Kedy sa oplatí preklenovací úver?

Rastúce úrokové sadzby hypoték a vysoká inflácia stavajú mnohých ľudí do neistoty a aj preto je financovanie bývania veľmi aktuálnou témou. Možno vás preto bude zaujímať preklenovací úver zo stavebného sporenia. Ako ale funguje a na čo si treba dať pozor?

Čo je preklenovací úver a čo je medziúver?

Stavebné sporenie patrí na Slovensku dlhodobo medzi najobľúbenejšie sporiace produkty. Ak si podľa výpočtu čistej mzdy dokážete mesačne odložiť približne 1 50 eur, môžete si za šesť rokov na účte stavebného sporenia nasporiť približne 12 000 eur. Veľkým lákadlom pre klientov je aj štátna podpora - štát totiž prispieva 10 % z nasporenej sumy za kalendárny rok.

Čo je ale preklenovací úver a čo je medziúver? Ide o dva pojmy, ktoré označujú ten istý finančný produkt, takže v stavebnej sporiteľni neurobíte chybu, ani keď namiesto medziúveru požiadate o preklenovací úver.

Ako funguje preklenovací úver? Ak chce klient financovať bývanie (kúpu alebo rekonštrukciu) prostredníctvom úveru zo stavebnej sporiteľne, musí splniť určité podmienky. Ak ich ešte nesplnili, majú k dispozícii preklenovací úver.

Pre klientov je preklenovací úver dostupnejší a často atraktívnejší ako bežný úver zo stavebnej sporiteľne. Ani ten najlepší nebankový úver vám neponúkne také výhodné podmienky ako preklenovací úver. Úver sa ponúka ihneď po uzatvorení zmluvy, pričom čerpanie je možné od nulovej akontácie.

Úver zo stavebného sporenia

Tak ako je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, je aj rozdiel medzi preklenovacím úverom a bežným úverom zo stavebnej sporiteľne. Na rozdiel od preklenovacieho úveru nie je získanie bežného úveru zo stavebnej sporiteľne také jednoduché, pretože je nutné splniť niekoľko podmienok.

Medzi podmienky získania bežného úveru patrí obdobie sporenia dlhšie ako dva roky, dostatočný výmer alebo vloženie časti cieľovej sumy na účet. Táto suma predstavuje 35 až 40 % cieľovej sumy.

Hodnotiace číslo

Hodnotiace číslo predstavuje hodnotu zmluvy o stavebnom sporení. Čím vyššie číslo zákazník získa, tým ľahšie je pre neho získať riadnu zmluvu o úvere zo stavebného sporenia. Skladá sa z niekoľkých parametrov. Dôležitá je výška pripísaných úrokov a vkladov, ako aj možnosť sporenia. Možnosť sporenia môže byť rýchla, ak klient sporí väčšie sumy a číselný koeficient je potom vyšší, alebo pomalá. Pri pomalom variante klient sporí menšie sumy a na riadny úver má nárok až po dlhšom čase.

Ako funguje preklenovací úver zo stavebného sporenia

Ako už bolo spomenuté, preklenovací úver zo stavebnej sporiteľne slúži na preklenutie obdobia medzi uzavretím zmluvy a vznikom nároku na riadny úver zo stavebnej sporiteľne. Je podobný rýchlej pôžičke online, má svoje úskalia a môže sa aj predražiť.

Názorným príkladom môže byť situácia, kedy si klient využívajúci prácu z domu každý mesiac ukladá peniaze na svoj účet stavebného sporenia a s pomocou štátnej podpory sa snaží nasporiť stanovenú cieľovú sumu. Nečakane sa však ocitne v situácii, keď potrebuje zrekonštruovať svoj dom. Nasporené peniaze nemôže použiť, pretože by prišiel o štátny príspevok. Môže však požiadať stavebnú sporiteľňu o úver, ak spĺňa všetky jej podmienky. Ak nesplní niektorú z podmienok, je zaradený na "čakací zoznam" na riadny úver od stavebnej sporiteľne. Medzitým môže využiť preklenovací úver (alebo medziúver).

Ak sa klient rozhodne pre preklenovací úver, jeho účet stavebného sporenia sa rozdelí na dva. V prvej časti bude šetriť a potom sa pokúsi dosiahnuť cieľovú sumu. V druhej časti dostane preklenovací úver a splatí úroky. Istina preklenovacieho úveru bude splatená až po jeho uzavretí. Až keď klient splní potrebné podmienky a získa riadny úver zo stavebného sporenia, preklenovací úver sa ukončí a klient splatí úroky z úveru aj istinu. Vtedy sa úrok z úveru začne postupne znižovať spolu so znižovaním istiny.

