Ako vypočítať percentá: rátanie percent a príklady

S istotou môžeme povedať, že ľudia sa delia na dve skupiny. Prvá skupina sú tí, ktorí sú matematicky nadaní a druhá skupina sú tí, u ktorých je matematika slabou stránkou. Každý sa ale dokáže naučiť ako sa počítajú percentá.

Nezáleží na tom, do akej skupiny patríte a aké sú vaše slabé stránky, ale čas od času sa dostanete do situácie, kedy budete potrebovať vedieť, ako vypočítať percentá. V našom článku vám percentá, respektíve počítanie percent stručne definujeme. Následne vám ukážeme, ako sa počítajú percentá a ako najjednoduchšie to môžete zvládnuť. Všetky tieto možnosti znázorníme príkladmi, ktoré vám demonštrujú ako daný výpočtový úkon prebieha a tým vám pomôžeme úlohu lepšie a ľahšie pochopiť. Percentá výpočet vám napríklad umožní zistiť, že bezúročná pôžička nemusí byť bezúročná.

Počítanie percent a správny zápis

Ako vypočítať percentá? Percentá sa dajú vypočítať aj z hlavy, no potrebujeme na to istú dávku matematickej predstavivosti. Ale ak sa vám to napriek všetkémustále nedarí, pomôcť môže aj online percentá kalkulačka. Počítanie percent pri menej komplikovaných príkladoch, ak však ide o vyššie alebo nezaokrúhlené hodnoty, je to náročnejšie. Čo sa týka zápisu, značka percenta sa od príslušnej číselnej hodnoty vždy oddeľuje medzerou. Rovnako sa zapisuje aj v prípade, keď zastupuje prídavné meno.

  • 50 % = päťdesiat percent
  • 10 % roztok = desaťpercentný roztok

Čo sú to percentá?

Percentá vyjadrujú časť celku,, alebo percentá zo sumy, napríklad 35 % je 35 zo 100, keď 100 % je vždy celok. Môžeme teda povedať, že 1 percento je ekvivalentom 1 stotiny. Keď sa zamyslíme, vidíme, že percentá prenesene znázorňujú zlomky, pretože 35 % zo 100 je len a iba 35/100. Kde všade môžeme percentá stretnúť? Napríklad v matematike, ekonomike, pri obchodovaní, vo fyzike, dokonca aj technike a tak ďalej.

Čo vyjadrujú percentá?

Ako už bolo spomenuté, percentá vyjadrujú časť celku. Časť celku je však veľmi široký pojem, ktorý nutne nemusí zahŕňať iba úsek z nejakého fyzického objektu. Môže ňou byť aj časť akejkoľvek premennej, či merateľnej veličiny. Percentá sa teda dajú aplikovať na nasledujúce vyjadrenia:

  • vyjadrenie podielu, časti
  • vyjadrenie výkonu
  • vyjadrenie pravdepodobnosti
  • vyjadrenie porovnania

Ako vypočítať percentá?

Pracovať s percentami sa učíme na základných školách. Tam sa s nimi naučíme zaobchádzať veľmi rýchlo, vďaka každodennému využívaniu a vďaka vzdelaným učiteľom, ktorí nám všetko vysvetlia. Postupom času sa ale počítanie percent vytráca zo zoznamu našich automatických a prirodzených schopností a zručností. Počítanie percent je však súčasťou mnohých zamestnaní a z hľadiska vašej potenciálnej budúcej pracovnej ponuky je veľmi dôležité, aby ste v momente, kedy potrebujete vedieť, ako vypočítať percentá zvolili ten najjednoduchší spôsob ako sa dostať k výsledku.

Popis obrázku

Počítanie percent z hlavy

Ako vypočítať percentá z hlavy? Pre počítanie percent z hlavy potrebujeme istú dávku matematickej predstavivosti. V tomto prípade sa musí pravdepodobne jednať o menej komplikovaný príklad, aby sme si ho dokázali ľahko predstaviť.

Percentá príklady (1): Na univerzitách, VŠ a VOŠ je často stanovená percentuálna hranica pre hodnotenie úspešne absolvovaného písomného testu, projektu, seminárnej práce a ďalších typov skúšok a skúšaní. Predstavme si písomný test, v ktorom je pre úspešné absolvovanie stanovená hranica 65 %. V teste sa dá dosiahnuť maximálne 70 bodov.

