Pôžičky od ľudí: Prečo si vybrať nebankovú pôžičku?

Zvažujete pôžičku, ale nechcete sa zaviazať banke? Nech sú vaše dôvody akékoľvek, nezúfajte. Existuje totiž množstvo iných možností, ako získať pôžičku: k dispozícii sú nebankové pôžičky, alebo pôžičky od ľudí.

Takzvané pôžičky od ľudí sú finančné transakcie, pri ktorých jednotlivci, často nazývaní aj investori alebo veritelia požičiavajú peniaze iným jednotlivcom, ktorí sa označujú ako dlžníci alebo žiadatelia o pôžičku. Tieto pôžičky môžu byť poskytované medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi, susedmi alebo dokonca úplne neznámymi osobami, najčastejšie cez internetové platformy alebo pôžičkové služby.

Takáto rýchle pôžičky od ľudí môže mať viacero výhod pre obe strany. Dlžníci, ktorí sa môžu stretávať s problémami pri získavaní pôžičky od banky alebo inej finančnej inštitúcie, môžu mať možnosť získať pôžičku rýchlejšie a s menej formálnymi podmienkami. Investori, ktorí poskytujú peniaze, môžu získať vyšší výnos zo svojich investícií v porovnaní s tradičnými formami úspor. Tento druh pôžičiek môže byť atraktívny aj pre tých, ktorí hľadajú alternatívne spôsoby zhromaždenia kapitálu na svoje potreby, či už ide o splatenie dlhu, financovanie projektu alebo napríklad na kúpu auta, alebo iné väčšie výdavky.

Je však dôležité si uvedomiť, že pôžičky od ľudí môžu niesť určité riziká. Investori môžu čeliť riziku, že dlžník nedokáže pôžičku splatiť, čo môže mať negatívny vplyv na ich finančnú situáciu. Dlžníci by mali byť obozretní pri pôžičkách od neznámych osôb a starostlivo si overiť dôveryhodnosť a legitímnosť pôžičkových služieb. Väčšina krajín má určité právne predpisy, ktoré upravujú poskytovanie pôžičiek od ľudí, aby sa zabezpečila ochrana zúčastnených strán a zabránilo sa potenciálnemu zneužitiu.

Pôžičky od ľudí a ich hlavné výhody

V dnešnej rýchlo sa meniacej ekonomickej klíme, kde finančné potreby môžu vzniknúť nečakane, sú nebankové pôžičky od ľudí stále viac atraktívnou voľbou. Tieto pôžičky prinášajú mnoho výhod, ktoré sa môžu ukázať ako životaschopné riešenie pre mnohé finančné situácie.

Jednou z najvýraznejších výhod je vysoká a dobrá dostupnosť nebankových pôžičiek. Zatiaľ čo tradičné banky môžu mať prísnejšie kritériá a dlhý proces schvaľovania, pôžičky od ľudí sú často schválené oveľa rýchlejšie. Rýchle pôžičky do 350 €, dostupné cez nebankové inštitúcie, môžu byť na účte žiadateľa už v priebehu pár hodín, čo je veľkou výhodou, ak je situácia naliehavá.

Ďalším dôležitým aspektom je flexibilita nebankových pôžičiek od ľudí. Tieto nové nebankové pôžičky sa často prispôsobujú potrebám žiadateľa a nemusíte sa obávať prílišného byrokratického procesu. Navyše, pre tých, ktorí majú problematickú úverovú históriu, existujú overené nebankové pôžičky bez skúmania registra. Táto možnosť môže byť obzvlášť prínosná pre tých, ktorí by inak mohli byť odmietnutí tradičnými bankami.

Transparentnosť a jednoduchosť sú ďalšie výhody nebankových pôžičiek. Mnohé nebankové inštitúcie sa snažia o transparentnosť voči klientom, čo znamená, že poplatky a podmienky sú jasne a vopred definované a zrozumiteľné. Táto transparentnosť pomáha žiadateľom mať lepší prehľad o tom, čo ich čaká.

K ďalším výhodám patria prívetivosť a osobný prístup. Vo svete nebankových pôžičiek sa často cítite ako individuálny klient, nie len ako súčasť neosobnej byrokratickej štruktúry. Možnosť komunikovať s reálnymi ľuďmi, ktorí chápu vaše potreby, môže byť obzvlášť oceňovaná.

