Nevyplatil vám zamestnávateľ mzdu? Aký je postup?

Neraz sa stalo, že zamestnávateľ nevyplatil mzdu v riadnom termíne ani v dohodnutom. Zamestnanec však na mzdu za vykonanú prácu má zo zákona právo. Ako by teda mal postupovať v prípade, že mu ju zamestnávateľ nevyplatil?

Výplata mzdy

Mzdu, ktorá vám náleží za vykonanú prácu a ktorú máte stanovenú v pracovnej zmluve, vám zamestnávateľ je povinný vyplatiť v termíne rovnako dohodnutom v pracovnej zmluve. Mzda sa vypláca mesačne pozadu, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca, ak v ste sa v zmluve nedohodli inak.

Dnes sa výplatný deň zväčša stanovuje okolo 12. až 15. dňa v mesiaci, ale môže byť kľudne aj skorej alebo neskorej. Kedy je však zamestnávateľ pozadu s výplatou mzdy, záleží aj na tom, či ste si splatnosť dohodli v zmluve alebo nie.

Nevyplatenie mzdy

Zamestnanec má na mzdu právny nárok. Z omeškania môže žiadať úroky. No môže sa stať, že výplata vám nepríde vôbec. Ale vedeli ste, že nevyplatenie mzdy je porušenie predpisov zamestnávateľom a vy sa môžete sťažovať? Dajte si ale pozor na splatnosť mzdy. Tá sa od výplatného termínu odlišuje.

Splatnosť mzdy

Mzda je splatná do konca nasledujúceho mesiaca po tom, v ktorom ste vykonali prácu. Teda za prácu vykonanú v marci, dostanete zaplatené až v apríli, a to najneskôr do 30. apríla. Aj v prípade, že sa termín výplaty stanovil na 12. deň.

Kedy je zamestnávateľ v omeškaní s výpatou mzdy?

Nedostali ste mzdu ani v zákone stanovenom termíne splatnosti, teda do konca mesiaca nasledujúceho po tom, kedy ste vykonali prácu? Do omeškania sa zamestávateľ dostáva až od ďalšieho mesiaca. Teda ak máte splatnosť 30.4., v omeškaní je až od 1.5., kedy začne plynúť 15-denná lehota, počas ktorej máte nárok aj na úroky z omeškania.

Kroky, pre získanie mzdy a úrokov z omeškania, začnite podnikať až po uplynutí lehoty 15 dní, ktoré má zamestnávateľ ešte k dobru. Po ich uplynutí máte právo podať okamžitú výpoveď.

Aký zvoliť postup a dostať sa k svojej mzde?

Ako prvé by ste sa nemali unáhliť a ak sa to stalo prvý krát, skontrolujte si číslo účtu alebo prešetrite, či sa nestala chyba napríklad na strane banky. Ak ste takúto chybu nenašli a všetko je správne, potom by ste sa nevyplatenej mzdy mali domáhať inými spôsobmi.

Choďte krok za krokom

Ako prvé by ste mali vyzvať zamestnávateľa k vyplateniu mzdy do určitého termínu, najlepšie písomne. Až potom skúste predžalobnú výzvu a nakoniec trestné oznámenie a platobný rozkaz zamestnávateľovi. Alebo sa môžete aj sťažovať na príslušných úradoch.

Skúste sťažnosť

Jedným zo spôsobov je sťažovať sa na inšpektoráte práce, kde podáte sťažnosť v písomnej forme alebo ústne a presne vysvetlíte, kvôli čomu sa sťažujete a aké nastali pochybenia. Inšpektorát práce môže následne zamestnávateľovi nariadiť uhradiť nevyplatenú mzdu a naviac aj dať pokutu.

Ide o trestný čin?

Áno, niektoré prípady môžu byť extrémnejšie a keď už nič nezaberie, môžete na zamestnávateľa podať trestné oznámenie, keďže nevyplatenie mzdy či odstupného sa považuje za trestný čin. Pred podaním trestného oznámenia by ste však mali najprv skúsiť všetky ostatné dostupné riešenia.

Trestné oznámenie podávate na akejkoľvek stanici policajného zboru. Je potrebné presne opísať, čoho sa oznámenie týka a dôvod jeho podania, teda nevyplatenie mzdy. K oznámeniu priložte aj dôkazy a potrebné papiere.

Ako na platobný rozkaz?

Možnosť podať platobný rozkaz v prípade nevyplatenej mzdy dávate na súd, ktorý ho po schválení zamestnávateľovi vydá. Súd však platobný rozkaz nemusí vydať vždy, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Vzor platobného rozkazu nájdete aj na stránkach Ministerstva spravodlivosti.

  • Musíte predložiť návrh na platobný rozkaz ako aj návrh na začatie konania.
  • Musíte zaplatiť súdny poplatok a splniť zákonné podmienky.

Žiadna pláca = žiadna práca

Ak vám zamestnávateľ nevyplatí mzdu, môžete skončiť pracovný pomer aj okamžite. Omeškanie s výplatou však musí byť viac ako 15 dní a skončiť okamžite môžete len do mesiaca odo dňa, kedy vám na okamžité skončenie pracovného pomeru vznikol nárok.


Máte problém so zamestnávateľom? Nevyplatil vám mzdu v riadnom výplatnom termíne ani vo vami dodatočne určenej lehote? Môžete ho ohodnotiť a povedať svoj názor druhým, ktorým tak pomôžete s rozhodovaním. A ak ste sa dostali do situácie, kedy ste podali výpoveď, pozrite si aj ponuku práce a začnite na novom mieste.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Vyššia minimálna mzda v roku 2018

Od nového roku sa mení výška minimálnej mzdy. Tá sa zvyšuje hneď o niekoľko desiatok eur. Možno sa vám to nezdá veľa, ale každé euro tu robí rozdiel. Koľko si teda po novom môžeme zarobiť?

Okamžité skončenie pracovného pomeru. Ako na to?

Našli ste si novú prácu, ale nastúpiť musíte hneď? Alebo to už jednoducho v práci neviete vydržať? Aké máte možnosti pri okamžitom skončení pracovného pomeru. A môžete vôbec podať okamžitú výpoveď? Hneď vám to povieme.

Šikana na pracovisku. Čo je to bossing?

Možno aj vás v práci zastihla šikana. Mnohokrát prichádza zo strany inteligentných a kultivovaných ľudí. Bohužiaľ, nie je to nič ojedinelé. Obeťou môže byť každý. A práca pod vedením, ktoré vás šikanuje nie je žiadna hračka. Čo je to bossing?

Ďalšie články