Dovolenka a ako ju vypočítať

Či už v zime alebo v lete, každý túži po odpočinku a čase strávenom s rodinou či priateľmi. Bez práce a bez stresu. Najlepšie je zobrať si v práci dovolenku. Čo sa môže stať a môže vám ju zamestnávateľ neschváliť? Čo by ste mali vedieť o dovolenke?

Asi každý zamestnanec vie, že má právo na niekoľko dní dovolenky. Primárne slúži k odpočinku a regenerácii síl. To, ako ju môžete čerpať upravuje aj zákonník práce a podľa neho sa aj upravuje, kedy vám vôbec nárok na dovolenku vznikne. Zo zákona má každý zamestnanec nárok na minimálne 4 týždne dovolenky. Podľa rôznych oblastí, v ktorých pracujete alebo podľa veku, môžete mať dovolenky viac.

Aký máte nárok na dovolenku?

Zo zákona je počet dní dovolenky stanovený na najmenej 20 dní, teda 4 týždne. Ak ste dosiahli do konca daného roka 33 rokov, máte nárok až na 5 týždňov dovolenky. V školstve sa tiež dovolenka líši, zamestnanci v tejto oblasti tak majú nárok na minimálne 8 týždňov dovolenky. Rovnako sa to líši aj u štátnych zamestnancov, ktorí majú nárok na 5 týždňov podľa zákonom stanovej základnej výmery a po 33 roku až 6 týždňov.

V čom je háčik?

Vždy však platí, že musíte mať odpracovaných aspoň 60 dní v danom kalendárnom roku. Môžete mať nárok aj len na pomernú časť dovolenky. Ak vám na dovolenku ešte nevznikol nárok, môže vám ju zamestnávateľ dať, ak je predpoklad, že do konca roka vám na ňu nárok vznikne.

Ako vypočítať pomernú časť dovolenky?

Pomernú časť dovolenky dostanete v prípade, že napríklad pracujete na zmluvu na dobu určitú. V takom prípade sa dovolenka počíta za každý mesiac v pracovnom pomere. Teda ako 1/12 dovolenky za rok.

Koľko dní dovolenky máte?

Za každých 21 dní odpracovaných u rovnakého zamestnávateľa máte nárok na 1/12 základnej dovolenky. Napríklad, ak pracujete od 1. januára do 30. apríla, vaša dovolenka bude predstavovať 4/12 z 20 dní, teda 6 alebo 7 dní (zaokrúhlenie záleží na zamestnávateľovi).

Čerpáte dovolenku? A čo plat?

Aj za dni dovolenky dostanete plat. Ten však bude ako náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku za predchádzajúce obdobie.

Čo ak si nevyčerpám všetku dovolenku?

Ako sme už spomenuli vyššie, podľa zákonníka práce máte nárok aspoň na 20 dní dovolenky v roku. Môže sa ale stať, že si ju nevyčerpáte celú. Čo teraz? Nemusíte sa obávať, že by ste o nevyčerpané dni prišli.

Nevyčerpanú dovolenku si môžete preniesť do ďalšieho roka. Ak ju však nevyčerpáte ani vtedy, prepadne vám.

Naviac vám zamestnávateľ môže určiť, dokedy si môžete „starú“ dovolenku vyčerpať. Ak tak neurobí do 30.6. v danom roku, určujete si dobu čerpania sami ako zamestnanci. Ale nešetrite si ju zbytočne. Môže sa stať, že ju znova nevyčerpáte a v takom prípade o ňu prídete. Prenášať nevyčerpanú dovolenku môžete len raz.

Oznámte dovolenku v predstihu

Možno viete presne, kedy budete potrebovať dovolenku. Neváhajte a oznámte to zamestnávateľovi v dostatočnom predstihu. Ak by sa totiž stalo, že prídete neskoro a vaši kolegovia by mali schválenú dovolenku v tom istom čase, zamestnávateľ môže tú vašu odmietnuť a neschváliť vám ju.

Hromadné čerpanie dovolenky

Po dohode so zástupcami zamestnancov môže zamestnávateľ nariadiť hromadné čerpanie dovolenky, napríklad z prevádzkových dôvodov. Nesmie však trvať dlhšie ako 2 týždne, výnimočne 3 týždne. Rovnako ho musí zamestnávateľ oznámiť v dostatočnom predstihu, a to aspoň 6 mesiacov vopred.

Môžu vás z dovolenky odvolať?

Stať sa to môže. Ak napríklad vznikla situácia, ktorá potrebuje neodkladné riešenie z vašej strany a nedá sa vyriešiť na diaľku. Ak sa to však stane, zamestnávateľ vám musí zaplatiť náklady, ktoré vďaka zmene v čerpaní vašej dovolenky vznikli.

Krátenie dovolenky

Aj na toto má zamestnávateľ právo. Napríklad v prípade, že ste nesplnili podmienky pre dovolenku – neodpracovali ste 60 dní v roku, môže vám zamestnávateľ počet dní dovolenky krátiť.

Dovolenka sa kráti za prvých 100 zameškaných pracovných dní o 1/12, za každých ďalších 21 dní rovnako o 1/12.


Teraz si môžete naplánovať napríklad letnú dovolenku bez problémov. Nezabudnite vždy v predstihu oznámiť čerpanie dovolenky zamestnávateľovi. Ak dovolenku prenášate z predošlého roku, vyčerpajte čo najskôr. Bola by škoda, ak by prepadla. Neváhajte s čerpaním dovolenky, inak vám dobu, kedy by ste ju chceli mať, môžu vyfúknuť kolegovia a vám ju zamestnávateľ už neschváli. Plánujte radšej v predstihu, najmä ak sa jedná o dlhšiu dobu.

Chcete mať prehľad o aktuálnych trendoch? Prečítajte si článok ktorý popisuje, aké zmeny prináša dovolenka na Slovensku v roku 2022.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Krátenie dovolenky. Kedy o ňu môžete prísť?

Nastala u vás niekedy situácia, kedy ste zistili, že vaša dovolenka bude krátená? Viete prečo? A viete kedy vám dovolenku môže zamestnávateľ krátiť? Alebo ste zostali dlho práceneschopný? Kedy a ako sa kráti dovolenka sa dozviete v tomto článku.

Výpovedná doba. Prečo ju dodržať?

Stalo sa to aj vám? Dali ste výpoveď, ale v práci musíte vydržať ešte pár mesiacov, než budete môcť skutočne skončiť? Čo všetko by ste o výpovednej dobe mali vedieť, vám prezradíme v tomto článku.

Ako zarábať z domu? 10 tipov pre každého

Policajt, hasič či princezná. Každý z nás ako dieťa sníval o svojom budúcom povolaní. Málokomu sa však podarí svoje sny preniesť aj do reálneho života. A čo vy? Možno ešte stále hľadáte. Pre vás máme zopár tipov na prácu, ktorej sa môžete venovať z domu.

Ďalšie články