Je to vlastne podobný rozdiel ako medzi debetnou a kreditnou kartou. Pri debetnej karte spravuje klient banky svoje peniaze (podobne ako keď si nasporí cieľovú sumu v stavebnej sporiteľni), no peniaze na kreditnej karte patria banke, ktorá ich klientovi za poplatok požičiava. Kreditná karta však prináša aj veľa výhod, napríklad je to pomerne jednoduchá pôžička pre zadlžených ľudí.

Preklenovací úver sa často používa ako doplnok pri mikropôžičke, alebo pri pôžičke po insolvencii.

Výhody preklenovacieho úveru

Vďaka existencii preklenovacích úverov sú sporiteľne schopné konkurovať hypotekárnym bankám v oblasti financovania bývania. V porovnaní s bežným úverom zo stavebnej sporiteľne ponúka preklenovací úver okamžité pridelenie úveru s možnosťou čerpať aj vysoké sumy. Okrem toho je schvaľovanie podobne bezproblémové ako napríklad pri rýchlej pôžičke online. Ak teda uvažujete o tom, ako si vybrať stavebnú sporiteľňu, jedným z kritérií môžu byť podmienky možného poskytnutia preklenovacieho úveru. Pre jednoduchý prehľad vám dobre poslúži kalkulačka preklenovacích úverov.

Nulová akontácia

Medzi všeobecné výhody preklenovacieho úveru patrí aj to, že na jeho získanie stačí mať účet stavebného sporenia a nemusíte mať nasporenú určitú sumu peňazí. Skutočnosť, že klient nemusí vopred zaplatiť percentá z ceny úveru, sa nazýva nulová akontácia. Nulová akontácia pri preklenovacom úvere je zvyčajne sprevádzaná garanciou úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti úveru alebo na niekoľko rokov.

Jednoduchý výpočet vašej čistej mzdy vám preto môže povedať, či budete schopní splácať v budúcnosti bez toho, aby ste sa museli obávať zmeny podmienok vo váš neprospech, napr. pri zmene pracovnej ponuky . Takto nemusíte tráviť večery počítaním percent z obáv o zvýšenie splátok. To isté sa, žiaľ, nedá povedať o niektorých iných pôžičkách, ako je napr. pôžička pre dlžníkov.

Splatenie a zlúčenie úverov

Ďalšou výhodou preklenovacieho úveru je, že klient pri nich môže spojiť viacero zmlúv do jedného úveru. Úverové družstvá často ponúkajú možnosť zlúčiť zmluvy o stavebnom sporení v rámci rodiny, aby sa zabezpečili lepšie podmienky splácania a úveru. Ak práve premýšľate, ako si vybrať úver zo stavebného sporenia, ktorý by vyhovoval vašim potrebám, pomôže vám kalkulačka preklenovacieho úveru. Získate tak predstavu o tom, aké podmienky môžete v budúcnosti očakávať.

Ak však chcete svoj preklenovací úver predčasne splatiť, je možné, že vám stavebná sporiteľňa naúčtuje poplatok za ušlý príjem z úrokov. Podobné podmienky môže mať aj obľúbená rýchla online pôžička alebo pôžička pre zadlžených. Pri bežnom úvere zo stavebnej sporiteľne je predčasné splatenie zvyčajne bez sankcií.

Odpočet úroku od daňového základu pre daň z príjmu

Poslednou výhodou preklenovacieho úveru je, že úroky z preklenovacieho úveru možno odpočítať od základu dane. V rámci jednej domácnosti je možné odpočítať až 12 000 eur ročne. Maximálne však 1 000 eur za každý mesiac splácania. Odpočet dane sa však vzťahuje aj na bežný úver alebo hypotéku od stavebnej sporiteľne.

Nevýhody preklenovacieho úveru

Samozrejme, preklenovací úver musí byť v prvom rade výhodný pre poskytovateľa. To platí aj v prípade, že vami zvolený produkt je najlepšia nebanková pôžička alebo úver pre zadlžených. Hlavnou nevýhodou preklenovacieho úveru zo stavebnej sporiteľne je teda to, koľko vás nakoniec bude skutočne stáť.

Preklenovací úver funguje tak, že stavebná sporiteľňa vezme sporiaci účet zákazníka a rozdelí ho na dve časti. V prvej časti zákazník pokračuje v sporení a snaží sa dosiahnuť dostatočné hodnotenia, pri ktorých získa riadny úver zo stavebného sporenia. V druhej časti účtu zatiaľ dostane celú požadovanú sumu. Táto suma však nebude predstavovať len rozdiel medzi nasporenými peniazmi a cieľovou sumou, ako možno zákazník často očakáva. Bude to celá suma, z ktorej treba platiť úroky z celkovej sumy peňazí na účte, aj keď časť z nej je v podstate to, čo ste zákazník nasporil.

