Kedy mám nárok na predčasný dôchodok?

Každý z nás si odchod do dôchodku predstavuje inak. Všetci ale máme jednu spoločnú predstavu – kľud a čas pre seba a rodinu. Do dôchodku však môžeme ísť aj predčasne. Ako na to?

Dôchodok je čas, kedy sa konečne môžeme venovať svojim koníčkom, sebe a svojej rodine. Predtým však musíme odpracovať určitý počet rokov a peniaze na dôchodok dostaneme podľa odpracovaných rokov a nášho platu, na ktorý sme za tú dobu dosiahli. Ak sme pracovali za minimálnu mzdu, bohužiaľ, ani na dôchodku si nebudeme môcť vyskakovať. A naviac, dôchodkový vek sa rok čo rok posúva na vyššiu hranicu.

Starobný dôchodok – kto, kedy a za koľko

Aby ste dosiahli na starobný dôchodok, je nutné aby ste mali odpracovaných aspoň 15 rokov. Naviac musíte dosiahnuť dôchodkový vek, ten je v roku 2018 stanovený na 62 rokov a 139 dní.

Výška dôchodku je rôzna. Pohybuje sa od 76 € – 1 000 €. V priemere však dôchodcovia dostanú 400 €. Platí ale pravidlo, že čím viac rokov odpracujete, tým vyšší bude váš dôchodok. Závisí aj na výške zárobku. Skúste dôchodkovú kalkulačku a zistite, koľko dostanete práve vy.

Predčasný dôchodok podmienky

Žiadatelia o starobný dôchodok môžu odísť do predčasného dôchodku už vo veku 60 rokov. Je dôležité splniť podmienky predčasného odchodu do dôchodku; ak je bežný vek odchodu do dôchodku u žiadateľov vyšší ako 63 rokov. Ak je však bežný dôchodkový vek nižší ako 63 rokov, môžete odísť do predčasného dôchodku najskôr 3 roky pred dosiahnutím tohto bežného dôchodkového veku. Podmienkou nároku na predčasný starobný dôchodok je však získanie aspoň doby poistenia stanovenej pre bežný starobný dôchodok. Toto obdobie je 35 rokov.

Zníženie predčasného starobného dôchodku sa vykonáva za každých 90 kalendárnych dní predčasného odchodu do dôchodku, takže závisí od toho, kedy žiadateľ odíde do predčasného dôchodku. Predčasný odchod do dôchodku zo zdravotných, osobných alebo iných dôvodov v čo najskoršom možnom termíne znamená výrazné zníženie dôchodku.

Podmienky predčasného dôchodku

Nemôžete byť zamestnaný a ani nijak inak podnikať. Váš dôchodok musí byť vyšší ako 1,2 násobok životného minima, teda 239,38 €. Musíte mať najviac dva roky do oficiálneho dôchodkového veku.

Predčasný dôchodok a práca

V minulých rokoch to bolo tak, že ak ste boli na predčasnom dôchodku, nemohli ste pracovať ani na zmluvu ani na dohodu. Sociálna poisťovňa vám v takom prípade výplatu dôchodku pozastaví do doby, než pracovať nebudete alebo nedosiahnete dôchodkový vek. Museli ste si rozmyslieť, či budete na predčasnom dôchodku alebo budete radšej ešte pár rokov pracovať. Pracovnou zmluvou alebo aj dohodou vám totiž vzniká dôchodkové poistenie, ktoré vám bráni v poberaní predčasného dôchodku.

Kedy neplatím odvody?

Od júla roku 2018 nebudete ako predčasný penzista platiť odvody, ak pracuje na dohodu a váš zárobok neprekročí 200 €. Musíte však zvoliť dohodu, z ktorej tieto odvody platiť nebudete.

Pozor, kedy do predčasného dôchodku odchádzate

Na predčasný dôchodok máte nárok vo veku 62 rokov a 76 dní. U žien je to trochu iné, tie majú nárok aj na skorší odchod, podľa počtu vychovávaných detí. Dajte si ale dobrý pozor, kedy sa rozhodnete do predčasného dôchodku odísť.

Zníženie dôchodku

Za každý mesiac skoršieho odchodu sa vám dôchodok zníži o 12,5 %. Čím skôr odídete, tým viac stratíte.

