Sociálne poistenie v roku 2018

Rovnako ako u zdravotného poistenia alebo minimálnej mzdy sa mení aj výška sociálneho poistenia. Koho sa zmeny dotknú? A koľko teda budeme na sociálne odvádzať? Pozrite si aké sú odvody za sociálne poistenie.

Plateniu sociálneho poistenia, ale aj toho zdravotného, sa nevyhne nikto z nás. U zamestnancov je to podstatne jednoduchšie. Skrátka ich za vás zaplatí zamestnávateľ, ktorý vám ich strhne z mesačnej hrubej mzdy. U živnostníkov či SZČO je to trochu komplikovanejšie.

Zamestnanec a zamestnávateľ: Koľko platia za sociálne poistenie?

Zamestnancovi platí sociálne poistenie zamestnávateľ, a to mesačne z jeho hrubej mzdy. Vo výplate sa to prejaví tak, že za sociálne poistenie prídete o 9,40 % z hrubej mzdy. Nie je stanovený minimálny vymeriavací základ, z ktorého sa odvody počítajú.

Zamestnávateľ za vás odvedie Sociálnej poisťovni 9,40 %, avšak naviac ešte odvedie ďalších 15,80 %.

Čo všetko platíte v sociálnom poistení?

Sociálne poistenie zahŕňa niekoľko položiek, ktoré sa sčítajú. Spolu zamestnanec platí za nemocenské starobné a invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ potom naviac ešte zaplatí za garančné a úrazové poistenie a rezervný fond solidarity.

Najviac platíme za starobné poistenie, a to 4 % zamestnanec a 14 % zamestnávateľ. Ten za nás odvedie celkovo aj so zdravotným poistením až 35,20 % z hrubej mzdy. Zamestnanec naopak celkovo len 13,40 % z hrubej mzdy.

A čo SZČO a živnostníci?

V tomto prípade pre vás dobrú správu nemáme. Odvody sa od 1. januára 2018 zvyšujú o takmer 7 eur, a to na minimálnu sumu 215 € za sociálne aj zdravotné odvody. Novú výšku odvodov sme zaplatili vo februári, keďže v januári sme platili odvody z minulého roku.

Minimálny preddavok tak stúpne na 63,84 eur. Prečo? Dôvodom navýšenia je zvýšenie priemernej mzdy, ktorá vzrástla na 912 €.

Mesačné minimum

Platili ste v minulých rokoch odvody v minimálnej výške? Po novom budete platiť tiež minimum, avšak to vyššie. Konkrétne je mesačné minimum na sociálne poistenie dané sumou 151,16 €. Ak ste platili vyššie odvody ako je zákonné minimum, nič sa pre vás nemení a budete stále platiť tú istú sumu.

Koľko odvediete Sociálnej poisťovni ako živnostník?

Najprv si musíte vypočítať mesačný vymeriavací základ. Ten zistíte tak, že si zoberiete základ dane z podnikanie za rok 2016 a k nemu pripočítate odvody, ktoré ste za sociálne a zdravotné poistenie zaplatili v roku 2016. Dané číslo ešte vydelíte koeficientom 1,486.

Ak ste zistili výšku vymeriavacieho základu, môžete zistiť koľko na sociálne poistenie odvediete tento rok. Na rozdiel od zdravotného poistenia budete vždy počítať s 12 mesiacmi. Minimálne odvody stanovené nie sú, maximálne však živnostníci a SZČO zaplatia Sociálnej poisťovni odvody vo výške 2 116 €.

Kedy budete platiť sociálne odvody?

Zdravotné poistenie platíte od toho dňa, kedy ste začali podnikanie, napríklad ste ohlásili živnosť. Sociálne je ale iné. To začínate platiť 1. júla roku nasledujúceho po tom, v ktorom ste začali podnikať, a za ktorý bol váš príjem z podnikania vyšší ako 5 472 €.

Príklad:

Od 1. júla 2018 budú sociálne odvody platiť tí SZČO, ktorí mali za rok 2017 príjem viac ako stanovená hranica 5 472 €.

Dokedy je treba zaplatiť?

Živnostníci a SZČO by si mali postrážiť lehotu na zaplatenie sociálneho a zdravotného poistenia. Tá je najneskôr do 8. dňa v mesiaci. Odvody po novom tak zaplatíme po prvý krát až vo februári, konkrétne do 8. februára.


Sociálne poistenie platí každý bez výnimky. Jeho výška sa však líši podľa toho, či ste zamestnanec, zamestnávateľ alebo napríklad živnostník. Od roku 2018 sa mení výška odvodov na sociálne, ale aj zdravotné poistenie najmä pre SZČO a živnostníkov. Tí už vo februári zaplatili o niečo viac ako v predchádzajúcich rokoch. Nezabudnite si postrážiť lehotu, dokedy musíte všetky odvody zaplatiť.

Ako zamestnanec sa o podobné záležitosti veľmi starať nemusíte, keďže za vás všetko odvedie zamestnávateľ z hrubej mzdy. Môžete sa však ocitnúť v situácii, kedy ste sa so zamestnávateľom nepohodli alebo nastali iné problémy. Skúste sa poohliadnuť po novej práci, ktorá bude vášmu srdcu bližšia. A keď už budete pri tom, môžete aj ohodnotiť svojho zamestnávateľa.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Prehľad zmien pre rok 2018: Polepšíme si?

Rok 2018 je plný zmien. Predovšetkým k lepšiemu. Dochádza k zvyšovaniu. Či sa jedná o minimálnu mzdu, životné minimum alebo prídavky na deti. Zvyšuje sa však aj sociálne poistenie alebo dôchodkový vek. V akej oblasti si prilepšíme a kde naopak nie?

Vyššia minimálna mzda v roku 2018

Od nového roku sa mení výška minimálnej mzdy. Tá sa zvyšuje hneď o niekoľko desiatok eur. Možno sa vám to nezdá veľa, ale každé euro tu robí rozdiel. Koľko si teda po novom môžeme zarobiť?

Ďalšie články