Vieme, že 100 % je práve tých maximálnych 70 bodov. 1 % sa rovná 0,7 bodu (70:100=0,7) a 65 % získame tým, že vynásobíme 65*0,7. Celkový výsledok je teda 45,5 bodov. Pre úspešné absolvovanie testu, musíme získať 45,5 bodov a viac.

Percentá – rátanie percent pomocou trojčlenky

Čo si predstavíme pod pojmom trojčlenka? Pod názvom trojčlenka sa skrýva matematický pojem, respektíve spôsob ako môžeme počítať priamu a nepriamu úmernosť. V podstate môžeme tento početný príklad zhrnúť tak, že poznáme tri na sebe závislé údaje a potrebujeme vypočítať štvrtý.

Percentá príklady (2): Tento druh početného úkonu môžeme využiť napríklad v slovnej úlohe, keď potrebujeme dopočítať pôvodnú cenu tovaru. V obchode sme zakúpili nový notebook v 30% zľave, zaplatili sme 1 000€ a nás by zaujímalo, aká bola jeho pôvodná cena. Dostaneme vzorec trojčlenky:

70 % ....... 1 000€ 100 % ....... x €

Potrebujeme dopočítať štvrtú neznámu. Tú vypočítame tak, že vydelíme 1 000:70=14,285714. Výsledok vynásobíme 100 a dostaneme pôvodnú cenu notebooku. 14,285714*100=1 428,5714€. Pôvodná cena notebooku bola teda 1 428,6€ po zaokrúhlení.

Výpočet percent pomocou kalkulačky

Ako nám s výpočtom percent môže pomôcť kalkulačka? Kalkulačka percentá vypočíta bez problémov, len treba vedieť ako na to. Komplikovanejšie slovné úlohy na percentá kalkulačka hravo vyrieši. Na kalkulačke môžeme nájsť klávesnicu so symbolom percent %. Ako vypočítať percentá na kalkulačke pomocou tejto klávesovej skratky?

Percentá príklady (3): Ak potrebujete zistiť, koľko je 45 % z 11 111 €, navolíte na kalkulačke 11 111*45 %. Kalkulačka nám zobrazí výsledok 4 999,95€. Vieme teda, že 45 % z 11 111€ je 4 999,95€. Na kalkulačke sme schopní aj pripočítať a odpočítať percentá. Napríklad, pokiaľ chceme k 11 111€ pripočítať 45 %, postupujeme nasledovne. Na kalkulačke zadáme 11 111 + 45 % = 16 110,95. Rovnakým spôsobom postupujeme aj pri odpočítavaní.

Z hľadiska online kalkulačiek máme zadarmo k dispozícii prakticky neobmedzené množstvo softvérov, no vždy je vhodné si pri každom z nich pozrieť jednotlivé recenzie a hodnotenia. Každá online percentá kalkulačka môže mať rôzne výpočtové schopnosti a funkcie, ktorých aplikácia na náš konkrétny prípad nemusí byť vždy vhodná.

Existuje ešte ďalší spôsob, ako vypočítať percentá na kalkulačke. Ako sme už spomenuli, výpočet percent kalkulačka hravo zvládne. Pokiaľ chceme napríklad zistiť, koľko percent je 110 z celku 500, navolíme na kalkulačke 110:500*100=22. Vieme teda, že 110 z 500 je 22 %.

Internetové online kalkulačky

Môže kalkulačka percentá počítať aj online? Áno, na internete nájdete nesmierne množstvo online internetových kalkulačiek, ktoré urobia všetku prácu z domu za vás a nie sú k nej potrebné žiadne matematické nadanie, ani špeciálne matematické vlohy. Pokiaľ ste pripojení k internetu, nie je nič jednoduchšie, ako vypočítať percentá online cez internet. Existujú aj špeciálne online kalkulačky, ktoré napríklad prevedú promile na percentá.

V percentách je dobré sa orientovať na každodennej báze. Každý deň by sme mali mať spojené, že 25 % je 1/4 a 20 % je 1/5. V percentách sa uvádzajú aj parametre k finančným produktom. Jedným z najdôležitejších parametrov je úrok, napríklad na sporiacom účte, či pri prevode do zahraničia.

