Okamžité skončenie pracovného pomeru. Ako na to?

Našli ste si novú prácu, ale nastúpiť musíte hneď? Alebo to už jednoducho v práci neviete vydržať? Aké máte možnosti pri okamžitom skončení pracovného pomeru. A môžete vôbec podať okamžitú výpoveď? Hneď vám to povieme.

Ak chcete v práci skončiť máte niekoľko možností ako to urobiť. Existuje možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru. Často sa označuje aj ako hodinová výpoveď. Čo potrebujete a ako postupovať?

Okamžité skončenie a výpoveď

Na rozdiel od výpovede, keď podáte okamžité skončenie, pracovný pomer skončí hneď druhý deň od doručenia. Neexistuje tu teda výpovedná doba. Ale okamžité skončenie pracovného pomeru je možné len v niektorých prípadoch.

Zo strany zamestnávateľa

V tomto prípade je to ľahšie. Zamestnávateľ má niekoľko možností, prečo okamžite ukončiť pracovný pomer. A to vtedy, keď bol zamestnanec odsúdený za úmyselný trestný čin alebo závažne porušil pracovnú disciplínu.

Pracovný pomer sa musí ukončiť do dvoch mesiacov od toho dňa, kedy sa zamestnávateľ o dôvodoch dozvedel.

Ale môže okamžite skončiť s každým?

Nie. Existujú výnimky, ktoré chránia zamestnanca. Zamestnávateľ tak nemôže okamžite skončiť pracovný pomer s tehotnou ženou, s ženou na materskej alebo zamestnancom na rodičovskej dovolenke, so zamestnancom starajúcim sa sám o dieťa mladšie ako tri roky alebo ak sa stará o blízku osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Pracovný pomer v týchto prípadoch môže skončiť len výpoveďou.

Zo strany zamestnanca

Ako zamestnanec môžete okamžite skončiť z niekoľkých dôvodov. A to, ak vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo rôzne náhrady mzdy do 15 dní po splatnosti, ak máte lekársky posudok, že nemôžete vykonávať danú prácu a zamestnávateľ vás do 15 dní nepreradil na inú pozíciu alebo v prípade, že je vaše zdravie či život v bezprostrednom ohrození.

Kedy môžem skončiť hneď?

Okamžite skončiť môžete len v lehote 1 mesiaca od toho dňa, kedy vznikol dôvod na ukončenie. A aj keď okamžité skončenie podáte ako zamestnanec máte nárok na náhradu mzdy.

Čo potrebujete?

Aby ste si boli istý, že skončenie pracovného pomeru bude platné, musí byť v písomnej forme, musí obsahovať dôvody skončenia a musí byť doručené druhej strane.

Dôvod je treba vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť a dodatočne sa nesmie meniť.


Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné použiť len v určitých konkrétnych prípadoch. Nie je potrebný žiadny súhlas druhej strany a neplynie ani žiadna výpovedná doba. Je to len jeden zo spôsobov ako skončiť pracovný pomer. A je odlišný od výpovede. Nezabúdajte, že vždy musí byť písomné, odôvodnené a doručené druhej strane. Inak nebude platné.

Končíte so svojím zamestnávateľom? Povedzte nám svoj názor a ohodnoťte ho. Poohliadate sa po novej príležitosti? Pozrite sa na našu ponuku voľných pracovných miest.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Ako si hľadať prácu?

Ste absolvent a hľadáte uplatnenie? Alebo vás už vaša práca nebaví? Chcete zmenu? Alebo sa vám jednoducho nedarí získať prácu? Možno robíte niečo zle. Prezradíme vám, ako si nájsť prácu. Čítajte ďalej.

Vyššia minimálna mzda v roku 2018

Od nového roku sa mení výška minimálnej mzdy. Tá sa zvyšuje hneď o niekoľko desiatok eur. Možno sa vám to nezdá veľa, ale každé euro tu robí rozdiel. Koľko si teda po novom môžeme zarobiť?

Ďalšie články