Nebankové pôžičky a ako ich získať čo najrýchlejšie

Získanie nebankovej pôžičky alebo pôžičky od ľudí môže byť rýchlym a pomerne jednoduchým procesom, ak poznáte správne kroky a postupy. Tu je informatívny návod, ako čo najrýchlejšie získať nebankovú pôžičku na Slovensku:

 • 1. Výber správnej inštitúcie: Začnite výberom spoľahlivej a overenej nebankovej inštitúcie, ktorá poskytuje rýchle nebankové pôžičky. Skúmajte recenzie a referencie od iných klientov, aby ste si overili ich dôveryhodnosť a dobrú povesť.
 • 2. Výber typu pôžičky: Vyberte si typ nebankovej pôžičky, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Niektoré inštitúcie ponúkajú krátkodobé rýchle pôžičky do 350 eur, iné sa zameriavajú na väčšie sumy s dlhšou splatnosťou.
 • 3. Online žiadosť: Väčšina nebankových inštitúcií ponúka online žiadosť o pôžičku. Navštívte ich oficiálnu webovú stránku a vyplňte online formulár. Budete požiadaní o základné informácie, ako sú napríklad vaše osobné údaje, výška pôžičky a dĺžka splatnosti.
 • 4. Overenie totožnosti: Po podaní online žiadosti budete pravdepodobne požiadaní o overenie svojej totožnosti. To môže prebiehať elektronicky, napríklad cez službu overenia bankového účtu.
 • 5. Posúdenie schopnosti splácať: Inštitúcia posúdi vašu schopnosť splácať pôžičku na základe vašich finančných údajov a platobnej schopnosti. Môžete byť požiadaní o poskytnutie dokladov o príjmoch.
 • 6. Rýchle schválenie: V prípade, že spĺňate kritériá a schopnosť splácať, vaša žiadosť môže byť schválená veľmi rýchlo, niekedy už do niekoľkých hodín od podania.
 • 7. Podpis zmluvy: Po schválení vám inštitúcia pošle zmluvu, ktorú by ste mali dôkladne prečítať. Ak sú podmienky pôžičky pre vás akceptovateľné, podpíšete zmluvu a vrátite ju späť.
 • 8. Výplata pôžičky: Po podpísaní zmluvy môže byť suma pôžičky prevedená na váš bankový účet, často už do 24 hodín od schválenia.
 • 9. Splácanie: Po prijatí pôžičky budete povinní splácať ju podľa dohodnutých podmienok. Uistite sa, že vám váš splátkový kalendár vyhovuje a že budete dodržiavať termíny. Ak si potrebujete prepočítať úroky, naučte sa ako vypočítať percentá.

Pamätajte, že pri získavaní nebankovej pôžičky je dôležité dodržiavať zásady zodpovedného pôžičkovania. Požičiavajte si len sumu, ktorú si môžete reálne dovoliť splácať, a starostlivo si prečítajte všetky podmienky pôžičky. Overením spoľahlivosti inštitúcie a dôsledným dodržiavaním dohodnutých podmienok si môžete zabezpečiť pozitívne skúsenosti s nebankovými pôžičkami.

Pamätajte, že pri získavaní nebankovej pôžičky je dôležité dodržiavať zásady zodpovedného pôžičkovania. Požičiavajte si len sumu, ktorú si môžete reálne dovoliť splácať, a starostlivo si prečítajte všetky podmienky pôžičky. Overením spoľahlivosti inštitúcie a dôsledným dodržiavaním dohodnutých podmienok si môžete zabezpečiť pozitívne skúsenosti s nebankovými pôžičkami.

Pôžičky od ľudí: Ako to funguje?

