Vyradenie z evidencie uchádzačov o prácu: Kedy, ako, prečo?

Viete kedy a prečo vás môžu vyradiť z evidencie úradu práce? A ako o vyradenie požiadať? Pozor by ste si mali dať najmä na situácie, kedy vás vyradia pre porušenie pravidiel. Odísť však môžete aj dobrovoľne. Kedy budete vyradený z evidencie?

Na úrad práce sa pôjdete evidovať, ak ste prišli o zamestnanie alebo ste ukončili školskú dochádzku a nemáte prácu. Evidencia nie je ťažká a nie je to ani nič zahanbujúce. A úrad práce vám vie poskytnúť aj mnoho výhod, napríklad za vás platí zdravotné poistenie. Na oplátku však musíte aj vy plniť svoje povinnosti.

Prečo sa evidovať na úrade práce?

Po škole si vďaka tomu, môžete užiť posledné voľné leto, ktoré na vás čaká. Samozrejme, evidencia na úrade práce nie je povinná, ale odporúčame vám si touto drobnou nepríjemnosťou prejsť, keďže výhody z nej plynúce sú značné.

Vďaka evidencii na úrade práce, či už po škole alebo ak ste odišli z práce či ste dostali výpoveď, nebudete musieť platiť zdravotné poistenie, to za vás platí štát. A tiež máte nárok na podporu v nezamestnanosti, ak ste predtým boli zamestnaný.

Na registráciu do evidencie uchádzačov o prácu máte 7 dní od skončenia pracovného pomeru a evidovaný budete odo dňa nasledujúceho po skončení pracovného pomeru. Pozor si musia dať absolventi vysokej školy, ktorí strácajú štatút študenta dňom úspešne zložených štátnic.

Aké povinnosti z evidencie pre vás plynú?

Evidovali ste sa na úrade práce, no zadarmo to nebude. Aj vy máte totiž svoje povinnosti voči úradu, ktoré musíte plniť. Medzi tie hlavné patrí aktívne hľadanie práce a pravidelný kontakt na úrade, kde predložíte potvrdenie, že ste si v danom mesiaci aktívne hľadali prácu.

Ak u vás nastane zmena, ktorá ovplyvní aj evidenciu, musíte ju úradu oznámiť písomne do 8 dní.

Dajte si pozor, ak budete odmietať napríklad absolventskú prax, rekvalifikačný kurz alebo iné aktivity, ktoré vám úrad práce uloží. Môžu vás kvôli tomu vyradiť z evidencie.

Dôvody na vyradenie z evidencie uchádzačov o prácu

Z vašej strany je vyradenie z evidencie úradu práce celkom jednoduché. Vyradený budete na základe vzniku pracovného pomeru, ak začnete podnikať alebo študovať, prípadne budete vzatý do výkonu trestu či väzby. Rovnako vás vyradia, ak vám bude priznaný starobný dôchodok, pri narodení dieťaťa, úmrtí alebo, ak o vyradenie sami požiadate.

Vyradiť vás však môžu aj za nespoluprácu s úradom práce.

Kedy s úradom práce nespolupracujete?

Za nespoluprácu sa považuje najmä bezdôvodné odmietnutie zamestnania od úradu práce, praxe alebo iných aktívnych prác od úradu práce. Rovnako aj ak prax či prácu poskytnutú úradom práce ukončíte skôr alebo porušíte pracovnú disciplínu alebo, ak sa bez vážneho dôvodu nedostavíte v určenom termíne na úrad práce.

Odkedy platí vaše vyradenie z evidencie na úrade práce?

Ak vás vyradia z úradu práce, či už to bude za nespoluprácu alebo to bude vaše rozhodnutie, vyradený budete takmer okamžite. Ak získate prácu, vaše vyradenie bude platiť deň pred nástupom do zamestnania, teda ak budete mať pracovnú zmluvu od 1.6.2018, vyradený budete 31.5.2018.

Ak odmietnete napríklad rekvalifikačný kurz alebo nástup do práce, ktorú vám poskytol úrad práce, budete vyradený pred dňom, kedy by ste mali do práce či na prax alebo kurz nastúpiť.

Za bezdôvodné odmietnutie a nespoluprácu vás úrad práce môže do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradiť znova až po 6 mesiacoch. Ak odchádzate z vlastnej vôle, znova môžete byť do evidencie zaradený po 3 mesiacoch.

Odchádzate do zahraničia?

Odchod do zahraničia na dlhšie ako 15 dní je tiež jedným z dôvodov, kedy môžete byť z evidencie vyradený. Výnimku tvorí, ak do zahraničia alebo cudziny idete za účelom liečenia alebo hľadania práce.


Teraz už viete, na čo si musíte dať pozor, ak nechcete, aby vám z nenazdajky v schránke nepristálo vyjadrenie, že ste pre odmietnutie praxe boli vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Ak nemáte relevantný dôvod na odmietnutie, radšej to vezmite. Nechcete si predsa nakoniec zdravotné poistenie pol roka platiť sami. A koniec koncov, veď taká absolventská prax alebo rekvalifikačný kurz nemusí byť na škodu.

Ak vás zaujímajú aktuálne podmienky na úradoch, určite by ste si ich mali naštudovať v našom článku popisujúcom evidenciu na úrade práce.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať

Povinnosti absolventov v roku 2018: Nezabudnite sa evidovať na úrade práce

Ak ste ukončili strednú alebo vysokú školu a ďalej študovať už neplánujete, nastáva čas povinností. Čo všetko musíte urobiť, ktoré úrady navštíviť a čo budete platiť? Pozrite si aké povinnosti majú absolventi v roku 2018.

Podpora v nezamestnanosti: V roku 2018 ju získate jednoduchšie

Ste nezamestnaný? Prišli ste o prácu a novú ste si ešte nenašli? Nezúfajte. V takýchto prípadoch môžete využiť podporu v nezamestnanosti. V roku 2018 je ľahšie ju získať. Menia sa podmienky aj jej výška.

Ako si hľadať prácu?

Ste absolvent a hľadáte uplatnenie? Alebo vás už vaša práca nebaví? Chcete zmenu? Alebo sa vám jednoducho nedarí získať prácu? Možno robíte niečo zle. Prezradíme vám, ako si nájsť prácu. Čítajte ďalej.

Ďalšie články