Ako sa zaevidovať na úrade práce?

Viete ako funguje evidencia na úrade práce a aké dokumenty potrebujete ? Na úrade práce by ste sa mali zaevidovať, keď ste bez práce alebo je z vás absolvent. Nemáte na to však veľa času a treba konať rýchlo.

Na začiatok je dôležité zdôrazniť, že evidencia na úrade práce je dobrovoľná. Je ale veľmi výhodné sa na úrad práce prihlásiť, pretože z toho plynú určité benefity ako napríklad to, že nebudete musieť sám platiť sociálne a zdravotné poistenie. To za vás bude platiť štát. Na druhú stranu treba však poznamenať, že evidencia na úrade práce so sebou nesie aj menšie povinnosti, ktoré je potrebné splniť.

Ako sa evidovať na úrade práce?

Dostali ste výpoveď a zostali ste nezamestnaný ? Ukončili ste práve vysokú školu a ako absolvent ste si ešte nenašli prácu? V tom prípade vaše kroky pravdepodobne povedú na úrad práce. Už sme hovorili, že evidencia je dobrovoľná, rozhodnutie, či tak urobíte, je teda čisto na vás.

Ak sa nechcete stať samoplatiteľom, mali by ste sa na úrade práce stihnúť zaregistrovať do 7 dní po ukončení pracovného pomeru ale po ukončení štúdia. Do evidencie budete zaradení dňom nasledujúcim po dni ukončenia zamestnania alebo štúdia.

Zmeny počas obdobia korona krízy

Ak sa rozhodnete pre evidenciu na úrade práce, je nutné poznamenať určité zmeny, ktoré so sebou priniesla korona kríza. Pred touto krízou bolo potrebné ísť osobne na úrad práce a podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. To sa ale výrazne zmenilo.

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu len poštou alebo emailom.

Aké doklady potrebujete ?

Celá komunikácia s úradom práce prebieha výlučne elektronicky, telefonicky alebo poštou počas obdobia korona krízy.

Ak sa chystáte podať žiadosť o evidenciu uchádzačov na úrade práce, určite by ste nemali zabudnúť odoslať poštou alebo mailom kópiu dokladu o ukončení pracovného pomeru, respektíve kópiu zápočtového listu a samozrejme kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, čiže vysvedčenie. Občianky preukaz nie je potrebný, pretože pri vypisovaní žiadosti uvediete všetky potrebné údaje.

V prípade, že ste absolventom školy, je potrebné potvrdenie o ukončení štúdia a rovnako aj kópia vysvedčenia alebo diplomu.

Kedy sa dozviete, či vám žiadosť schválili?

Po vybavení nutnej administratívy si musíte ešte pár dní počkať na rozhodnutie. Ak ste dostali odmietavú odpoveď je možné, že ste zamestnanec alebo ste v inom pracovnoprávnom vzťahu, vykonávate zárobkovú činnosť u nás či v EÚ. Rovnako vás do evidencie nezaradia, ak ste študent alebo sa sústavne pripravujete na povolanie, ste dočasne práceneschopný alebo máte nárok na materské, starobný dôchodok či ste nepredložili doklady potrebné k evidencii.

Nárok na dávku v nezamestnanosti

Pri podávaní žiadosti dostanete tiež informácie o tom, či a kedy môžete poberať dávku v nezamestnanosti. Jej vyplácanie je v kompetencii Sociálnej poisťovne, z toho vyplýva, že všetky potrebné doklady predkladáte práve tam. Výška dávky v nezamestnanosti je 50 % hrubej mzdy a vymeriavacieho základu za posledné dva roky pred zaradením do evidencie uchádzačov o prácu.

Pre získanie nároku na dávku v nezamestnanosti musíte spĺňať podmienku, ktorá hovorí, že musíte byť poistený v nezamestnanosti aspoň 730 dní z posledných 4 rokov.

Aké povinnosti musíte splniť na úrade práce?

Zaradenie do evidencie uchádzačov o prácu sa nesporne spája aj s povinnosťami, ktoré je potrebné dodržiavať, ak nechcete byť z evidencie vyradený. K hlavným povinnostiam patrí aj v časoch korona krízy aktívne hľadanie práce a pravidelný kontakt s prideleným referentom, avšak výlučne telefonicky alebo mailom, či poštou. Ak sa u vás niečo zmení, napríklad ste chorý alebo sa sťahujete, tak každú zmenu ste povinný oznámiť úradu práce do 8 kalendárnych dní.

Aj popri evidencii na úrade práce môžete pracovať, podmienky práce nezamestnaných sú však rozdielne.

Ak ste zostali bez práce, nezabúdajte najmä na lehotu 7 dní, ktoré máte na prihlásenie sa do evidenciu na úrade práce. Inak si tieto dni od ukončenia pracovného pomeru a evidencii na úrade po uplynutí lehoty, doplatíte za zdravotné poistenie sami. Ak si hľadáte prácu, pozrite si ponuku práce u nás a veríme, že medzi nimi nájdete to, čo hľadáte.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Do cesty vám prišla nová príležitosť, chcete sa viac realizovať alebo sa vám jednoducho súčasné zamestnanie už nepáči a nenapĺňa vás? Skončenie pracovného pomeru dohodou môže váš problém vyriešiť.

Som nezamestnaný. Dostanem podporu?

Či už ste sa tak rozhodli dobrovoľne a dali výpoveď, firma hromadne prepúšťala alebo ste mali k odchodu iné dôvody, stali ste sa nezamestnaným. Vtedy môžete využi't svoj nárok na podporu v nezamestnanosti.

Píšeme životopis: Čo všetko v ňom uviesť?

Ak si hľadáte prácu, určite potrebujete životopis alebo curriculum vitae. Práve ten je vašou vizitkou, na základe ktorej vás môžu vybrať. Preto je dobré mať v ňom všetko potrebné. Čo všetko v životopise uviesť sa dočítate na ďalších riadkoch.

Ďalšie články