Keďže ide o preklenovací úver, suma, ktorú szákazník spláca, sa nemení, a preto sa nijako neznižuje úrok, ako je to v prípade bežných úverov alebo hypoték. Úroky sa začnú znižovať až po splatení istiny. A istina sa začne splácať až vtedy, keď klient dostane riadny úver zo stavebnej sporiteľne.

Ďalšie druhy úverov

Ak už viete, čo je preklenovací úver a čo je mezanínová pôžička, možno vás zaujímajú aj ďalšie typy úverov a pôžičiek. Tieto znalosti môžu byť užitočné ako zaujímavé témy na rozhovor, ktoré vám pomôžu získať pozornosť a vybudovať si povesť odborníka v danej oblasti. Môžete napríklad začať tým, že sa naučíte rozlišovať medzi debetnými a kreditnými kartami, alebo sa zamerať na menej známe pôžičky. Inšpirujte sa nasledujúcimi riadkami.

Podnikateľský úver

Bežný je nielen preklenovací úver, ale aj podnikateľský úver. Nemôžu ho používať súkromné osoby, pretože sa používa na založenie alebo udržanie podniku, takže ho môžu používať len spoločnosti alebo živnostníci. Podnikateľský úver je veľmi rozšírený finančný produkt, a to nielen pre začínajúce podniky. Za požičané peniaze môže podnikateľ napríklad rozšíriť svoje priestory, kúpiť nové stroje, nakúpiť potrebný materiál alebo splatiť svoje dlhy. O podnikateľský úver je možné požiadať nielen začínajúcich podnikateľov z bankových aj nebankových spoločností. Jednotlivé spoločnosti sa líšia podmienkami a úrokovými sadzbami.

Revolvingový úver

Pre podnikateľov, ale tentoraz nielen pre nich, je tu aj tzv. revolvingový úver. Ide o krátkodobý typ úveru, ktorý podnikatelia najčastejšie využívajú na financovanie obežného majetku podniku. O revolvingový úver môžu požiadať fyzické aj právnické osoby. Keď osoba požiada o tento typ úveru, môže ho využívať opakovane. Nie je potrebné opätovne žiadať o revolvingový úver. Na niektoré revolvingové úvery je možné získať aj kreditnú kartu.

Lombardný úver

Ďalšou a v žiadnom prípade nie poslednou možnosťou úveru je lombardný úver. Ide o zástupcu krátkodobých úverov, ktorý na rozdiel od bežných úverov nie je zabezpečený nehnuteľnosťou. Na zabezpečenie záložného úveru sa používa hnuteľný majetok, ako sú napríklad cenné papiere, drahé kovy alebo šperky. Ak dlžník nespláca dohodnutý lombardný úver podľa podmienok, sprostredkovateľ má právo predať držaný hnuteľný majetok. Lombardný úver je k dispozícii napríklad v Slovenskej sporiteľni.

Chcete si nechať vydať platobnú kartu, ale neviete, aký typ sa vám najviac hodí? Prečítajte si článok, ktorý popisuje rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou.

Potrebujete rýchly prísun kapitálu a premýšľate nad tým, aká pôžička je pre vás najvhodnejšia Prečítajte si článok, ktorý popisuje, prečo sa vyhnúť súkromnej pôžičke na zmenku a ako vyzerá najlepšia banková pôžička.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Tipy ako si privyrobiť a mať v peňaženke niečo navyše

Máte síce prácu, no vaša výplata zmizne skôr než by ste chceli? Privyrobte si peniaze navyše k výplate a prestaňte sa strachovať, že budete zase v mínuse. Prezradíme vám pár tipov, ako si privyrobíte aj niekoľko stoviek eur.

Na čo má zamestnanec nárok pri zahraničnej pracovnej ceste?

Boli ste vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu? V tomto článku sa dozviete, kedy vám vzniká nárok na zahraničné stravné, aký spôsob cesty si vybrať a koľko vás bude táto záležitosť stáť.

Práca v Rakúsku: Potrebujete znalosť jazyka?

Radi by ste získali zahraničnú pracovnú skúsenosť? Napríklad z Rakúska? Často však pre prácu v zahraničí potrebujete aj znalosť jazyka. My vám však prezradíme, že aj bez znalosti jazyka si v Rakúsku prácu nájdete.

Ďalšie články