so zamestnávateľom, alebo najneskôr si ho musíte vyčerpať do štyroch mesiacov od doby vykonania nadčasov.

Ak si náhradné voľno nedohodnete ani nevyčerpáte v termíne 4 mesiacov, automaticky vám vznikne nárok na finančnú odmenu, teda príplatky vo výške 25 % alebo 35 %.

Máte v mzde zohľadnené aj nadčasy?

Môže nastať aj prípad, kedy máte ako zamestnanec vo svojej mzde už zohľadnenú aj prácu nadčas. Vtedy nemáte nárok na finančnú odmenu ani na náhradné voľno. Ale takéto podmienky je možné dohodnúť len v zákonom vymedzenom okruhu zamestnancov, kam patrí vedúci v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo je členom tohto orgánu, ďalej ak je to vedúci priamo nadriadený vedúceho pracovníka a s takým zamestnancom, ktorý vykonáva metodické, tvorivé, koncepčné činnosti alebo riadi, organizuje a koordinuje procesy či súbory zložitých zariadení.

Neplatené voľno

Tento pojem nesúvisí s nadčasmi. Jedná sa o také voľno, ktoré môžete využiť napríklad v prípade svadby, pohrebu, kalamity alebo aj sťahovania. V takomto prípade síce zákon umožňuje čerpať voľno, ktoré je však neplatené a čerpáte ho v prípade, kedy vznikli prekážky na strane zamestnanca. Pre vás sa nič nemení a všetky odvody bude platiť zamestnávateľ. Avšak nemusí to tak byť vždy. Často sa stáva, že zamestnávateľ vám za tento deň nevyplatí mzdu, v tom prípade neodvedie odvody a vy sa na tento čas stanete samoplatiteľom zdravotného poistenia. To si budete musieť samozrejme doplatiť zo svojho.

V prípade neplateného voľna vám za tento deň nevzniká ani nárok na nemocenské.


Chystáte sa pracovať nadčas? Vedzte, že na odmenu za ne máte nárok. Zo zákona vzniká zamestnávateľovi povinnosť vám za nadčas poskytnúť mzdové zvýhodnenie alebo náhradné voľno. Dajte si však pozor, aby ste sa so zamestnávateľom na termíne čerpania náhradného voľna vopred dohodli alebo si ho vyčerpali do 4 nasledujúcich mesiacov po vykonaní nadčasov. Inak vám toto voľno prepadne a automaticky vznikne nárok na finančnú odmenu.

Príplatky za nadčas sa v roku 2018 zvýšili na 25% z priemernej mzdy zamestnanca. Existujú však takí, ktorí majú nadčasy zohľadnené už vo výške mzdy, vtedy na odmeny nemajú nárok.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Dovolenka a ako ju vypočítať

Či už v zime alebo v lete, každý túži po odpočinku a čase strávenom s rodinou či priateľmi. Bez práce a bez stresu. Najlepšie je zobrať si v práci dovolenku. Čo sa môže stať a môže vám ju zamestnávateľ neschváliť? Čo by ste mali vedieť o dovolenke?

Pracuješ nadčas? Aký je príplatok v roku 2018?

Pracovať nad rámec určených pracovných hodín sa nechce nikomu z nás. Najlepšie utekať domov hneď ako padne koniec pracovnej doby. Niekedy sa však stane, že nemáme inú možnosť a v práci zostaneme dlhšie. Na čo všetko máme nárok za prácu nadčas v roku 2018?

Pracovný čas a prestávky

Aj vy často pracujete viac ako by ste mali? Zostávate v práci aj po pracovnej dobe? Aký je pracovný čas zo zákona? A na čo všetko máte nárok?

Ďalšie články