Pracovný pomer na dobu určitú 2022

Hľadáte voľné pracovné ponuky a zamestnávateľ s vami chce podpísať zmluvu na dobu určitú? Aké sú ich výhody a nevýhody? Ako funguje pracovný pomer na dobu určitú a na čo si treba dať pozor a aký je postup pri odstúpení od zmluvy na dobu určitú?

Spoločnosti sa v súčasnosti čoraz častejšie rozhodujú pre pracovnú zmluvu na dobu určitú, pretože si tak môžu vyskúšať nového zamestnanca alebo chcú mať jednoducho možnosť častejšej zmeny zamestnancov. Každý z nás si môže pozrieť vzor pracovnej zmluvy, ale každý zamestnávateľ si ju môže prispôsobiť vlastným požiadavkám, pravidlám spoločnosti vzhľadom na konkrétne voľné pracovné miesto. V prípade záujmu o voľnú pracovnú ponuku je vždy nanjvýš vhodné si najskôr pozrieť hodnotenia daného zamestnávateľa.

Aké sú pracovné zmluvy na Slovensku?

Pracovné zmluvy na Slovensku sa rozlišujú v zásade na tri druhy:

  1. Pracovná zmluva (na dobu určitú a neurčitú)
  2. Dohoda o pracovnej činnosti
  3. Dohoda o vykonaní práce

Pracovná zmluva na dobu neurčitú

Pracovná zmluva na dobu neurčitú je najbežnejším a najvyhľadávanejším pracovným pomerom v Slovenskej republike. Zmluva na dobu neurčitú vo všeobecnosti počíta s budúcnosťou. Ak zamestnanec neporuší podmienky pracovnej zmluvy, zvyčajne ho nemôže nič pripraviť o prácu. V zmluve sú jasne definované podmienky, výpovedná lehota a podmienky práce na dohodu, či podmienky ukončenia pracovného pomeru.

Dohoda o pracovnej činnosti

Dohoda o pracovnej činnosti je vhodnejšia pre prácu na čiastočný úväzok cez internet, pretože je veľmi obmedzujúca z hľadiska času aj peňazí. V prípade pracovnej zmluvy môžete pracovať maximálne 20 hodín týždenne, čiže 80 hodín mesačne. Ak zarobíte viac ako 150 eur za kalendárny mesiac, musíte platiť zdravotné poistenie.

Dohoda o vykonaní práce

Ďalším typom pracovnej zmluvy je takzvaná dohoda o vykonaní práce, inak známa ako zmluva o vykonaní práce. DPP sa najčastejšie využíva aj na brigády a iné príjmy navyše. Dohoda o vykonaní práce je obmedzená počtom odpracovaných hodín za rok, čo môže byť maximálne 300 hodín. Zdravotné a sociálne poistenie sa platí len vtedy, ak mesačný zárobok presiahne 400 eur. V zmluve musí byť presne vymedzená práca a hodinová mzda.

Pracovný pomer na dobu určitú 2022

Pracovný pomer na dobu určitú nie je v Slovenskej republike tak rozšírený a určite nie tak populárny ako jeho náprotivok, zmluva na dobu neurčitú. Pracovná zmluva na dobu určitú má presne vymedzené trvanie, začiatok a koniec. Najčastejšie sa vypisuje na 6 alebo 12 mesiacov, niekedy na 24 mesiacov. Maximálna doba, na ktorú možno túto zmluvu uzavrieť, je 36 mesiacov, čiže 3 roky.

Zhrnieme, že pracovná zmluva na dobu určitú môže byť podpísaná maximálne na 36 mesiacov, po uplynutí ktorých sa ukončí alebo môže byť predĺžená. Pracovnú zmluvu na dobu určitú možno predĺžiť maximálne trikrát, čo znamená, že maximálna dĺžka trvania tohto pracovného záväzku u jedného zamestnávateľa je 9 rokov. Potom sa musí pracovný pomer ukončiť, musia sa zmeniť podmienky práce na dohodu, alebo sa musí zmeniť pracovná zmluva na dobu neurčitú. Ak v zmluve nie je jasne vymedzené trvanie pracovného pomeru, ide o zmluvu na dobu neurčitú.

Prečo si však zamestnávatelia a zamestnanci najčastejšie vyberajú pracovnú zmluvu na dobu určitú? Najbežnejším modelom je podpísanie zmluvy so zamestnávateľom na jeden rok. Na konci tohto obdobia sa stretnete so zamestnávateľom a dohodnete sa, či chcete predĺžiť zmluvu.

Najčastejšie využitie pracovného pomeru na dobu určitú

Ako už bolo spomenuté, najčastejšie sa pracovný pomer na dobu určitú využíva vtedy, keď chce zamestnávateľ otestovať svojho zamestnanca a chce mať možnosť kedykoľvek zmeniť svoje rozhodnutie. Druhým veľmi častým spôsobom, ako sa zmluva na dobu neurčitú využíva, je zastupovanie osoby, ktorá je napríklad dlhodobo chorá, alebo zastupovanie rodiča na rodičovskej alebo materskej dovolenke.