Predčasný dôchodok a živnosť

Keď budete na dôchodku, nikto vám nebude brániť v tom, aby ste si privyrobili. Ak by ste mali chuť a energiu, mohli by ste si ľahko nájsť prácu na čiastočný alebo dokonca na plný úväzok. Žiaľ, v prípade predčasného dôchodku to tak nie je.

Po dosiahnutí dôchodkového veku sa obmedzenie zruší a môžete zarábať, koľko chcete. Takto môžete začať vykonávať aj zárobkovú činnosť, ktorá zakladá účasť na poistení, ako napr. pracovný pomer na dobu určitú. O zvýšenie dôchodku môžete požiadať po 360 dňoch poistenej zárobkovej činnosti.

Určite viete, že keď budete na dôchodku, nikto vám nebude brániť v tom, aby ste si privyrobili. Ak by ste mali chuť a energiu, mohli by ste si ľahko nájsť prácu na čiastočný alebo dokonca na plný úväzok. Žiaľ, v prípade predčasného dôchodku to tak nie je.

Počas predčasného dôchodku vám zákon umožňuje zarábať len takým spôsobom, ktorý nezakladá nemocenské a sociálne poistenie. Zostávajú teda 3 možné spôsoby zarábania:

  • Pracovná zmluva (Dohoda o vykonaní práce) do výšky 400 eur mesačne
  • Zamestnanie malého rozsahu do 3 500 Kč mesačne
  • Samostatná zárobková činnosť (napr. na základe živnostenského oprávnenia) v rozsahu, v ktorom v danom kalendárnom roku nezakladá účasť na poistení

Po dosiahnutí dôchodkového veku sa obmedzenie zruší a môžete zarábať, koľko chcete. Takto môžete začať vykonávať aj zárobkovú činnosť, ktorá zakladá účasť na poistení. O zvýšenie dôchodku môžete požiadať po 360 dňoch poistenej zárobkovej činnosti.

Kam zájsť a čo priniesť?

Požiadať o predčasný dôchodok môžete na pobočke Sociálnej poisťovne. Urobiť tak môžete až potom, čo prestanete pracovať. Zároveň potrebujete vyplniť žiadosť o priznanie predčasného dôchodku. Zo sebou si nezabudnite zobrať doklad o ukončenom vzdelaní, je potrebné priložiť aj potvrdenia o obdobiach, kedy ste boli evidovaný na úrade práce a poberali ste podporu v nezamestnanosti a doklad, ktorý potvrdí dĺžku trvania zamestnania (napríklad evidenčný list dôchodkového zabezpečenia).

Žiadosť môžete podať maximálne 2 krát do roka.

Odchod do predčasného dôchodku môže znamenať zníženie mesačnej mzdy o desiatky, alebo možno až stovky eur. Preto by sa toto rozhodnutie malo dôkladne zvážiť. Ak si dlhodobo nemôžete nájsť prácu alebo vám váš zdravotný stav už nedovoľuje pokračovať v práci, môžete sa obrátiť na úrad práce alebo požiadať o invalidný dôchodok, a ak ani jedna z týchto možností nie je pre vás prijateľná, odísť do predčasného dôchodku.

Ak ste sa rozhodli, že do predčasného dôchodku pôjdete, nezabudnite si pripraviť potrebné dokumenty a doklady. Hľadáte prácu? Pozrite si ponuky práce u nás alebo ohodnoťte svojho zamestnávateľa.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Kedy pôjdeme do dôchodku?

Určite to poznáte aj vy. Pracujete a pracujete a zrazu zistíte, že si nestihnete užiť ani ten dôchodok. Vek, kedy by ste už boli najradšej doma a užívali si rodinu, vnúčatá a zaslúžený odpočinok sa stále posúva. Kedy teda pôjdeme do dôchodku?

O koľko sa v roku 2018 zvýši dôchodok?

Určite to poznáte. Výška dôchodku nie je vždy dostatočná na to, aby pokryla všetky náklady. Dôchodkový vek sa neustále zvyšuje. Ale nestrachujte sa. Rok 2018 prináša aj zvýšenie starobných alebo predčasných dôchodkov.

Aké sú dávky v hmotnej núdzi v roku 2018?

Ocitli ste sa v situácii, kedy ste bez práce a bez peňazí? Pomôcť vám môže dávka v hmotnej núdzi. Kto má na dávku v hmotnej núdzi nárok? A aká je výška dávky v hmotnej núdzi v roku 2018? To vám povieme na nasledujúcich riadkoch.

Ďalšie články