A ako je na tom s percentami v úvode spomínaná bezúročná pôžička v najlepšie platených zamestnaniach? Niektoré spoločnosti pri svojich pracovných ponukách naozaj ponúkajú pôžičky, ktoré majú nulový úrok, ale počítanie percent sa väčšinou presúva na RPMN. Jednoduchým výpočtom teda môžeme zistiť, o koľko dlžnú čiastku preplatíme.

Ako vypočítať percentá v Exceli?

Prečo by sme mali vedieť, ako vypočítať percentá v Exceli? Excel nám môže pomôcť s komplikovanejšími vzorcami a výpočtami percent. Excel obzvlášť ocenia tí, ktorých zaujíma práca z domu. Asi najkomplikovanejší spôsob, ako môžeme vypočítať percentá, nám ponúka program Excel. Pokiaľ neovládate program Excel, neodporúčame vám využiť túto možnosť, pretože ovládanie a práca s Excelom vyžaduje určité znalosti a skúsenosti s týmto programom. Pokiaľ naopak s Excelom pravidelne pracujete a ovládate všetky jeho funkcie, určite vyskúšajte počítanie percent s jeho pomocou. V Exceli sme nútení zadávať vzorce, vyplňovať bunky a tvoriť tabuľky, aby sme boli schopní využiť funkciu automatického výpočtu percent. Vzorec si môžete zadať sami alebo ho Excel pomôže vytvoriť. Excel nám môže napríklad pomôcť s výpočtom a uložením zložitejších a rozsiahlejších príkladov s percentami.

Výpočet percent a jeho menej známe využitia

S percentami sa dajú robiť aj ďalšie matematické úkony, napríklad výpočet sklonu. Výpočet sklonu je potrebný napríklad pri práci so strešnými krytinami, keď je hodnota sklonu občas uvedená v percentách, občas v stupňoch. Môže sa nám tým pádom zdať, že budeme potrebovať dopočítať sklon v percentách alebo stupňoch. Aj pre tento výpočtový úkon existuje mnoho online kalkulačiek, ktoré nám sklon spočítajú v percentách aj stupňoch, bez väčšej námahy. Počítanie percent sa tak isto dá využiť aj pri zisťovaní toho, kedy sa oplatí preklenovací úver. Percentuálnu kalkulačku je možné využiť aj pri rôznych druhoch pôžičiek. Ak vás trápi nedostatok kapitálu, percentuálnu kalkulačku sa určite oplatí pozrieť ak vás zaujíma napríklad pôžička ihneď po insolvencii. Navyše, percentá je možné uplatniť aj pri tých najelementárnejších matematických operáciách v podnikaní, napríklad pri zisťovaní toho, ako sa používa výkaz ziskov.

Rozhodne nie je na škodu zopakovať si základné pravidlá pre počítanie percent, pretože percentá nás sprevádzajú takmer každý deň. Dúfame, že vám náš článok pomohol a pripomenul, ako s percentami pracovať.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Pracovné ponuky cez LinkedIn –⁠ ako si vytvoriť žiadosť o prijatie do zamestnania

To, že sociálne siete sú dnes veľkým pomocníkom pri získavaní práce nie je žiadnou novinkou. LinkedIn je práve takou sociálnou sieťou. Pomôže vám vytvoriť si online životopis a nájsť prácu. Ako? Čítajte ďalej a dozviete sa to.

Ako si hľadať prácu?

Ste absolvent a hľadáte uplatnenie? Alebo vás už vaša práca nebaví? Chcete zmenu? Alebo sa vám jednoducho nedarí získať prácu? Možno robíte niečo zle. Prezradíme vám, ako si nájsť prácu. Čítajte ďalej.

Rekvalifikačný kurz. Kedy vám ho preplatí Úrad práce?

Ste nezamestnaný? A chceli by ste si zvýšiť svoju kvalifikáciu? Alebo získať znalosti z iného oboru? Skúsiť to môžete cez rekvalifikačné kurzy. V mnohých prípadoch vám ich úrad práce preplatí.

Ďalšie články