Odstúpenie od pracovnej zmluvy na dobu určitú

Existuje niekoľko spôsobov, ako odstúpiť od zmluvy na dobu určitú. Najbežnejším spôsobom je po uplynutí stanovenej doby trvania, ktorá je presne vymedzená v pracovnej zmluve. Spôsoby odstúpenia od pracovnej zmluvy sú:

  • Dohoda
  • Ukončenie pracovného pomeru
  • Okamžité zrušenie
  • Uplynutie doby vymedzenej v zmluve

Pracovnú zmluvu na dobu určitú je možné predĺžiť aj po uplynutí jej platnosti v rámci práce na dohodu. Naďalej však platí pravidlo, že je možné podpísať len 3 pracovné zmluvy na dobu určitú. To platí aj v prípade, že jedna zo zmlúv bola podpísaná na kratšie obdobie.

Skúšobná doba a pracovná zmluva na dobu určitú

Skúšobná doba v pracovnom pomere na dobu určitú nesmie byť dlhšia ako polovica dohodnutej doby. Ak máte pracovnú zmluvu na 12 mesiacov, skúšobná doba nesmie byť dlhšia ako 6 mesiacov. Najbežnejšia skúšobná doba je však 3 mesiace, a to tak pri zmluvách na dobu určitú, ako aj pri zmluvách na dobu neurčitú.

Dovolenka a pracovná zmluva na dobu určitú

Pri určovaní dovolenky má zamestnávateľ právo ju svojmu zamestnancovi neschváliť. Dovolenka a zmluvy na dobu určitú sú upravené v Zákonníku práce. Zamestnanec, ktorý odpracoval u svojho zamestnávateľa celý kalendárny rok, má nárok na čerpanie celej stanovenej dovolenky. Zamestnanec, ktorý pracoval u svojho zamestnávateľa len časť kalendárneho roka, nemá nárok na celú dovolenku, ale na jej pomernú časť. Rozhodujúcim obdobím pre uznanie dovolenky je najmenej 60 dní nepretržitej služby. Pomerná časť dovolenky je jedna dvanástina dovolenky za každý celý odpracovaný kalendárny mesiac.

Ak máte záujem o prehľad aktualít z dovoleniek, pozrite sa, aké trendy ponúka dovolenka pri mori v roku 2022

Ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú a nemocenské

Zamestnanec má nárok na nemocenskú dovolenku, alebo ošetrovné, aj vtedy, ak má pracovný pomer na dobu určitú. Ako sa rieši ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú, nemocenské dávky a ošetrovné? Ak zamestnanec ochorie a je na tzv. nemocenskej dovolenke v čase, keď sa má skončiť pracovný pomer na dobu určitú, zmluva sa skončí v dohodnutý deň. Zamestnávateľ nie je povinný predĺžiť zmluvu z dôvodu neprítomnosti zamestnanca.

Ako sa chovať pri zmluve na dobu určitú

Možno vás zaujíma, aké odporúčania by sme vám dali v prípade zmluvy na dobu určitú. Ak hľadáte prácu na dohodu, v ktorej by ste chceli zostať a budovať si kariéru, vašim cieľom bude pravdepodobne trvalá zmluva. So zamestnávateľom sa môžete dohodnúť, že po skúšobnej dobe bude po zmluve na dobu určitú nasledovať prechod na zmluvu na dobu neurčitú.

Zmluva na dobu určitú je zmluva na dobu určitú a musíte s tým počítať od začiatku. Sú ľudia, ktorým tento druh pracovného záväzku nevadí, ale stále na nich číha neistota z budúcnosti, pretože vedia, že ich pracovná zmluva sa k určitému dátumu skončí. Nájdite si prácu, ktorá spĺňa vaše požiadavky, sny, kariérne ambície a napĺňa vás.

Ak premýšľate nad novou prácou, nezabudnite si pozrieť hodnotenia zamestnávateľov a prezrieť si aktuálne pracovné ponuky.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Neznesiteľné horúčavy. Na čo máte nárok v práci?

Teploty sa v lete menia ako na hojdačke. Jeden deň chodíme v šortkách a tielku a ďalší takmer v zimných kabátoch. Ani jedno nie je príjemné a vždy si pri jednom budeme želať druhé a naopak. Ako je to s horúčavou na pracovisku?

Posuňte svoj životopis o level vyššie: 4 veci, ktoré by ste mali vedieť

Ak sa zubami-nechtami držíte starej dobre klasickej šablóny životopisu, nastal čas sa jej vzdať. Dnešná doba sa výrazne posunula dopredu a klasický životopis zaplnený textom už pri hľadaní práce veľa osohu nenarobí.

Nebaví vás práca? Vždy je šanca na zmenu

Aj vy sa neustále trápite a neviete si nájsť prácu snov? Ak sa nebojíte zmeny, dokážete čokoľvek. Prečítajte si inšpiratívny príbeh Ivany z obchodného domu IKEA.

Ďalšie články