Vybavenie pôžičky od ľudí, či už ide o rodinných príslušníkov, priateľov alebo známych, môže byť pomerne jednoduchým a osobným spôsobom získania finančných prostriedkov. Prinášame vám prehľadný postup, ako si vybaviť takúto pôžičku:

 • 1. Komunikácia a plánovanie: Na začiatok je dôležité otvorene komunikovať s osobou, od ktorej si plánujete požičať peniaze. Diskutujte o vašich finančných potrebách, účele pôžičky a dohodnite sa na podmienkach.
 • 2. Výška pôžičky a podmienky: Spoločne určte výšku pôžičky, ktorú si žiadate, a dohodnite sa na dobe splácania, úrokoch (ak sú relevantné) a dátume splátok. Je dôležité, aby boli tieto podmienky jasne stanovené a zaznamenané.
 • 3. Písomná zmluva: Aj keď ide o požičku od známych, je vhodné mať písomnú zmluvu. Táto zmluva by mala obsahovať všetky podrobnosti o pôžičke, ako sú výška, úroky (ak sú prítomné), dĺžka splatnosti, frekvencia splátok a dátumy splátok.
 • 4. Vopred dohodnuté zabezpečenie: Ak je to relevantné, môžete sa dohodnúť na akýchkoľvek zabezpečeniach, ktoré budete poskytovať na zabezpečenie splnenia svojich záväzkov voči pôžičke. To môže byť napríklad dohoda o zálohe nehnuteľnosti alebo cenných papierov.
 • 5. Podpis zmluvy: Po súhlase s podmienkami je potrebné podpísať písomnú zmluvu. V prípade rodinných príslušníkov alebo blízkych známych je to zvyčajne formálny krok na zabezpečenie obojstrannej ochrany.
 • 6. Zabezpečenie platby: Ak ste sa dohodli na spôsobe platby, zabezpečte, aby boli splátky vykonávané presne podľa dohodnutého plánu. Môžete zvážiť možnosti prevodu peňazí na bankový účet alebo iný vhodný spôsob.
 • 7. Pravidelná komunikácia: Svojmu veriteľovi buďte vždy k dispozícii pre prípadné otázky alebo zmeny v situácii. Pravidelná komunikácia môže pomôcť predchádzať nedorozumeniam alebo problémom.
 • 8. Dodržiavanie dohodnutých podmienok: Je kľúčové dodržiavať dohodnuté podmienky pôžičky. To znamená splácať pôžičku včas a v súlade so stanovenými termínmi a sumami.
 • 9. Ďakovať a splácať: Po úspešnom splatení pôžičky je vhodné sa poďakovať svojmu veriteľovi za dôveru. Splatná morálka a dodržiavanie zmluvy sú dôležité, aby sa zachovala dobrá dôvera a vzťahy.

Pri pôžičkách od ľudí je kľúčové zachovať transparentnosť, rešpektovať dohodnuté podmienky a komunikovať otvorene. Aj keď ide o osobný vzťah, písomná zmluva je stále odporúčaná na zabezpečenie jasnosti a záväzkov oboch strán.

Nebankové pôžičky od ľudí ponúkajú viacero výhod, ako je rýchlosť, flexibilita a možnosť získať nebankové pôžičky bez skúmania registra. Je však dôležité dbať na výber spoľahlivého poskytovateľa, aby ste si mohli byť istí bezpečnosťou svojich financií. Overené nebankové pôžičky môžu byť užitočným nástrojom na získanie finančnej podpory, ktorá sa prispôsobí vašim potrebám a okolnostiam. A to aj v prípadoch, že je pôžička od banky z viacerých dôvodov nedostupným, alebo nechceným riešením.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Otec na materskej: Ako si to vybaviť?

Bežná predstava pracujúceho otca a matky, ktorá sa stará o dieťa už dnes stráca svoju moc. Trendom sa stáva otec na materskej. Ako ju vybavíte a aké sú vaše povinnosti k zamestnávateľovi?

Balíček benefitov v Union vám vyčarí úsmev na tvári. A čo vás čaká na pohovore?

Čaká vás pohovor v Unione? Prejdite si ho s nami krok po kroku a nenechajte nič na náhodu. Aké silné vlastnosti vyzdvihnúť a čo na pohovore neskúšať? Dozviete sa v článku nižšie.

Sociálne poistenie v roku 2018

Rovnako ako u zdravotného poistenia alebo minimálnej mzdy sa mení aj výška sociálneho poistenia. Koho sa zmeny dotknú? A koľko teda budeme na sociálne odvádzať? Pozrite si aké sú odvody za sociálne poistenie.

Ďalšie články