Absencia v práci vám môže pekne zavariť

Pozná to každý z nás. Ranné vstávanie nás nebaví. Káva nás nepreberie. Budíky máme nastavené po 5 minútach. Ale vedeli ste, že za absenciu v práci bez ospravedlnenia si môžete narobiť pekné problémy? Čo vám za neospravedlnenú absenciu v práci hrozí?

Povedali ste si, že dnes sa vám do práce nechce, tak tam jednoducho nepôjdete. Šéfovi ste však nič nepovedali a ani ste si nezobrali dovolenku alebo pracovné voľno. Z takútu neospravedlnenú absenciu v práci vám môže hroziť rôzny postih od krátenia dovolenky až po výpoveď.

Za neospravedlnenú absenciu v práci vám hrozí hneď niekoľko postihov. Od upomienky až po výpoveď.

Čo je neospravedlnená absencia v práci?

Ak neprídete do práce a neoznámite dôvody svojej neprítomnosti, vznikne vám neospravedlnená absencia. Počíta sa celá zmena a v prípade zameškania jej časti sa potom absencie sčítajú.

Neospravedlnená absencia v práci je porušením pracovnej disciplíny a môže vám hroziť výpoveď.

Čo vás v prípade neospravedlnenej absencie čaká?

To najmenšie, čo sa vám môže stať je, že dostanete písomné upozornenie a upomienku za neospravedlnenú absenciu v práci. No postupne sa vám môže jeden problém nabaľovať na druhý.

Zo zákona má zamestnávateľ právo vám za absenciu aj krátiť dovolenku. Môžete prísť o 1 až 2 dni voľna za každý deň absencie. Okrem toho vás za daný deň môže odhlásiť zo sociálneho a zdravotného poistenia. Vy sa tak budete musieť hlásiť v zdravotnej poisťovni a tento deň si preplatiť. Za dobu vašej neprítomnosti sa teda môžete stať samoplatiteľom. V neposlednom rade môžete dostať výpoveď za porušenie pracovnej disciplíny. Je preto dobré poznať vnútorné predpisy, ktoré upravujú aj to, ako zamestnávateľ takúto situáciu, teda absenciu v práci, rieši. V najhoršom prípade môže pracovný pomer s vami ukončiť okamžite.

Dávajte si pozor na absecnie v práci! Neospravedlnená absencia v práci sa vám nemusí vyplatiť.

Koľko vás to bude stáť?

Vyššie sme písali o tom, že sa za dni absencie v práci môžete stať samoplatiteľom, keď vás zamestnávateľ odhlási zo sociálneho a zdravotného poistenia. Môže sa ale stať, že po vás bude žiadať aj náhradu škody. V takom prípade vám musí oznámiť výšku škody.

Za zameškaný a neospravedlnený deň v práci vám nenáleží žiadna mzda.


Nechodiť bezdôvodne do práce vám spôsobí mnoho problémov. Preto radšej dodržujte pracovnú disciplínu a o absenciách svojho zamestnávateľa vždy informujte, prípadne si zoberte deň voľna alebo dovolenku. Každému sa môže stať, že sa do práci nemôže dostaviť z rôznych dôvodov, či už zo zdravotných alebo zlyhá doprava. V každom prípade však informujte zamestnávateľa. Ušetríte si starosti a vyhnete sa problémom. A ak vás práca už nebaví, môžete si pozrieť ponuky práce a skúsiť zmenu.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Výpoveď a ako na ňu

Už vás to v práci nebaví? Cítite, že sa už nikam nepohnete? Alebo už neviete vystáť svojho šéfa či kolegov? Možno jednoducho potrebujete zmenu. Ak už sa v práci necítite dobre alebo chcete skúsiť niečo nové, je čas to skončiť.

Okamžité skončenie pracovného pomeru. Ako na to?

Našli ste si novú prácu, ale nastúpiť musíte hneď? Alebo to už jednoducho v práci neviete vydržať? Aké máte možnosti pri okamžitom skončení pracovného pomeru. A môžete vôbec podať okamžitú výpoveď? Hneď vám to povieme.

Ďalšie články