Prehľad zmien pre rok 2018: Polepšíme si?

Rok 2018 je plný zmien. Predovšetkým k lepšiemu. Dochádza k zvyšovaniu. Či sa jedná o minimálnu mzdu, životné minimum alebo prídavky na deti. Zvyšuje sa však aj sociálne poistenie alebo dôchodkový vek. V akej oblasti si prilepšíme a kde naopak nie?

Aké zmeny si na nás prichystal rok 2018? Je toho naozaj veľa. Pozrite si prehľad tých najdôležitejších čísiel, ktorých sa zmena týka. Prilepšíme si napríklad u minimálnej mzdy alebo životného minima. Zmenu zažije aj dôchodkový vek, ktorý sa bude zvyšovať i v ďalších rokoch. Naopak minimálna mzda zažila najvyššie zvyšovanie od vzniku republiky.

Životné minimum

Po niekoľkých rokoch sa mení výška životného minima. Túto zmenu sme zaznamenali už v minulom roku, keďže platí už od 1.7.2018 a platiť bude až do 30.6.2018. Životné minimum sa zvýšilo na 199,48 eur v prípade, že sa jedná o plnoletú fyzickú osobu. V prípade ďalšej takejto osoby, ktorá sa posudzuje spolu s ňou je to čiastka 139,16 eur. Ak sa jedná o neplnoleté alebo nezaopatrené dieťa, je životné minimum vo výške 91,06 eur.

Ak nedosahujete príjmy aspoň v úrovni životného minima, ste v hmotnej núdzi.

Rodičovský príspevok

V tomto roku došlo aj k zvýšeniu rodičovského príspevku. Rodičia si tak prilepšia čiastkou 214,70 eur. Táto suma je jednotná pre celý rok 2018. Oproti minulému roku sa jedná o zvýšenie o 10 eur. Tento príspevok vzniká bez toho, aby ste museli splniť nejaké podmienky, žiadate oň na úrade práce. Poberať ho však môže len jeden rodič.

Príspevok na dieťa

Príspevok na dieťa, alebo prídavok na dieťa, predstavuje čiastku, ktorá vám bude vyplácaná mesačne, a to maximálne do veku dieťaťa 25 rokov alebo pokiaľ sa pokladá za nezaopatrené. Na rok 2018 je stanovená suma tohto príspevku na 23,68 €.

Minimálna mzda

Aj výška minimálnej mzdy sa v roku 2018 zmení. A to smerom nahor. Minimálna mzda sa tento rok bude pohybovať na úrovni 480 €, čo je doteraz najvyššie zvýšenie. Podľa stupňa náročnosti práce môžete dostať minimálnu mzdu najviac vo výške 960 €. Hodinová mzda sa tiež zvýši, a to na 2,759 €.

Daňový bonus

Daňový bonus, teda úľava z daní u človeka, ktorý pracuje a stará sa o nezaopatrené dieťa. Nárok naň má ten, kto za rok zarobí 6-krát viac ako je minimálna mzda. V roku 2018 ide o sumu 2 880 € a viac za rok. Výška daňového bonusu v roku 2018 je 21,56 € na jedno nezaopatrené dieťa.

Daňové priznanie

V roku 2018 je nutné zdaniť príjmy za minulý rok, teda za rok 2017. Hranica, od ktorej podávate daňové priznanie je 1 915,01 €. Daňové priznanie k príjmom za rok 2017 musíte podať do 3. apríla 2018 a do tejto doby aj zaplatiť. Daňové priznanie tiež musíte podať v prípade, že máte ďalší príjem (napríklad zo zahraničia, prenájmu, pracujete u viacerých zamestnávateľov či vykonávate inú závislú činnosť. A v niektorých prípadoch ho musia podať aj študenti a dohodári.

Sociálne poistenie

V roku 2018 nám za sociálne poistenie ubudne čiastka 9,4 % z hrubej mzdy. V prípade minimálnej mzdy sú sociálne odvody vo výške 45,12 €. Pre SZČO tieto odvody stúpnu, a to o 6,8 € (na 215 €). V sociálnom poistení je zahrnuté starobné, nemocenské, invalidné a úrazové poistenie, tiež poistenie v nezamestnanosti a garančný a rezervný fond.

Zdravotné poistenie

Za zdravotné poistenie odvedieme čiastku, ktorá predstavuje 4 % hrubej mzdy. Oproti roku 2017 bol zrušený strop pre zdravotné poistenie. Ak teda zarábate minimálnu mzdu alebo viac ako tisíc eur, vždy odvediete 4 %.

Nemocenské dávky

V roku 2018 sa mení aj výška nemocenských dávok. Tie stúpnu maximálne na 989,50 € až 1022,50 €. Denný vymeriavací základ stúpol na 59,97 €. Rozdiel vo výške nemocenského robí počet dní v mesiaci.

Materská

Aj na materskej si polepšíte. Denne si môžete prísť na 44,97 €, celkovo tak môžete najviac dostať 1 349,30 €. V mesiaci, ktorý má 31 dní to bude čiastka 1 394,30 €.

Dávky v nezamestnanosti

Dávky alebo podpora v nezamestnanosti za rok 2018 predstavujú sumu, ktorá tvorí 50 % z hrubej mzdy v posledných 2 rokoch. Oproti minulému roku sa tak nič nemení a maximálna výška je na úrovni 929,50 €.

Dôchodkový vek a minimálny dôchodok

S rokom 2018 sa zvyšuje aj dôchodkový vek. Ten bol posunutý na 62 rokov a 139 dní. Táto hranica sa týka všetkých, ktorí boli narodení od roku 1955. Zvyšuje sa však aj minimálny dôchodok, ktorý v roku 2018 bude 271,30 €.


V mnohom si tento rok polepšíme. Tešiť sa môžu najmä tí, ktorí zarábajú minimálnu mzdu. Naopak, ak ste samostatne zárobkovo činný, zvýšenie sociálneho poistenia vás asi toľko nepoteší. Celkovo však môžeme povedať, že je vidieť pokrok a dúfame, že budúci rok bude pokračovať v podobnom duchu a pozitívnom zvyšovaní.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Aké sú dávky v hmotnej núdzi v roku 2018?

Ocitli ste sa v situácii, kedy ste bez práce a bez peňazí? Pomôcť vám môže dávka v hmotnej núdzi. Kto má na dávku v hmotnej núdzi nárok? A aká je výška dávky v hmotnej núdzi v roku 2018? To vám povieme na nasledujúcich riadkoch.

Vyššia minimálna mzda v roku 2018

Od nového roku sa mení výška minimálnej mzdy. Tá sa zvyšuje hneď o niekoľko desiatok eur. Možno sa vám to nezdá veľa, ale každé euro tu robí rozdiel. Koľko si teda po novom môžeme zarobiť?

O koľko sa v roku 2018 zvýši dôchodok?

Určite to poznáte. Výška dôchodku nie je vždy dostatočná na to, aby pokryla všetky náklady. Dôchodkový vek sa neustále zvyšuje. Ale nestrachujte sa. Rok 2018 prináša aj zvýšenie starobných alebo predčasných dôchodkov.

Ďalšie články